Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský kombinovaný jednooborový
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B2341 STRO Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: ST_1 Konstrukční a procesní inženýrství
Směr: ST_2 Strojírenské technologie
B3609 ST Stavitelství
Název anglicky: Civil Engineering
bakalářský, 4 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Building Management
bakalářské prezenční jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: SM_1 Veřejná správa
Směr: SM_2 Management
Název anglicky: XBuilding Management
bakalářské prezenční jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
bakalářské prezenční jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: KS_1 Rekonstrukce staveb (sídlo České Budějovice)
Směr: KS_2 Izolace (sídlo České Budějovice)
Směr: KS_3 Stavební management (sídlo Tábor)
Název anglicky: Building engineering
bakalářské prezenční jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: PS_1 Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářské prezenční jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Building Management
bakalářské kombinované jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: SM_1 Veřejná správa
Směr: SM_2 Management
Název anglicky: Building engineering
bakalářské kombinované jednooborové, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: PS_1 Pozemní stavby
B3709 DTS Dopravní technologie a spoje
Název anglicky: Technology of Transport and Communications
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Technology of Transport and Conveyance
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: DT_1 Doprava a přeprava
Směr: DT_2 Logistické technologie
Směr: DT_3 Osobní doprava
Směr: DT_4 Nákladní doprava
Název anglicky: Technology of Transport and Conveyance
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: DT_1 Doprava a přeprava
Směr: DT_2 Logistické technologie
Směr: DT_3 Osobní doprava
Směr: DT_4 Nákladní doprava
B6208 EM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Business Administration and Management
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: EP_0 Finanční řízení a pojišťovnictví a bankovnictví – neotvírá se
Směr: EP_1 Finance a účetnictví
Směr: EP_10 Účetnictví
Směr: EP_11 Obchod
Směr: EP_2 Marketing
Směr: EP_3 Obchodní podnikání
Směr: EP_4 Management dopravy a přepravy
Směr: EP_5 Logistika a management
Směr: EP_6 Čínské trhy
Směr: EP_7 Cestovní ruch
Směr: EP_8 Finance podniku
Směr: EP_9 Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: ruština ruština
Název anglicky: Business Administration and Management
bakalářské kombinované jednooborové, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: EP_10 Účetnictví
Směr: EP_11 Obchod
Směr: EP_2 Marketing – neotvírá se
Směr: EP_3 Obchodní podnikání
Směr: EP_4 Management dopravy a přepravy
Směr: EP_7 Cestovní ruch
Směr: EP_8 Finance podniku.
Směr: EP_9 Řízení lidských zdrojů
N3609 ST Stavitelství
Název anglicky: Civil Engineering
magisterský navazující, 1.5 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Construction of Buildings
magisterské navazující prezenční jednooborové, 1.5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
magisterské navazující kombinované jednooborové, 1.5 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
N3709 LTS Dopravní technologie a spoje
Název anglicky: Transportation and Communications
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Logistics Technology
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 3. 2018
Směr: LT_1 Dopravní logistika
Směr: LT_2 Výrobní logistika
Směr: LT_3 Logistika ve stavebnictví
Název anglicky: Logistics Technologies
magisterské navazující prezenční jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Logistics Technology
magisterské navazující kombinované jednooborové, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 3. 2018
Směr: LT_1 Dopravní logistika
Směr: LT_2 Výrobní logistika
Směr: LT_3 Logistika ve stavebnictví
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning
celoživotní vzdělávání, 2 r., osvědčení

Obory:
Obory:
Název anglicky: Hygiene and epidemiology
specializační vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2021
Název anglicky: Supplementary pedagogical education
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 3. 2008 – 19. 7. 2019
Směr: VŠTE CZV VŠTE CZV Doplňující pedagogické studium (Supplementary pedagogical education)
Název anglicky: Shor-term courses
rozšiřující vzdělávání, 1 r.
Název anglicky: Long-term courses
rozšiřující vzdělávání, 2 r.
Název anglicky: Introductory courses
rozšiřující vzdělávání, 1 r.
Název anglicky: Lifelong Learning for employees
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Bachelor of Business Admistration
rozšiřující vzdělávání, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2014 – 31. 5. 2015
Název anglicky: Professional qualifications
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání, 2 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Retraining course
rekvalifikační vzdělávání, 2 r.
Název anglicky: Economics and management
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Economics - full-time
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology- FULL TIME
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r.
Název anglicky: Mechanical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, 3 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, 4 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Project OPVK
tematické vzdělávání, 1 r.
Název anglicky: Approved subjects
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, 3 r.
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, 1 r., vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Language courses
doplňující vzdělávání, 1 r.
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: nyní