Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 8, No 5, p. 234-244. ISSN 1339-3189.
  Name in Czech: PŘÍKLAD MAKROSKOPICKÉHO MODELOVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
  English. Slovakia.
  Keywords in English: Mathematical modeling; partial differential equation; method of characteristics

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:25.
 2. VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Name in Czech: Nekonečné řady v kružnicích
  RIV/75081431:_____/17:00001193 Proceedings paper. Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Vargová, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: infinite series; convergence; visualisation
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:01.
 3. CHLÁDEK, Petr and Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Name in Czech: Limity elektronického testování matematických znalostí
  RIV/75081431:_____/17:00001192 Proceedings paper. Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Chládek, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: mathematics; computer-adaptive testing; multiple choice test
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:04.
 4. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ and Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, vol. 64, No 3, p. 67-70. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Navigace v příkladech - Užití sférické geometrie
  Name (in English): Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry
  RIV/75081431:_____/17:00001277 Article in a journal. English. Czech Republic.
  Chodorová, Marie (203 Czech Republic, guarantor) -- Juklová, Lenka (203 Czech Republic) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: naval navigation; spherical geometry; lattitude and longitude; loxodrome

  ERROR! Není vyplněn způsob publikování.
  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 13/8/2018 10:22.
 5. VARGA, Marek and Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN (NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 212-215. ISSN 1339-3189.
  Name in Czech: Poznámky k integrování některých odmocnin
  Name (in English): NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS
  General mathematics. Slovak. Slovakia.
  Keywords in English: Indefinite integral; irrational function; root

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 15:11.
 6. ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ and Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Name in Czech: Využití sémantického diferenciálu pro měření změn v porozumění vybraných konceptů respondentů
  RIV/75081431:_____/17:00001199 Proceedings paper. English. Slovakia.
  Šimandl, Václav (203 Czech Republic, guarantor) -- Šerý, Michal (203 Czech Republic) -- Dobiáš, Václav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: semantic differential; multidimensional data; cluster analysis; dendrogram; attitudes; keyword; connotative meaning
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 10/2/2018 09:34.
 7. 2016

 8. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA and Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, vol. 63, No 3, p. 182-184. ISSN 0469-6255.
  Name in Czech: Mercatorova projekce - průlom v námořní navigaci
  RIV/75081431:_____/16:00000706 Article in a journal. General mathematics. English. Croatia.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Vargová, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Biba, Vladislav (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Hinterleitner, Irena (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Mercator’s projection; navigation; mapping; azimuth

  ERROR! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 22/8/2016 15:57.
 9. 2015

 10. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK and Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 pp. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  Name in Czech: Diferenciální geometrie speciálních zobrazení
  RIV/75081431:_____/15:00000568 Book on a specialized topic. General mathematics. English. Czech Republic.
  Mikeš, Josef (203 Czech Republic, guarantor) -- Stepanova, Elena (203 Czech Republic) -- Vanžurová, Alena (203 Czech Republic) -- Sándor, Bácso (348 Hungary) -- Berezovski, Vladimir (804 Ukraine) -- Chepurna, Elena (804 Ukraine) -- Chodorová, Marie (203 Czech Republic) -- Chudá, Hana (203 Czech Republic) -- Gavrilchenko, Michail (804 Ukraine) -- Haddad, Michael (760 Syrian Arab Republic) -- Hinterleitner, Irena (203 Czech Republic) -- Jukl, Marek (203 Czech Republic) -- Juklová, Lenka (203 Czech Republic) -- Moldobaev, Dzhanybek (417 Kyrgyzstan) -- Peška, Patrik (203 Czech Republic) -- Shandra, Igor (643 Russian Federation) -- Shiha, Mohsen (760 Syrian Arab Republic) -- Smetanová, Dana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stepanov, Sergej (643 Russian Federation) -- Sobchuk, Vasilij (804 Ukraine) -- Tsyganok, Irina (643 Russian Federation)
  Keywords in English: differential geometry; topology; manifold; affine connection; metric connection; Riemanian manifold; Kahler manifold; Riemann-Finsler space; transformation; deformation; conformal mapping; geodesic mapping; almost geodesic mapping; F-planar mapping

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 17/2/2016 13:34.
 11. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. p. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
  Name in Czech: Lagrangiány druhého řádu - problém regularity
  RIV/75081431:_____/15:00000476 Proceedings paper. General mathematics. English. Slovakia.
  Smetanová, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Dedecker-Hamilton extremals; Hamilton equations; Hamilton extremals; Lagrangian

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 15/5/2015 11:35.
 12. 2014

 13. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol (Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Name (in English): Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/3/2014 10:57.
 14. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki (On approaches to modeling traffic dynamics). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, vol. 2014, No 1, p. 121-129. ISSN 2072-9502.
  Name in Czech: O přístupech k modelování dopravní dynamiky
  Name (in English): On approaches to modeling traffic dynamics
  General mathematics. Russian. Russian Federation.
  Keywords in English: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7/5/2014 13:01.
 15. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách (On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions). In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Name (in English): On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 5/3/2014 11:11.
 16. 2013

 17. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi (Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange). In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  Name (in English): Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Lagrangian; principle of extremal action; Euler-Lagrange equations

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/5/2014 14:33.
 18. CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 pp.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 10/2/2015 14:49.
 19. JELÍNEK, Jiří and Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu (Traffic Flow Dynamics Modelling). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, No 2, p. 73-76. ISSN 1801-822X.
  Name (in English): Traffic Flow Dynamics Modelling
  RIV/75081431:_____/13:00000335 Article in a journal. General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Jelínek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Vysoká, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: simulation; modelling; traffic systems; differential equations

  Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 4/4/2014 10:17.
 20. VYSOKÁ, Jana and Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích (On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice). In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. p. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  Name (in English): On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: motivation; feedback; anonymous questionnaire

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/12/2013 10:26.
 21. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D (Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  Name (in English): Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 12/5/2014 15:51.
 22. 2012

 23. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy (As pupils and students solve word problems). In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. p. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  Name (in English): As pupils and students solve word problems
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Word problems; evaluation of classification; methods of a word problem solution; evaluation of used methods

  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 27/2/2013 11:21.
 24. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky (Motivating students as an integral part of teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Name (in English): Motivating students as an integral part of teaching
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: motivation in mathematics; fun tasks; competitiveness; questionnaire

  Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 11/2/2013 15:22.
 25. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 pp. ISBN 978-80-7468-000-7.
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 20/3/2012 14:44.
 26. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Name (in English): Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
  Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

  Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 14/2/2013 10:29.
 27. 2011

 28. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie (Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry). In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 pp. ISBN 978-80-87278-64-2.
  Name (in English): Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
 29. KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D (Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D). In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. p. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
  Name (in English): Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
  General mathematics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Changed by: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Changed: 11/2/2015 13:38.
 30. 2007

 31. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, vol. 15, No 1, p. 36-39. ISSN 1214-4681.
  Name in Czech: Topologické struktury na množině reálných čísel.
  General mathematics. English.
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., učo 10608. Changed: 14/6/2013 14:07.
 32. 2006

 33. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. (The construction of differential equation from its solution.). Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, vol. 14, No 1, p. 193-196. ISSN 1214-4681.
  Name (in English): The construction of differential equation from its solution.
  General mathematics. Czech.
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., učo 10608. Changed: 14/6/2013 14:08.
Displayed: 3/8/2021 16:20