VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. p. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Infinite series in circles
Name in Czech Nekonečné řady v kružnicích
Authors VARGOVÁ, Michaela (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition first. Bratislava, 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings, p. 1645-1658, 14 pp. 2017.
Publisher Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50201 Economic Theory
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/17:00001193
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-227-4650-2
Keywords (in Czech) nekonečné řady; konfergence; vizualizace
Keywords in English infinite series; convergence; visualisation
Tags MAT_2, RIV17, SCOPUS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 17/4/2018 11:01.
Abstract
In our opinion, one of the obstacles that students face in relation to the concepts of convergence is the confusion and misconception of terms infinite and unbounded. In the paper we show examples of infinite series whose convergence is easily seen from the figures and can be rigorously justified, for instance, by using integral test or direct comparison test. These visual representations may help students overcome some difficulties related to the thorough undestanding of this concept.
Abstract (in Czech)
Podle našeho názoru jednou z překážek, se kterými se studenti potýkají ve vztahu ke koncepci konvergence, je zmatek a mylné pochopení pojmů nekonečný a ohraničný. V příspěvku uvádíme příklady nekonečných řad, jejichž konvergence je z obrázků snadno vidět a může být přísně odůvodněna, například použitím integrálního nebo srovnávacího kriteria konvergence. Tyto vizuální reprezentace mohou pomoci studentům překonat některé potíže související s oslabením pochopení tohoto konceptu.
PrintDisplayed: 28/5/2022 21:03