VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 8, No 5, p. 234-244. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS
Name in Czech PŘÍKLAD MAKROSKOPICKÉHO MODELOVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Authors VYSOKÁ, Jana.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10102 Applied mathematics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Matematické modelování; parciální diferenciální rovnice; metoda charakteristik
Keywords in English Mathematical modeling; partial differential equation; method of characteristics
Tags ERIH, MAT_2, RIV17
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:25.
Abstract
"This paper offers a demonstration of how some advanced topics discussed at universities can be presented in an accessible way to students in secondary schools or in high schools where mathematical modeling is not part of the lesson. The main selected task is focused on simple example of mathematical modeling in solving simple transport tasks. In this work, we will pay attention to the issue of traffic flow modeling from a macroscopic perspective. First, we derive a mathematical model in the form of partial differential equations and then we will focus on solving this equation using the method of characteristics. The interpretation is presented in a way that should be easily grasped by students."
Abstract (in Czech)
Tento článek nabízí ukázku toho, jak lze některá témata probíraná na vysokých školách zpřístupnit studentům na středních školách nebo vysokých školách, kde není matematické modelování součástí výuky. Hlavní cíl je zaměřen na jednoduchý příklad matematického modelování při řešení snadné dopravní úlohy. V této práci budeme věnovat pozornost problematice modelování dopravního toku z makroskopického hlediska. Nejprve odvodíme matematický model ve formě parciální diferenciální rovnice a pak se zaměříme na řešení této rovnice metodou charakteristik. Výklad je prezentován způsobem, s jehož pomocí by studenti mohli problematiku pochopit.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
mlada_veda_Vysoka.xlsx   File version Mikšíková, B. 13/2/2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • a concrete person RNDr. Jana Vysoká, Ph.D., učo 4083
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 3/8/2021 16:57