Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V.. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 422-429, 8 s. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51.
  Název česky: Využití umělé inteligence v podnikovém řízení
  Název anglicky: Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Švýcarsko.
  Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: artificial intelligence; artificial neural networks; company management
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 29. 8. 2019 09:59.
 2. 2019

 3. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 321-325. ISSN 1804-7890.
  Název česky: Přezkum zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou stranou a mezi ovládanou stranou a osobami ovládanými stejnou ovládající stranou
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Stehel, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Krulický, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: review; the report on relations; legal entities; group of companies; legislation; the usual price; reasonable consideration

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 28. 8. 2019 07:49.
 4. KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112.
  Název česky: Analýza obchodních společností na základě Kohonenových sítí
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Kohonen networks; neural networks; economic performance of company; trade; cluster analysis

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 30. 1. 2020 07:40.
 5. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M.. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 321-333, 13 s. ISBN 978-3-030-11753-5.
  Název česky: Hodnocení finančního zdraví společností zabývajících se těžbou a dobýváním pomocí metod komplexního hodnocení podniků
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Švýcarsko.
  Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: comprehensive enterprise evaluation methods; financial health; bankruptcy and creditworthiness models; economic value added (EVA); industry characteristics
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 30. 4. 2019 10:04.
 6. ROWLAND, Zuzana, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the Czech Republic and China trade balance. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101023.
  Název česky: Porovnání neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu obchodní bilance České republiky a Číny
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Rowland, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: neural networks; regression analysis; comparison; trade balance; prediction
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 10. 6. 2019 14:11.
 7. VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the EU and the PRC trade balance. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101031.
  Název česky: Porovnání neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje obchodní bilance EU a ČLR
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: trade balance; export and import; linear regression; neural networks
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 7. 6. 2019 10:54.
 8. HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA a Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 13-18. ISSN 2329-4175.
  Název česky: Loajalita zákazníků v platformách ve sdílené ekonomice: Jak digitální osobní pověst a systémy zpětné vazby usnadňují interakci a důvěru mezi cizinci
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy americké.
  Hollowell, Jane (826 Spojené království, garant) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Klieštikova, Jana (703 Slovensko) -- Dengov, Victor (643 Ruská federace)
  Klíčová slova anglicky: customer loyalty; feedback system; personal reputation; sharing economy

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 23. 5. 2019 09:07.
 9. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890.
  Název česky: Stanovení vývoje obchodní hodnoty v čase s identifikací faktorů
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Stehel, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: business value; factors influencing company value; inflation; DCF model; development of business value over time

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 6. 2. 2020 09:20.
 10. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
  Název česky: Stanovení tržní hodnoty subjektu pomocí modifikované metody kapitalizovaných čistých výnosů a Metfesselovy alokace vstupních dat
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Rowland, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Machová, Veronika (203 Česká republika, domácí) -- Horák, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Hejda, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: method of capitalized net incomes; expected annual investment efforts; labour costs; market value; alternative costs of the equity

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 6. 2. 2020 10:30.
 11. KASYCH, Alla, Zuzana ROWLAND a Oksana ONYSHCHENKO. Evaluating effectiveness of the business models of electrical and electronic engineering companies: Monitoring methods, experience and characteristics. In IEEE. 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 1. vyd. Danvers, Massachusetts, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 494-497, 4 s. ISBN 978-1-72812-569-5. doi:10.1109/MEES.2019.8896642.
  Název česky: Hodnocení účinnosti obchodních modelů společností působících v elektrotechnice a elektronice: Metody monitorování, zkušenosti a vlastnosti
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Spojené státy americké.
  Kasych, Alla (804 Ukrajina, garant) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Onyshchenko, Oksana (804 Ukrajina)
  Klíčová slova anglicky: business model; effectiveness; electrical and electronic engineering companies; evaluating; methods
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 6. 2. 2020 11:21.
 12. KASYCH, Alla O., Zuzana ROWLAND a Yaroslava YAKOVENKO. Modern management tools for sustainable development of mining enterprises. In Bondarenko V.,Kovalevska I.,Cawood F.,Hardygora M.,Malova O.,Lysenko R.. E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 17 s. ISSN 2555-0403. doi:10.1051/e3sconf/201912301017.
  Název česky: Moderní nástroje řízení pro udržitelný rozvoj těžebních podniků
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Kasych, Alla O. (804 Ukrajina, garant) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Yakovenko, Yaroslava (804 Ukrajina)
  Klíčová slova anglicky: modern management tools; sustainable development; mining enterprises
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 12. 11. 2019 09:50.
 13. WHITTLE, Therese, Elena GREGOVA, Ivana PODHORSKÁ a Zuzana ROWLAND. Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 52-57. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220193.
  Název česky: Inteligentní výrobní technologie: Algoritmy založené na datech v plánování výroby, udržitelném vytváření hodnot a zlepšování provozních výkonů
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy americké.
  Whittle, Therese (826 Spojené království, garant) -- Gregova, Elena (703 Slovensko) -- Podhorská, Ivana (703 Slovensko) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: data-driven algorithm; smart manufacturing; sustainable value creation

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 12. 9. 2019 15:30.
 14. HECHT, Bart, Katarína VALÁŠKOVÁ, Pavol KRÁL a Zuzana ROWLAND. The digital governance of smart city networks: Information technology-driven economy, citizen-centered big data, and sustainable urban development. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 11, č. 1, s. 128-133. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR111201910.
  Název česky: Digitální správa inteligentních městských sítí: ekonomika založená na informačních technologiích, velká data zaměřená na občany a udržitelný rozvoj měst
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy americké.
  Hecht, Bart (garant) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: digital governance; smart city network; sustainable urban development

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 28. 8. 2019 14:20.
 15. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 339-345. ISSN 1804-7890.
  Název česky: Specifika oceňování podniku s omezenou životností
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: business valuation; earnings based valuation methods; businesses with limited lifespan; going concern principle

  Změnila: Bc. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 6. 2. 2020 14:27.
 16. STEHEL, Vojtěch, Zuzana ROWLAND a Jan MAREČEK. Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 287-291. ISSN 1804-7890.
  Název česky: Ocenění vkladu nehmotného majetku do kapitálové společnosti v případě konkrétní transakce
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Stehel, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Mareček, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: valuation of assets; intangible assets; association; yield method; equity method

  Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 28. 8. 2019 13:58.
 17. 2018

 18. RALSTON, Simone, Tomáš KLIEŠTIK, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Are pervasive systems of fake news provision sowing confusion? The role of digital media platforms in the production and consumption of factually dubious content. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-36. ISSN 1948-9145.
  Název česky: Přinášejí zmatek všudypřítomné systémy falešného zpravodajství? Role platformy digitálních médií při výrobě a spotřebě věcně pochybného obsahu
  RIV/75081431:_____/18:00001324 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy americké.
  Ralston, Simone (752 Švédsko, garant) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: consumption; digital media platform; factual content; fake news; production

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 3. 12. 2018 08:56.
 19. KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
  Název česky: Predikce bankrotu zemí Vyšegrádské skupiny pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, garant, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bankruptcy; prediction model; discriminant analysis; Visegrad group; financial analysis

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 25. 10. 2018 11:50.
 20. LÃZÃROIU, George, Zuzana ROWLAND a Viera BARTOŠOVÁ. Gendered power disparities, misogynist violence, and women’s oppression: The #metoo movement against workplace sexual harassment. Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 57-63. ISSN 1948-9137.
  Název česky: Pohlavní rozdíly v moci, misogynistické násilí a útlak žen: #metoo hnutí proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti
  angličtina. Spojené státy americké.
  Klíčová slova anglicky: #MeToo; workplace sexual harassment; gendered power disparity; violence

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 1. 4. 2019 13:01.
 21. ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5.
  Název česky: Výzkum trendů vývoje a tendencí vysokoškolského systému v Rusku a ve světě
  RIV/75081431:_____/18:00001315 Odborná kniha. angličtina. Česká republika.
  Ashmarina, Svetlana (643 Ruská federace, garant) -- Kandrashina, Elena (643 Ruská federace) -- Zotova, Anna (643 Ruská federace) -- Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: sustainable development; system; businesses; succesful and stable development; management; socio-economic systems

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 12. 12. 2018 13:10.
 22. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: Determination of the market value of the land for the purpose of its sale
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: valuation; usual price; price regulation; property

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 13:01.
 23. 2017

 24. ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258.
  Název anglicky: Valuation of a real estate in the Dolní Miletín cadastre
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: land valuation; real estate; valuation decree

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 24. 1. 2018 14:43.
 25. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
  Název anglicky: Overview of methods of comprehensive business evaluation
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: methods of comprehensive business evaluation; financial analysis; multiple discriminant analysis; artificial neural networks; valuation; benchmarking

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 12. 2017 09:45.
 26. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Stock price development forecasting using neural networks. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901032.
  Název česky: Predikce vývoje cen akcií pomocí umělých neuronových sítí
  RIV/75081431:_____/17:00001380 Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: forecasting; stock; price development; artificial neural networks
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 14. 1. 2019 10:20.
 27. MAREČEK, Jan a Zuzana ROWLAND. The importance of ROE for calculating EVA Equity: the case of Motor Jikov Strojírenská, a.s. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901017.
  Název česky: Význam ROE pro výpočet EVA Equity: případ Motor Jikov Strojírenská, a.s.
  RIV/75081431:_____/17:00001362 Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Mareček, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: return on equity (ROE); economic value added for shareholders (EVA Equity); correlation; company management; artificial neural networks
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 4. 1. 2019 10:18.
 28. 2016

 29. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. EVALUATION OF SOLVENCY OF POTENTIAL CUSTOMERS OF A COMPANY. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici, Kyjiv: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 5-18. ISSN 2409-8876.
  Název česky: POSOUZENÍ BONITY POTENCIÁLNÍCH ZÁKAZNÍKŮ PODNIKU
  Ekonomie. angličtina. Bělorusko.
  Klíčová slova anglicky: manufacturing company; financial problems; prediction; artificial neural network; model

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 13:18.
 30. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. FINANCIAL ANALYSIS OF AN AVERAGE TRANSPORT COMPANY IN THE CZECH REPUBLIC. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 227-236. ISSN 0469-6255.
  Název česky: FINANČNÍ ANALÝZA PRŮMĚRNÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
  RIV/75081431:_____/16:00000716 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Chorvatsko.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: financial analysis; financial health; transport company; branch of transport

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 2. 9. 2016 13:19.
 31. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. První vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7468-112-7.
  Název anglicky: Modelling of company´s costs using neural networks
  RIV/75081431:_____/16:00000843 Odborná kniha. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika) -- Stehel, Vojtěch (203 Česká republika) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Costs; company; artificial neural networks; neuron; model

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 8. 12. 2016 09:53.
 32. ZOTOVA, A. S., V. V. MANTULENKO, N. I. KRASKOVA, A. G. KISLAV a Zuzana ROWLAND. New values as the basis for innovation. International Journal of Economic Perspectives, Turecko: International Economic Society, 2016, roč. 10, č. 3, s. 94-99. ISSN 1307-1637.
  Název česky: Nové hodnoty jako základ pro inovace
  RIV/75081431:_____/16:00001009 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Turecko.
  Zotova, A. S. (643 Ruská federace) -- Mantulenko, V. V. (643 Ruská federace) -- Kraskova, N. I. (643 Ruská federace) -- Kislav, A. G. (643 Ruská federace) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: innovation; entrepreneurship; entrepreneurial values; globalization

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 4. 2017 09:35.
 33. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.
  Název anglicky: Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis
  RIV/75081431:_____/16:00001188 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Rowland, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dvořáková, Lenka (203 Česká republika, domácí) -- Rousek, Pavel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bankruptcy model; multivariate discriminant analysis; ratios; mehodics; variables

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 30. 1. 2018 14:15.
 34. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T.. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. s. 1896-1903, 8 s. ISBN 978-80-8154-191-9.
  Název česky: Použití umělých neuronových sítí pro predikci klíčových indikátorů společnosti v globální světě
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Slovensko.
  Rowland, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: financial plan; neural networks; prediction; regression
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 22. 10. 2018 10:33.
 35. STEHEL, Vojtěch, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Using neural networks for determining creditworthiness for the purpose of providing bank loan on the example of construction companies in South Region of Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum, Žilina: EDIS, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 62-73. ISSN 1337-0839.
  Název česky: Použití neuronových sítí pro stanovení bonity pro účely poskytnutí bankovního úvěru na příkladu souboru stavebních podniků v Jihočeském kraji
  Ekonomie. angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: artificial neural networks; creditworthiness; bank loan; prediction models; construction company

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 28. 2. 2017 13:05.
 36. 2015

 37. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Evaluation of credibility of civil construction companies in South bohemia. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 145-161, 17 s. ISSN 2464-6369.
  Název česky: Hodnocení kredibility stavebních podniků v Jihočeském kraji
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Construction company; financial problems; prediction; artificial neural network; model

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 4. 2. 2016 10:30.
 38. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Prognozovannja rozvytku budivel’nych kompanij za dopomogoju nejronnych merež na osnovi dannych Čes’koji Respubliky. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici, Kijev: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny Kijiv, 2015, Neuveden, č. 3, s. 62-76. ISSN 2409-8876.
  Název česky: Predikce budoucího vývoje stavebních podniků pomocí umělých neuronových sítí na příkladu České Republiky
  Název anglicky: Prediction of the future development of construction companies by means of artificial neural networks on the basis of data from the Czech Republic
  Ekonomie. angličtina. Ukrajina.
  Klíčová slova anglicky: construction company; financial problems; prediction; artificial neural network; model

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 30. 5. 2016 12:59.
 39. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 60-75. ISSN 1805-9112.
  Název česky: Hodnocení a predikce životaschopnosti stavebních podniků
  RIV/75081431:_____/15:00000489 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: construction company; financial health of the company; bankruptcy and credibility models; binary logistic regression; discriminant analysis

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 1. 4. 2016 23:03.
 40. 2013

 41. VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Professionally oriented education as a new element in the system of tertiary education in the Czech Republic. In Global co-operation in business education: Pan-European initiative : ECBE’s 18th annual conference. 1. vyd. Vídeň: European Council for Business Education, 2013. s. 86-95, 14 s. ISSN 1534-9373.
  Název anglicky: Profesní orientované vzdělávání jako nový prvek systému terciárního vzdělávání v České republice
  Pedagogika a školství. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Institute of Technology and Business in České Budějovice; Plekhanov Russian University of Economics; professionally oriented education; MBA programs; accreditation

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 6. 2013 12:50.
Zobrazeno: 24. 2. 2020 00:15