Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ZAHRNHOFER, Kateřina a Martin MARŠÍK. ADALBERT LANNA - TŘI GENERACE PODNIKATELSKÉHO ÚSPĚCHU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7468-135-6.
 2. MARŠÍK, Martin a Kateřina ZAHRNHOFER. Vzpomínka na rodinu Lannovu v lexikonech a encyklopediích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 20-24. ISSN 1339-3189.
 3. MARŠÍKOVÁ, Marta a Martin MARŠÍK. Změny cen mléka a másla v letech 2010 - 2012 v EU - historie se opakuje? Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 85-90. ISSN 1339-3189.
 4. 2017

 5. MARŠÍK, Martin. PRIVATIZACE STÁTNÍHO MAJETKU V JIŽNÍCH ČECHÁCH PO ROCE 1989. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 67-74. ISSN 1339-3189.
 6. POLANECKÝ, Lukáš a Martin MARŠÍK. Příjezdový turistický ruch a jeho dopad na vývoj národního hospodářství České republiky. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 49-53. ISSN 1339-3189.
 7. 2016

 8. MARŠÍK, Martin a Lukáš POLANECKÝ. Analysis of inbound tourism from the People's Republic of Cina and its impact on the national economy of the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 12-20. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 9. 2014

 10. MARŠÍK, Martin. Využití interních grantů vysoké školy k intenzivnějšímu zapojení studentů do tvůrčí činnosti. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 68-73. ISBN 978-80-7468-063-2.
 11. MARŠÍK, Martin. Využití optimalizačního ekonometrického modelu při strategii řízení MHD v Českých Budějovicích. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 206-213. ISBN 978-80-7435-367-3.
 12. 2013

 13. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Činnost Vojtěcha Lanny z pohledu citátů Tomáše G. Masaryka. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2013, č. 3, s. 96-98. ISSN 1211-6378.
 14. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Hospodaření Dopravního podniku města Č. Budějovice a.s. In Inproforum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. 5 s. ISBN 978-80-7394-440-7.
 15. MARŠÍK, Martin. Konkurenceschopnost českých farmářů na evropském trhu s mlékem. In Stanislav Rojík. Konkurence 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 198-204. ISBN 978-80-87035-73-3.
 16. MARŠÍK, Martin. MHD v Č. Budějovicích a tvorba IDS Jihočeského kraje - analýza názorů občanů. In Jiří Šíp. Aktuální problémy cestovního ruchu; Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 146-152. ISBN 978-80-87035-70-2.
 17. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Techničeskij analiz i testirovanije effektivnosti rynka. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 82-86. ISSN 1214-4967.
 18. MARŠÍK, Martin. Tvorba jízdních řádů v dopravním podniku města Českých Budějovic a.s. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 305-310.
 19. MARŠÍK, Martin. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova z pohledu vysokoškolských studentů. In Pána Lubomír, Bílý Jiří. Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, O. P. S., České Budějovice, 2013. s. 66-71. ISBN 978-80-87472-60-6.
 20. 2012

 21. MARŠÍK, Martin. Evoljucija cen na moloko v Češskoj Respublike i ES. Menedžment: teorija i praktika. Iževsk: Institut ekonomiki i upravlenija, 2012, 3-4, s. 85-89.
 22. MARŠÍK, Martin. Optimalizace městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 163-167. ISBN 978-80-87314-29-6.
 23. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
 24. MARŠÍK, Martin. Produkce podnikových odpadních materiálů v ČR v letech 2003-2010. In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví : sborník příspěvků 1. mezinárodní konference. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 54-57. ISBN 978-80-7468-038-0.
 25. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 83-93. ISSN 1802-503X.
 26. MARŠÍK, Martin. Reduction of bank risk in lending. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 90-93. ISBN 978-80-7468-049-6.
 27. MARŠÍK, Martin a Jitka PAPÁČKOVÁ. Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 79-87. ISSN 1802-503X.
 28. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
 29. MARŠÍK, Martin. Využití interních grantů jako motivačního prvku pro studenty k intenzivnějšímu propojení teoretické výuky s praxí. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 30. 2011

 31. MARŠÍK, Martin. Finanční trhy : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 63 s. ISBN 978-80-87278-79-6.
 32. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Možnosti využití sezónního kolísání cen u vepřového masa k ovlivnění hospodářského výsledku zemědělských firem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 53-60. ISSN 1802-503X.
 33. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Ocenka mnogokriterial‘nogo upravlenija finansami na malych i srednich predprijatijach Južno-češskogo kraja. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kyj mižnarodnyj universytet, 2011. s. 257-263.
 34. OPEKAROVÁ, Ludmila a Martin MARŠÍK. Vlijanije na rezul‘tat ekonomičeskoj dejatel‘nosti firm posredstvom primenenija opredelennych statističeskich metodov, napravlennych na sistemu upravlenija kačestvom. In Sučasnyj menedžment: problemy teoriji ta praktyky. Kyjiv: Kyjivs‘kij mižnarodnyj universytet, 2011. s. 121-126.
 35. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Vývoj běžného účtu platební bilance ČR v oblasti cestovního ruchu za období let 1993 až 2011. In Regionální rozvoj a cestovní ruch : sborník z konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 152-157. ISBN 978-80-87035-44-3.
 36. 2010

 37. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 5 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 38. 2009

 39. MARŠÍK, Martin, Jiří TUČEK a Petr ZEMAN. Analýza a tvorba modelového portfolia z vybraných titulů kótovaných na amerických burzách NYSE a NASDAQ. In Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry managementu a marketingu. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-07-9.
 40. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Dopady hospodářské krize na dluhopisové fondy v ČR. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 9 s. ISSN 1214-4967.
 41. MARŠÍK, Martin a Petr ZEMAN. Efektivita využití dlouhodobého hmotného majetku v zemědělských podnicích. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 35-42. ISSN 1802-503X.
 42. KABOURKOVÁ, Kristina, Dana WALTEROVÁ a Martin MARŠÍK. Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 7-13. ISSN 1802-503X.
 43. KOPTA, Daniel a Martin MARŠÍK. Statistické vyhodnocení vývoje výkupních cen mléka v EU. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 19:25