Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Aplikované úlohy v základním kurzu matematiky. Online. In RNDr. Jana Volná, Ph.D. a kolektiv. Sborník z 29. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 2024. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2024, s. 34-39. ISBN 978-80-248-4745-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024847450.
  2. SMETANOVÁ, Dana a Tomáš NÁHLÍK. Výpočty příkladů ve fyzice. Online. In RNDr. Jana Volná, Ph.D. a kolektiv. Sborník z 29. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 2024. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2024, s. 130-134, 4 s. ISBN 978-80-248-4745-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024847450.

  2023

  1. SMETANOVÁ, Dana, Tomáš NÁHLÍK, Ivo OPRŠAL a Zdeněk DUŠEK. Dobrá praxe Support centra při VŠTE v Českých Budějovicích. Online. In ing. Petra Schreiberová, Ph.D. a kolektiv. Sborník z 28. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. 2023. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2023, s. 124-128. ISBN 978-80-248-4681-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.31490/9788024846811.

  2021

  1. SMETANOVÁ, Dana a Abdukomil RISBEKOVICH KHASHIMOV. Nonlocal Problem for a Third-Order Equation with Multiple Characteristics with General Boundary Conditions. Axioms. Basel, Switzerland: MDPIST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2021, roč. 10, č. 2, s. 1-7. ISSN 2075-1680.

  2020

  1. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, roč. 22, č. 1, s. 42-47. ISSN 1335-4205.
  2. KHASHIMOV, Abdukomil Risbekovich a Dana SMETANOVÁ. On the Uniqueness Classes of Solutions of Boundary Value Problems for Third-Order Equations of the Pseudo-Elliptic Type. Axioms. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1-8. ISSN 2075-1680. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/axioms9030080.
  3. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Transversal vibrations of rods with an asymmetrically located burden. Online. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020, s. 622 - 628. ISBN 978-80-227-4983-1.

  2019

  1. SMETANOVÁ, Dana. APPLIED MATHEMATICS EXAMPLES IN LECTURES. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019, s. 3340-3343. ISBN 978-84-09-08619-1.
  2. CHEREVKO, Yevhen, Volodymyr BEREZOVSKI, Irena HINTERLEITNER a Dana SMETANOVÁ. Infinitesimal Transformations of Locally Conformal Kähler Manifolds. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2019, roč. 7, č. 8, s. 1-16. ISSN 2227-7390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/math7080658.
  3. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical model of gear pump reaction forces. Online. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, s. 531-538. ISBN 978-1-5108-8214-0.
  4. SMETANOVÁ, Dana. Regular Hamiltonian Systems and Its Projectability. Online. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on applied mathematics, Aplimat 2019, Proceedings. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019, s. 1104-1109. ISBN 978-1-5108-8214-0.

  2018

  1. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Analysis of Entrepreneurial Potential of University Students by Pearson's Chi-squared Test. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018. Milan, Italy: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 1769-1780. ISBN 978-0-9998551-0-2.
  2. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Analysis of motivational factors in the educational process in subjects business management and mathematics and their comparison. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018, s. 1789-1789. ISBN 978-84-697-9480-7.
  3. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. Applications of Gyroscopic Effect in Transportation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 293-296. ISSN 0469-6255.
  4. SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
  5. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 4702-4707. ISBN 978-84-697-9480-7.
  6. SMETANOVÁ, Dana. Higher Order Hamiltonian Systems with Generalized Legendre Transformation. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI,, 2018, roč. 6, č. 9, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2227-7390. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/math6090163.
  7. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, roč. 20, č. 4, s. 36-40. ISSN 1335-4205.
  8. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018, s. 31-38. ISBN 978-619-7408-44-7.
  9. SMETANOVÁ, Dana. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN MATHEMATICS. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 2220-2224. ISBN 978-84-09-02709-5.
  10. CHLÁDEK, Petr, Dana SMETANOVÁ a Srećko KRILE. ON SOME ASPECTS OF GRAPH THEORY FOR OPTIMAL TRANSPORT AMONG MARINE PORTS. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Katowice, Poland: Faculty of Transport of Silesian University of Technology. Silesian University of Technology, 2018, roč. 101, č. 2018, s. 37-45. ISSN 0209-3324. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.20858/sjsutst.2018.101.4.
  11. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. Online. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018, s. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5.
  12. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 4727-4730. ISBN 978-84-697-9480-7.
  13. NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ a Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5.
  14. SMETANOVÁ, Dana, Petr CHLÁDEK a Marek ŠULISTA. THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 PROCEEDINGS. ICERI 2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018, s. 1834-1840. ISSN 2340-1095.
  15. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.
  16. SMETANOVÁ, Dana. Zkušenosti se seminářem Aplikovaná matematika pro techniky. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 48-50. ISSN 1214-9187.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. Online. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017, s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Vladislav BIBA a Michaela VARGOVÁ. Aplikovaná matematika pro techniky. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14. ročník, č. 2, s. 48-51. ISSN 1214-9187.
  3. BIBA, Vladislav, Dana SMETANOVÁ a Michaela VARGOVÁ. Applied Mathematics Seminar. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 132-138. ISBN 978-80-227-4650-2.
  4. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Business Aptitude of University Students and Its Analysis. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 683-690. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  5. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189.
  6. SMETANOVÁ, Dana. CONFERENCE - APPLIED METHODS IN ENGINEERING AND SCIENCES. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 1-3. ISSN 1339-3189.
  7. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 190-193. ISSN 1339-3189.
  8. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
  9. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017, s. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.
  10. HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189.
  11. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  12. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ a Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, roč. 64, č. 3, s. 67-70. ISSN 0469-6255.
  13. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. Online. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017, s. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6.
  14. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
  15. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 61-67, 8 s. ISSN 1339-3189.
  16. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu dobré shody pro hodnocení podnikatelských vloh studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 108-113. ISSN 1339-3189.
  17. KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
  18. SMETANOVÁ, Dana a Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti. Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, roč. 14, č. 3, s. 54-56, 13 s. ISSN 1214-9187.
  19. NÁHLÍK, Tomáš a Dana SMETANOVÁ. ZPĚTNÁ VAZBA OD OPAKUJÍCÍCH STUDENTŮ ZÁKLADNÍHO KURZU MATEMATIKY. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2017, roč. 14, č. 4, s. 36-40. ISSN 1214-9187.

  2016

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ a Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 229-233. ISSN 1805-8949.
  3. ČEJKA, Jiří, Vladislav BIBA, Irena HLAVÁČOVÁ, Jiří JELÍNEK, Dana SMETANOVÁ a Milan VACKA. Katedra informatiky a přírodních věd. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 155-159. ISBN 978-80-86277-83-7.
  4. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.
  5. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
  6. ČEJKA, Jiří a Dana SMETANOVÁ. Optimization of distribution routes through the Clark-Wright method. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. první. Anglie: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1195-1207. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  7. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255.
  8. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization of the Second Order Lagrangians in Example. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, roč. 55/2016, č. 2, s. 157-321. ISSN 0231-9721.
  9. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ a Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 1078-1083. ISBN 978-80-227-4531-4.

  2015

  1. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Dana SMETANOVÁ. Cad systémy a jejich využití v praxi očima studentů VŠ. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 316-319. ISSN 1805-8949.
  2. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK a Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015, 566 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  3. SMETANOVÁ, Dana. Elektronické testování znalostí fyziky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 351-355. ISSN 1805-8949.
  4. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Geometrický pohľad na súčet nekonečných radov. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015, s. 456-468. ISBN 978-80-227-4314-3.
  5. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava, 2015, s. 110-113. ISBN 978-80-248-3843-4.
  6. VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949.
  7. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Nekonečné rady a ich vizualizácia. Učitel matematiky. Praha: JČMF v Praze, 2015, roč. 23, č. 4, s. 193-205. ISSN 1210-9037.
  8. SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187.
  9. KRIEG, Jaroslav a Dana SMETANOVÁ. Průběžné hodnocení fyzikálních znalostí. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 241-244. ISSN 1805-8949.
  10. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015, s. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
  11. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 4, s. 15-25. ISSN 1804-3682.
  12. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Využití testů s výběrem správné odpovědi v matematice. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 141-144. ISSN 1805-8949.
  13. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – chemie. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 2, s. 6-9. ISSN 1214-9187.
  14. KLEPANCOVÁ, Michaela a Dana SMETANOVÁ. Vztah univerzitních studentů k chemickým poznatkům. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 8, č. 1, s. 225-232. ISSN 1805-8949.
  15. BIBA, Vladislav a Dana SMETANOVÁ. Zkoumání vztahu k matematice pomocí testu nezávislosti. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 27-30. ISSN 1805-8949.

  2014

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
  2. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Elektronické testování z matematiky. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-44. ISSN 1214-9187.
  3. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 45-47. ISSN 1214-9187.
  4. SMETANOVÁ, Dana a Petr CHLÁDEK. Jak konstruovat „Multiple choice“ úlohy z matematiky. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, s. 402-404. ISSN 1805-8949.
  5. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Kombinované studium Matematiky I - sonda do názorů studentů. In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 146-151. ISBN 978-80-7290-801-1.
  6. SMETANOVÁ, Dana. Lepagean equivalents versus multisymplectic forms. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠBTU v Ostravě, 2014, s. 220-224. ISBN 978-80-248-3611-9.
  7. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
  8. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka CAD systémů dle studentů SPŠ stavební. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 91-96. ISBN 978-80-87952-03-0.
  9. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 97-104. ISBN 978-80-87952-03-0.
  10. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, s. 85-90. ISBN 978-80-87952-03-0.
  11. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Zhodnocení přínosu elektronického testování studentů v matematice. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, Neuveden, jaro, s. 328-331. ISSN 1805-8949.

  2013

  1. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  2. SMETANOVÁ, Dana, Jana VOLNÁ a Petr VOLNÝ. Geometrická formulace Hamiltonovy Teorie. In Leopold Herrmann. Matematika na vysokých školách : sborník semináře. 1. vyd. Praha: JČMF v Praze a ČVUT v Praze, 2013, s. 120-125. ISBN 978-80-01-05325-6.
  3. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  4. SMETANOVÁ, Dana. O geometrické formulaci hamiltonovy teorie pro lagrangiány 1. řádu v teoriích pole. In Quaere 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 1385-1390. ISBN 978-80-905243-7-8.
  5. SMETANOVÁ, Dana. On Regularization Procedure of Lagrangians Linear in First Derivatives in First-Order Field Theory. In Modern Mathematical Methods in Engineering Czech-Polish Colloquium : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013, s. 119-122. ISBN 978-80-248-3234-0.

  2012

  1. SMETANOVÁ, Dana. Metody hodnocení znalostí studentů v průběhu semestru z hlediska připravenosti na úspěšné složení zkoušky z předmětu Matematika I. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  2. VOLNÁ, Jana, Petr VOLNÝ a Dana SMETANOVÁ. Variační posloupnost. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, 2012, s. 144-147. ISBN 978-80-248-2883-1.
  3. VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ a Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 317-327. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 06:10