SMETANOVÁ, Dana. On Regularization Procedure of Lagrangians Linear in First Derivatives in First-Order Field Theory. In Modern Mathematical Methods in Engineering Czech-Polish Colloquium : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013. s. 119-122. ISBN 978-80-248-3234-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On Regularization Procedure of Lagrangians Linear in First Derivatives in First-Order Field Theory
Název česky O regularizaci lagrangiánů lineárních v prvních derivacích v teorii pole
Autoři SMETANOVÁ, Dana.
Vydání 1. vyd. Ostrava, Modern Mathematical Methods in Engineering Czech-Polish Colloquium : sborník příspěvků, od s. 119-122, 4 s. 2013.
Nakladatel VŠB - TU Ostrava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-248-3234-0
Klíčová slova česky Lagrangián; Lepageův ekvivalent; Poincarého-Cartanova forma; Hamiltonovy rovnice; Eulerovy-Lagrangeovy rovnice; regularita
Klíčová slova anglicky Lagrangian; Lepagean equivalent; Poincaré-Cartan form; Hamilton equations; Euler-Lagrange equations; regularity
Štítky FYZ_1, FYZ_2, KDL1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 19. 3. 2014 10:06.
Anotace
Standard Hamiltonian formulation of field theory is found upon the Poincaré-Cartan form. Keeping the requirement on equivalence of the Hamilton and Euler-Lagrange equations as a (geometric) definition of regularity, and considering more general Lepagean equivalents of a Lagrangian then the Poincaré-Cartan equivalent, we obtain a regularity condition, depending not only on a Lagrangian but also on 2-contact parts of its Lepagean equivalents. In this way one gets a possibility to "regularize" many Lagrangian systems which are linear in first derivatives (singular in the standard sense). The theory is illustrated on an example.
Anotace česky
Standardní Hamiltonova formulace teorie pole je založena na Poincarého-Cartanově formě. Podmínka regularity (z geometrického hlediska) je podmíněna požadavkem na ekvivalenci Hamiltonových a Eulerových-Lagrangeových rovnic. Použijeme-li obecnější ekvivalenty, než je Poincarého-Cartanova forma, Lepageovy ekvivalenty lagrangiánu, dostaneme podmínku regularity, která nezávisí jen na Lagrangiánu, ale i na 2-kontaktní části jeho ekvivalentech. Touto cestou můžeme "regularizovat" spoustu Lagrangeovských systémů, které jsou lineární v prvních derivacích (singulárních ve standardním smyslu). Teorie je ilustrována na příkladu.
VytisknoutZobrazeno: 14. 4. 2021 12:11