Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2014

  1. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 97-104. ISBN 978-80-87952-03-0.
  2. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 85-90. ISBN 978-80-87952-03-0.
  3. 2013

  4. SMETANOVÁ, Dana. On Regularization Procedure of Lagrangians Linear in First Derivatives in First-Order Field Theory. In Modern Mathematical Methods in Engineering Czech-Polish Colloquium : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2013. s. 119-122. ISBN 978-80-248-3234-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 12:55