SMETANOVÁ, Dana. APPLIED MATHEMATICS EXAMPLES IN LECTURES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 3340-3343. ISBN 978-84-09-08619-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název APPLIED MATHEMATICS EXAMPLES IN LECTURES
Název česky Příklady z aplikované matematiky v lekcích
Autoři SMETANOVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání INTED2019 Proceedings. Španělsko, Inted 2019 PROCEEDINGS, od s. 3340-3343, 4 s. 2019.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001798
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000536018103067
Klíčová slova česky Aplikované příklady; lekce z matematiky; studentské zapojení
Klíčová slova anglicky Applied examples; lectures of mathematics; students´ engagement
Štítky AMT, N_AMP, RIV20, RPM, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 3. 9. 2020 11:00.
Anotace
"Basic courses of mathematics at technical universities usually involve a large volume of the subject matter being studied. Teachers usually concentrate on deeper understanding of the mathematical calculus. There is little time for presentation of mathematical applications. Students thus encounter applications of mathematics in specialized technical lectures. The application examples often appear to them as a new subject and they do not associate them with original mathematics courses. Therefore, it is important to focus on the application potential of mathematics not only in basic courses but also outside them. In this article, a newly introduced seminar on Applied Mathematics, which is realized at the Institute of Technology and Business (ITB), is presented. We present how the seminar was originated. There is a discussion of the selection of application examples and the engagement of students in the lectures. One of the benefits of the seminar is that students have the opportunity to participate in its content. They can choose part of the subject in lectures. The lectures support critical thinking, group discussion of the problem solving. The experiences of the first two years of the seminar are discussed."
Anotace česky
"Základní kurzy matematiky na technických univerzitách obvykle zahrnují velký objem studované látky. Učitelé se obvykle soustředí na hlubší pochopení matematického počtu. Na prezentaci matematických aplikací je málo času. Studenti se tak setkávají s aplikacemi matematiky až na odborných odborných přednáškách. Příklady aplikací se jim často jeví jako nový předmět a nespojují je s původními kurzy matematiky. Proto je důležité zaměřit se na aplikační potenciál matematiky nejen v základních kurzech, ale i mimo ně. V tomto článku je představen nově zavedený seminář z aplikované matematiky, který je uskutečňován na Vysoké škole technické a ekonomické. Představujeme, jak seminář vznikl. Probíhá diskuse o výběru příkladů aplikací a zapojení studentů do přednášek. Jednou z výhod semináře je, že studenti mají možnost podílet se na jeho obsahu. Na přednáškách si mohou vybrat část předmětu. Lekce podporují kritické myšlení, skupinovou diskusi o řešení problému. Diskutovány jsou zkušenosti z prvních dvou let semináře."
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 23:14