KHASHIMOV, Abdukomil Risbekovich a Dana SMETANOVÁ. On the Uniqueness Classes of Solutions of Boundary Value Problems for Third-Order Equations of the Pseudo-Elliptic Type. Axioms. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1-8. ISSN 2075-1680. doi:10.3390/axioms9030080.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název On the Uniqueness Classes of Solutions of Boundary Value Problems for Third-Order Equations of the Pseudo-Elliptic Type
Název česky O třídách jednoznačnosti řešení problémů s okrajovými podmínkami pro rovnice třetího řádu pseudo-eliptického typu
Autoři KHASHIMOV, Abdukomil Risbekovich (860 Uzbekistán, garant) a Dana SMETANOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Axioms, Basel, MDPI, 2020, 2075-1680.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001977
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/axioms9030080
UT WoS 000578160100001
Klíčová slova česky rovnice třetího řádu pseudo-eliptického typu; energetické odhady; analog Saint-Venantova principu
Klíčová slova anglicky equations of the pseudo-elliptic type of third order; energy estimate; analog of the Saint-Venant principle
Štítky MAT_z, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 8. 4. 2021 08:56.
Anotace
The paper is devoted to solutions of the third order pseudo-elliptic type equations. An energy estimates for solutions of the equations considering transformation’s character of the body form were established by using of an analog of the Saint-Venant principle. In consequence of this estimate, the uniqueness theorems were obtained for solutions of the first boundary value problem for third order equations in unlimited domains. The energy estimates are illustrated on two examples.
Anotace česky
Příspěvek je věnován řešení rovnic pseudoeliptického typu třetího řádu. Energetické odhady pro řešení rovnic formy byly stanoveny pomocí analogu Saint-Venantova principu. V důsledku tohoto odhadu byly získány věty o jednoznačnosti řešení první okrajové podmínky pro rovnice třetího řádu v neomezeném počtu domén. Energetické odhady jsou ilustrovány na dvou příkladech.
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 03:46