SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Websites as an effective tool of marketing communication of universities
Name in Czech Webové stránky jako efektivní nástroj marketingové komunikace
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Znojmo, Nové trendy 2012 : sborník příspěvků, p. 233-242, 10 pp. 2012.
Publisher Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87314-29-6
Keywords (in Czech) marketingová komunikace; vysoké školy; webové stránky; internet
Keywords in English Marketing communication; universities; websites; internet
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAK, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAM_2a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MOP, MRS, PRM_2, S_IBW_A, S_MAM
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:32.
Abstract
Universitie’ marketing is one of the new marketing applications. By reason of communist regime we can speak about first signs of marketing in the Czech Republic we speak about marketing of universities not until 1990. The key target segment of universities is the age group between 18 and 25 years and therefore the primary communication channel for universities is the Internet. The aim of this article is to summary of results of two author’s researches of universities’ websites form the user point of view. First author’s research was carried out in 2008 and the second one with the passage of four years. Researches focused on the presentation of the universities by the mean of the universities’ websites.
Abstract (in Czech)
Marketing vysokých škol je jednou z nejnovějších marketingových aplikací. Díky vlivu komunikstického režimu, hovoříme o prvních znacích marketingu vysokých škol v České republice až od roku 1990. klíčový cílový segment univerzit je věková skupina mezi 18 a25 roky a díky tomu primárním komunikačním kanálem univerzit je internet. Cílem tohoto příspěvku je shrnout výsledky dvou autorčiných výzkumů webových stran vysokoškolských institucí z uživatelského úhlu pohledu. První autorčin výzkum byl proveden v roce 2008 a druhý po čtyřech letech. Výzkum se zaměřoval na oblast prezentace vysokých škol prostřednictvím webových stránek vysokých škol.
PrintDisplayed: 8/6/2023 14:26