Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Michaela KOUBKOVÁ. Jak dostat produkt mezi zákazníky: přímé a nepřímé vstupy na trh. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 78-86. ISBN 978-80-7468-143-1.
 2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC a Marie SLABÁ. Online Shopping and Reading E-Shops’ Terms and Conditions. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 682-690. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 3. 2018

 4. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ a Roman ŠVEC. E-commerce and online purchasing in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 7015-7023. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC a Veronika HUMLEROVÁ. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví". Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 5, s. 103-113. ISSN 1339-3189.
 6. 2017

 7. ARAMAYO, Gabriela a Marek VOKOUN. Analysis of International Trade between Latin America and Germany using gravity models. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4043-4050. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 8. ARAMAYO, Gabriela a Marek VOKOUN. Corruption, Political Instability and the Informal Sector in Latin America: Efficiency Analysis Of Latin American Companies Using DEA Model. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 4385 - 4398. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 9. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.
 10. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
 11. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
 12. 2016

 13. SLABÁ, Marie. Students as a Specific Segment of Banking Sector - Case Study. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1. vyd. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. s. 3290-3300. ISBN 978-0-9860419-6-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 6. 2023 14:21