Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Michaela KOUBKOVÁ. Jak dostat produkt mezi zákazníky: přímé a nepřímé vstupy na trh (How to get the product between customers: direct and indirect market entry). In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. p. 78-86. ISBN 978-80-7468-143-1.
 2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Marie SLABÁ. Online Shopping and Reading E-Shops’ Terms and Conditions. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. p. 682-690. ISBN 978-0-9998551-2-6.
 3. 2018

 4. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ and Roman ŠVEC. E-commerce and online purchasing in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 7015-7023. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Veronika HUMLEROVÁ. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví" (Perceived Meaning of the Terms "Co-operative" and "Co-operative movement"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 103-113. ISSN 1339-3189.
 6. 2017

 7. ARAMAYO, Gabriela and Marek VOKOUN. Analysis of International Trade between Latin America and Germany using gravity models. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 4043-4050. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 8. ARAMAYO, Gabriela and Marek VOKOUN. Corruption, Political Instability and the Informal Sector in Latin America: Efficiency Analysis Of Latin American Companies Using DEA Model. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 4385 - 4398. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 9. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
 10. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189.
 11. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
 12. 2016

 13. SLABÁ, Marie. Students as a Specific Segment of Banking Sector - Case Study. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 3290-3300. ISBN 978-0-9860419-6-9.
Display details
Displayed: 1/10/2023 03:57