Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Michaela KOUBKOVÁ. Jak dostat produkt mezi zákazníky: přímé a nepřímé vstupy na trh (How to get the product between customers: direct and indirect market entry). In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. p. 78-86. ISBN 978-80-7468-143-1.
   Name (in English): How to get the product between customers: direct and indirect market entry
   Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: distribution; direct market entry; indirect market entry
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 3/12/2019 15:23.
  2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Marie SLABÁ. Online Shopping and Reading E-Shops’ Terms and Conditions. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. p. 682-690. ISBN 978-0-9998551-2-6.
   Name in Czech: Online nákupování a čtení obchodních podmínek e-shopů
   English. United States of America.
   Keywords in English: online shopping; reading e-shops’ terms and conditions
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 5/12/2019 08:46.

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ and Roman ŠVEC. E-commerce and online purchasing in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 7015-7023. ISBN 978-0-9998551-1-9.
   Name in Czech: Elektronické obchodování a online nakupování v České republice
   English. United States of America.
   Keywords in English: digitální trh; elektronické obchodování; online nákup; internet
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 9/5/2019 12:03.
  2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC and Veronika HUMLEROVÁ. Vnímání významu pojmů "družstvo" a "družstevnictví" (Perceived Meaning of the Terms "Co-operative" and "Co-operative movement"). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 5, p. 103-113. ISSN 1339-3189.
   Name (in English): Perceived Meaning of the Terms "Co-operative" and "Co-operative movement"
   Czech. Slovakia.
   Keywords in English: co-operative; co-operative movement; cooperative system; the European Cooperative Society

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 11/12/2018 10:54.

  2017

  1. ARAMAYO, Gabriela and Marek VOKOUN. Analysis of International Trade between Latin America and Germany using gravity models. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 4043-4050. ISBN 978-0-9860419-9-0.
   Name in Czech: Analýza mezinárodního obchodu mezi Latinskou Amerikou a Německem pomocí gravitačních modelů
   RIV/75081431:_____/17:00001312 Proceedings paper. English. Spain.
   Aramayo, Gabriela (32 Argentina, guarantor) -- Vokoun, Marek (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: gravity model; international trade; institutions; free trade agreements; economic and political factor
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 27/11/2018 11:05.
  2. ARAMAYO, Gabriela and Marek VOKOUN. Corruption, Political Instability and the Informal Sector in Latin America: Efficiency Analysis Of Latin American Companies Using DEA Model. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Madrid, Spain: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 4385 - 4398. ISBN 978-0-9860419-9-0.
   Name in Czech: Korupce, politická nestabilita a neformální sektor v Latinské Americe: Analýza efektivnosti latinskoamerických společností používající model DEA
   RIV/75081431:_____/17:00001313 Proceedings paper. English. Spain.
   Aramayo, Gabriela (32 Argentina, guarantor) -- Vokoun, Marek (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: Data envelopment analysi; technical efficiency; Latin America; manufacturing companies
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 27/11/2018 11:11.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra and Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 10, No 1, p. 72-83. ISSN 1805-9112.
   Name in Czech: E-shopy a zákaznická zpětná vazba: zkušenosti českých B2C zákazníků
   Management, administration and clerical work. English. Czech Republic.
   Keywords in English: e-shops; Czech B2C customers; customer feedback; reply to customer feedback

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:28.
  4. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ and Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 1-11. ISSN 1339-3189.
   Name (in English): NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC
   Economics. Czech. Slovakia.
   Keywords in English: GDPR; General Data Protection Regulation; content analysis of opinions

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 15:32.
  5. ŠVEC, Roman and Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 128-138. ISSN 1339-3189.
   Name (in English): CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE
   Economics. Czech. Slovakia.
   Keywords in English: customer preferences; choice of retail store; food store; Czech Republic

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 15:02.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Students as a Specific Segment of Banking Sector - Case Study. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth; Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Milan, Italy: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. p. 3290-3300. ISBN 978-0-9860419-6-9.
   Name in Czech: Studenti jako specifický segment bankovního sektoru - případová studie
   RIV/75081431:_____/16:00001317 Proceedings paper. English. Italy.
   Slabá, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: segment; segmentation; students; banking sector
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 29/11/2018 10:33.
Displayed: 4/12/2023 01:18