Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ŽILINSKÁ, Michaela, Jaromír VRBKA and Eva KALINOVÁ. Does the implementation of loyalty programmes lead to gaining a loyal customer? Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, vol. 11, No 1, p. 392-396. ISSN 1804-7890.
 2. KUDĚJ, Michal, Beáta GAVUROVÁ and Zuzana ROWLAND. Evaluation of the selected economic parameters of czech companies and their potential for overcoming global crises during the Covid-19 pandemic. Journal of International Studies. Štětín, Polsko: Centre of Sociological Research, 2021, vol. 14, No 1, p. 258-272. ISSN 2071-8330.
 3. KASYCH, Alla, Jakub HORÁK, Valentyna GLUKHOVA and Svatlana BONDARENKO. The impact of intellectual capital on innovation activity of companies. Quality - Access to Success. Bukurešť, Rumunsko: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2021, vol. 22, No 182, p. 3-11, 12 pp. ISSN 1582-2559.
 4. ŠŤASTNÁ, Eva and Jakub HORÁK. The results of dividend policy tools can be surprising. In Ashamira S. I., Horák, J., Vrbka, J., Šuleř, P. Lecture Notes in Networks and Systems - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World (Innovative Economic Symposium, IES2020). Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. p. 876-886. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_112.
 5. ZAHRÁDKA, Jaroslav, Veronika MACHOVÁ and Jiří KUČERA. What is the price of outdoor advertising: A case study of the Czech republic? Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, vol. 11, No 1, p. 386-391. ISSN 1804-7890.
 6. 2020

 7. LĂZĂROIU, George, Mária KOVÁČOVÁ, Anna SIEKELOVÁ and Jaromír VRBKA. Addictive behavior of problematic smartphone users: The relationship between depression, anxiety, and stress. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 19, nečíslováno, p. 50-56. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920204.
 8. SAWYER, Jennifer, Pavol KRÁL, Pavol ĎURANA and Petr ŠULEŘ. Algorithmic compatibility: Love, intimacy, and pleasure on geosocial dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 10, No 1, p. 94-100. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS101202010.
 9. VRBKA, Jaromír. Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1st ed. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1198-1205. ISBN 978-605-82433-8-5.
 10. KALINOVÁ, Eva. Analýza absolutních a vybraných poměrových ukazatelů v sektoru informačních a komunikačních činností (Analysis of absolute and ratio indicators in the sector of information and communication activities). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, vol. 5, No 1, p. 28-42. ISSN 2533-6258.
 11. HAŠKOVÁ, Simona, Pavel ROUSEK and Jakub HORÁK. Assessment of relation between legislative risk and expected profitability of a subsidized project. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 10, No 2, p. 113-116. ISSN 1804-7890.
 12. HORÁK, Jakub. Bankruptcy prediction of small and medium-sized industrial companies in Czechia. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1st ed. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1206-1212. ISBN 978-605-82433-8-5.
 13. SIEKELOVÁ, Anna, Katarina VALÁŠKOVÁ and Veronika MACHOVÁ. Earnings management initiatives and selected characteristics of an entity: a case study of the Visegrad Four. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2020, vol. 18, No 3, p. 28-41. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.03.
 14. KVĚTOVÁ, Hana, Jaromír VRBKA and Petr ŠULEŘ. Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160th ed. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 856-863. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_110.
 15. ŠULEŘ, Petr and Veronika MACHOVÁ. Financial stability in Central European countries: Case of the Visegrad four. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1st ed. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1218-1223. ISBN 978-605-82433-8-5.
 16. HORÁK, Jakub. Finanční analýza podniku zabývající se ubytováním, stravováním a pohostinstvím (Financial analysis of the accommodation catering and hospitality enterprise). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, vol. 5, No 1, p. 1-27. ISSN 2533-6258.
 17. DAVIS, Ruth, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA and Octav NEGURIȚĂ. Industrial artificial intelligence, smart connected sensors, and big data-driven decision-making processes in internet of things-based real-time production logistics. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 15, No 3, p. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM15320201.
 18. KLIEŠTIK, Tomáš, Elvíra NICA, Petr ŠULEŘ and Katarina VALÁŠKOVÁ. Innovations in the company´s earnings management: the case for the Czech Republic and Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, vol. 3, nečíslováno, p. 332-345. ISSN 2218-4511.
 19. HUGHES, Ashley, Eva KICOVÁ, Erika KOVALOVÁ and Zuzana ROWLAND. Intimate digital traces: Sociosexual attitudes and behaviors on geolocation-based dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 10, No 1, p. 52-58. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS10120204.
 20. BELÁS, Jaroslav, Martin ČEPEL, Yana KLIUCHNIKAVA and Jaromír VRBKA. Market risk in the SMEs segment in the Visegrad group countries. Transformations in Business and Economics. Vilnius University, 2020, vol. 19, No 3, p. 678-693. ISSN 1648-4460.
 21. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK and Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0 (Methodology of adaptation of small and medium-sized enterprises in the service sector to the implementation of the principles, procedures, methods and tools of the Society 4.0). 1st ed. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 pp. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 22. HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND and Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí (Method of determining the value of non-residential buildings in the government sector.). 2020.
 23. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ and Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku (Methods of comprehensive evaluation of the company). 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 24. ZUNTOVÁ, Veronika and Jiří KUČERA. Optimalizace kapitálu malých a středních podniků (Capital optimalization of small and medium-sized enterprises). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, vol. 5, No 1, p. 66-73. ISSN 2533-6258.
 25. CAHA, Zdeněk, Jiří VACEK, Tomáš MRHÁLEK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jakub HORÁK and Veronika MACHOVÁ. Ověření metodiky ve spolupráci s aplikačními garanty na vybraném vzorku malých a středních podniků v sektoru služeb (Verification of the methodology in cooperation with application guarantors on a selected sample of small and medium-sized enterprises in the services sector). 2020.
 26. GRÁF, Petr and Zuzana ROWLAND. Potential of the small enterprise value assessment using the discounted FCFF method. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World. 160th ed. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 846-855, 12 pp. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_109.
 27. SCOTT, Joan, Aurel PERA, Katarína VALÁŠKOVÁ, Jakub HORÁK and Pavol ĎURANA. Problematic smartphone use severity: Behavioral addiction, psychiatric symptoms, and pathological personality traits. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 19, nečíslováno, p. 64-70. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920206.
 28. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ and Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160th ed. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 29. PORTER, Thomas, Ana-Madalina POTCOVARU, Anna ZAUŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND and Marián GRUPAČ. Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, vol. 19, nečíslováno, p. 57-63. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920205.
 30. NOVÁKOVÁ, Pavlína and Jiří KUČERA. Strojová predikce vývoje časové řady akcií na příkladu konkrétního podniku (Machine prediction of the development of the time series of shares on the example of a specific company). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, vol. 5, No 1, p. 56 - 65. ISSN 2533-6258.
 31. GAVUROVA, Beata, Jaroslav BELÁS, Yuriy BILAN and Jakub HORÁK. Study of legislative and administrative obstacles to SMEs business in the Czech Republic and Slovakia. Oeconomia Copernicana. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, vol. 11, No 4, p. 689-719. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.028.
 32. MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ and Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, vol. 22, březen, p. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.
 33. JEŽKOVÁ, Veronika, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ and Jan HEJDA. The intrinsic value of an enterprise determined by means of the FCFE Tool. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 12, No 21, p. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12218868.
 34. ŠULEŘ, Petr and Veronika MACHOVÁ. The possibilities of a paperless company concept. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1st ed. Cham, Switzerland: Springer, 2020. p. 198-202. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_25.
 35. VRBKA, Jaromír and Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management (Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1st ed. Cham, Switzerland: Springer, 2020. p. 422-429. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51.
 36. ROWLAND, Zuzana and Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1st ed. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1213-1217. ISBN 978-605-82433-8-5.
 37. 2019

 38. KUČERA, Jiří and Klára SKALNÍKOVÁ. Analýza obchodování na akciovém trhu: malý přezkum literatury (An analysis of stock market trading: small literature review). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 4, No 2, p. 38-45. ISSN 2533-6258.
 39. FIŠER, Jan and Eva KALINOVÁ. Aplikace malé tržní kapitalizace/přirážky za velikost při oceňování podniku (Application of small capitalization/size risk premium in business valuation). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 4, No 2, p. 1-9, 10 pp. ISSN 2533-6258.
 40. VRBKA, Jaromír and Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. p. 321-333. ISBN 978-3-030-11753-5.
 41. HOLLOWELL, Jane Catherine, Boris KOLLÁR, Jaromír VRBKA and Erika KOVALOVÁ. Cognitive decision-making algorithms for sustainable manufacturing processes in Industry 4.0: Networked, smart, and responsive devices. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 14, No 4, p. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14420191.
 42. HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA and Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 7, No 1, p. 13-18. ISSN 2329-4175.
 43. TUFFELL, Caryl, Pavol KRÁĽ, Anna SIEKELOVÁ and Jakub HORÁK. Cyber-physical smart manufacturing systems: Sustainable industrial networks, cognitive automation, and data-centric business models. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 14, No 2, p. 58-63. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220194.
 44. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ and Tomáš KRULICKÝ. Determining the price of the business share of a business in a group. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 60-70. ISSN 1804-7890.
 45. MAREČEK, Jan, Jakub HORÁK and Jan HEJDA. Draft method for valuation of small long-term fixed assets. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 187-192. ISSN 1804-7890.
 46. VRBKA, Jaromír and Svetlana ASHMARINA. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019. 182 pp. ISBN 978-80-7468-152-3.
 47. VRBKA, Jaromír and Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, vol. 13, No 2, p. 56-67. ISSN 1337-0839.
 48. HAŠKOVÁ, Simona and Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. (Company finance I.). 2nd ed. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7468-142-4.
 49. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA and Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0 (Identification, analysis and evaluation of principles, procedures, methods and tools for adapting the service sector to the Society's 4.0 technical, economic, social and environmental conditions). NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 50. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ and Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0 (Catalog of changes in knowledge and skill qualification requirements for employee position in the Society 4.0). Neuveden, 2019.
 51. PSÁRSKA, Marianna, Simona HAŠKOVÁ and Veronika MACHOVÁ. Performance management in small and medium-sized manufacturing enterprises operating in automotive in the context of future changes and challenges in SR. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 281-287. ISSN 1804-7890.
 52. PODHORSKÁ, Ivana, Katarína VALÁŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL and Tomáš KLIEŠTIK. Possibility of company goodwill valuation: Verification in Slovak and Czech Republic. Management and Marketing. Varšava, Polsko: Sciendo - Editura Economica, 2019, vol. 14, No 3, p. 338-356. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2019-0024.
 53. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK and Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, vol. 22, No 4, p. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
 54. SIEKELOVÁ, Anna, Mária KOVÁČOVÁ, Peter ADAMKO and Vojtěch STEHEL. Profit management as an instrument for SMEs developing: The case for Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina, Sumy: Sumy State University, 2019, vol. 3, No 2019, p. 285-296. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.3-22.
 55. KRIŠTOFÍK, Peter, Jakub HORÁK and Petr ŠULEŘ. Provision of trade credits in relation to corporate payment ability: A case study of the Visegrad four. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina, Slovensko: University of Žilina, 2019, vol. 13, No 1, p. 96-108. ISSN 2585-7258.
 56. ROWLAND, Zuzana and Petr ŠULEŘ. Quality culture: A tool of financial management to reduce risk. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13th ed. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. p. 730-737. ISSN 2286-1440.
 57. DURANA, Pavol, Pavol KRÁL, Vojtěch STEHEL, George LAZAROIU and Wlodzimierz STROKA. Quality culture of manufacturing enterprises: A possibleway to adaptation to industry 4.0. Social Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, vol. 8, No 4, p. nestránkováno, 24 pp. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci8040124.
 58. KALINOVÁ, Eva and Jan FIŠER. Rozbor problematiky znalectví a oceňování v teoretické rovině - zaměření na oceňování podniku (Analysis of the issue of valuation and expertness on the theoretical level - focus on the business valuation). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 4, No 1, p. 1-11. ISSN 2533-6258.
 59. WHITTLE, Therese, Elena GREGOVA, Ivana PODHORSKÁ and Zuzana ROWLAND. Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 14, No 2, p. 52-57. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220193.
 60. KALINOVÁ, Eva and Tomáš KRULICKÝ. Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby kolny a pozemku (Determining the common (market) price of building and land building). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 4, No 2, p. 25-37. ISSN 2533-6258.
 61. ŠULEŘ, Petr, Zsuzsanna NAÁR-TÓTH and Cristina MANOLE. Start-up programs for self-employment: Who are the successful beneficiaries of the programs for unemployed? A case study of Hungary. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, vol. 13, No 2, p. 98-108. ISSN 1337-0839.
 62. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND and Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 339-345. ISSN 1804-7890.
 63. UDELL, Mitchell, Vojtěch STEHEL, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ and Pavol ĎURANA. Towards a smart automated society: Cognitive technologies, knowledge production, and economic growth. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, vol. 14, No 1, p. 44-49. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14120195.
 64. STEHEL, Vojtěch, Jan HEJDA and Marek VOCHOZKA. Use of objectivized value in business valuation. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 333-338. ISSN 1804-7890.
 65. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ and Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, vol. 2019, No 2, p. 17-23. ISSN 2585-9358.
 66. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ and Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0 (The importance of education for corporations in the Czech Republic with regard to information and communication technologies in the context of Industry 4.0). Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, vol. 9, No 2, p. 39-43. ISSN 1805-0603.
 67. 2018

 68. KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA and Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1st ed. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 pp. ISBN 978-80-7468-136-3.
 69. HAŠKOVÁ, Simona and Marek VOCHOZKA. Duality in cyclical trends in European Union confirmed. SAGE Open. London, UK: SAGE Publications Inc., 2018, vol. 8, No 1, p. 1-7. ISSN 2158-2440.
 70. HAŠKOVÁ, Simona and Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. (Company finance I.). In Hašková Simona. Finance podniku I. 1st ed. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. p. 1-204, 205 pp. ISBN 978-80-7468-128-8.
 71. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA and Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 pp. ISBN 978-80-7468-123-3.
 72. SOBCZAK, Pawel, Ewa STAWIARSKA, Judit OLÁH, József POPP and Tomáš KLIEŠTIK. Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A. Engineering Management in Production and Services. Kleosin, Poland: De Gruyter Open Ltd., 2018, vol. 10, No 3, p. 7-22. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2018-0013.
 73. KLIEŠTIK, Tomáš, Jana KLIEŠTIKOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Lucia ŠVÁBOVÁ, Katarína VALÁŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA and Judit OLÁH. Prediction of financial health of business entities in transition economies. 1st ed. New York: Addleton Academic Publishers, 2018. 479 pp. ISBN 978-1-942585-39-8.
 74. ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA and Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1st ed. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 pp. ISBN 978-80-7468-129-5.
 75. KALINOVÁ, Eva and Jakub HORÁK. Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby a pozemku - praktická studie (Determination of usual (market) building and land prices - practical study). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018, vol. 3, No 2, p. 16 - 27. ISSN 2533-6258.
 76. KALINOVÁ, Eva and Tomáš KRULICKÝ. Stanovení tržní hodnoty pozemků na konkrétním příkladu (Determination of land market value on a specific example). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018, vol. 3, No 2, p. 28 - 40. ISSN 2533-6258.
 77. ROWLAND, Zuzana and Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje (Determination of the market value of the land for the purpose of its sale). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 147-152. ISSN 1339-3189.
 78. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Uncovering a New Moral Dilemma of Economic Optimization in Biotechnological Processing. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2018, vol. 24, No 4, p. 1331-1338. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-017-9925-z.
 79. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of New Inhibitors Detection Method. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2018, vol. 9, No 7, p. 1243-1246. ISSN 1877-2641.
 80. TURKOVÁ, Michaela and Eva KALINOVÁ. Vývoj znalectví a oceňování - teoretické aspekty a historický exkurz (Development of expertise and appraisal - theoretical aspects and historical excursion). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, vol. 3, No 1, p. 10-20. ISSN 2533-6258.
 81. 2017

 82. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ and Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, vol. 39, No 17, p. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
 83. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Assessment of shockwave pretreatment in biomass processing. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, No 11, p. 1195-1197. ISSN 1556-7230. doi:10.1080/15567036.2017.1302522.
 84. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, vol. 7, No 162, p. 1-4. ISSN 2190-572X. doi:10.1007/s13205-017-0839-x.
 85. VOCHOZKA, Marek and Petr ŠULEŘ. Determining the company value using free cash flow to the equity. Vestnik of Astrakhan State University - Series: Economics. Rusko: Astrakhan State University, 2017, Neuveden, No 1, p. 93-96. ISSN 2073-5537.
 86. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Economic aspects of carbon management in sewage sludge treatment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2017, vol. 39, No 5, p. 485-489. ISSN 1556-7230.
 87. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, vol. 24, No 1, p. 299-305. ISSN 1353-3452.
 88. MEIXNEROVÁ, Lucie. Evaluation of selected financial aspects in the Czech Republic: a research study about the international activities of Czech business. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1st ed. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 11 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901020.
 89. MEIXNEROVÁ, Lucie. Financial decisions on the context of the financing of Czech companies in an international environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2017, vol. 7, No 2, p. 138-143. ISSN 2464-6733.
 90. HAŠKOVÁ, Simona. Holistic assessment and ethical disputation on a new trend in solid biofuels. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, vol. 23, No 2, p. 509-518. ISSN 1353-3452.
 91. VOCHOZKA, Marek. Inventory management using artificial neural networks in a concrete case. In Dvouletý, O.; Lukeš, M.; Mísař, J. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017). 1st ed. Praha: Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, Czech Republic, 2017. p. 1084-1094. ISBN 978-80-245-2216-6.
 92. GRODA, Bořivoj. Is the size of an enterprise in the construction industry an important prerequisite for its success? In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1st ed. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 9 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 93. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku (Comprehensive analysis and development prediction of the construction industry based on financial analysis of average construction company). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 13-32. ISSN 1339-3189.
 94. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULEŘ. Moral Polemics of Far-Reaching Economic Consequences of Antibiotics Overuse. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, vol. 23, No 4, p. 1035-1039. ISSN 1353-3452.
 95. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 168, 25. August 2017, p. 60-62. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.233.
 96. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ and Petr ŠULÉŘ. Obsolete Laws: Economic and Moral Aspects, Case Study - Composting Standards. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, vol. 23, No 6, p. 1667-1672. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-016-9831-9.
 97. ROWLAND, Zuzana and Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín (Valuation of a real estate in the Dolní Miletín cadastre). Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 48-58. ISSN 2533-6258.
 98. MAREČEK, Jan and Zuzana ROWLAND. The importance of ROE for calculating EVA Equity: the case of Motor Jikov Strojírenská, a.s. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1st ed. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901017.
 99. VOCHOZKA, Marek and Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, p. 905-909. ISSN 1556-7036.
 100. 2016

 101. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL and Kateřina MYŠKOVÁ. Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics. NETHERLANDS: SPRINGER, 2016, Volume 22, Issue 2, p. 581-589. ISSN 1471-5546.
Display details
Displayed: 6/7/2022 15:35