Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LĂZĂROIU, George, Mária KOVÁČOVÁ, Anna SIEKELOVÁ a Jaromír VRBKA. Addictive behavior of problematic smartphone users: The relationship between depression, anxiety, and stress. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 50-56. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920204.
 2. SAWYER, Jennifer, Pavol KRÁL, Pavol ĎURANA a Petr ŠULEŘ. Algorithmic compatibility: Love, intimacy, and pleasure on geosocial dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 10, č. 1, s. 94-100. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS101202010.
 3. VRBKA, Jaromír. Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1198-1205. ISBN 978-605-82433-8-5.
 4. HORÁK, Jakub. Bankruptcy prediction of small and medium-sized industrial companies in Czechia. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1206-1212. ISBN 978-605-82433-8-5.
 5. SIEKELOVÁ, Anna, Katarina VALÁŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Earnings management initiatives and selected characteristics of an entity: a case study of the Visegrad Four. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2020, roč. 18, č. 3, s. 28-41. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.03.
 6. KVĚTOVÁ, Hana, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 856-863. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_110.
 7. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Financial stability in Central European countries: Case of the Visegrad four. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1218-1223. ISBN 978-605-82433-8-5.
 8. DAVIS, Ruth, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Octav NEGURIȚĂ. Industrial artificial intelligence, smart connected sensors, and big data-driven decision-making processes in internet of things-based real-time production logistics. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM15320201.
 9. KLIEŠTIK, Tomáš, Elvíra NICA, Petr ŠULEŘ a Katarina VALÁŠKOVÁ. Innovations in the company´s earnings management: the case for the Czech Republic and Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, roč. 3, nečíslováno, s. 332-345. ISSN 2218-4511.
 10. HUGHES, Ashley, Eva KICOVÁ, Erika KOVALOVÁ a Zuzana ROWLAND. Intimate digital traces: Sociosexual attitudes and behaviors on geolocation-based dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 10, č. 1, s. 52-58. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS10120204.
 11. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 12. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 13. GRÁF, Petr a Zuzana ROWLAND. Potential of the small enterprise value assessment using the discounted FCFF method. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 846-855, 12 s. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_109.
 14. SCOTT, Joan, Aurel PERA, Katarína VALÁŠKOVÁ, Jakub HORÁK a Pavol ĎURANA. Problematic smartphone use severity: Behavioral addiction, psychiatric symptoms, and pathological personality traits. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 64-70. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920206.
 15. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ a Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 16. PORTER, Thomas, Ana-Madalina POTCOVARU, Anna ZAUŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marián GRUPAČ. Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 57-63. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920205.
 17. MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ a Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, roč. 22, březen, s. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.
 18. JEŽKOVÁ, Veronika, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ a Jan HEJDA. The intrinsic value of an enterprise determined by means of the FCFE Tool. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12218868.
 19. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. The possibilities of a paperless company concept. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 198-202. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_25.
 20. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 422-429. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51.
 21. ROWLAND, Zuzana a Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1213-1217. ISBN 978-605-82433-8-5.
 22. 2019

 23. VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 321-333. ISBN 978-3-030-11753-5.
 24. HOLLOWELL, Jane Catherine, Boris KOLLÁR, Jaromír VRBKA a Erika KOVALOVÁ. Cognitive decision-making algorithms for sustainable manufacturing processes in Industry 4.0: Networked, smart, and responsive devices. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 4, s. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14420191.
 25. HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA a Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 13-18. ISSN 2329-4175.
 26. TUFFELL, Caryl, Pavol KRÁĽ, Anna SIEKELOVÁ a Jakub HORÁK. Cyber-physical smart manufacturing systems: Sustainable industrial networks, cognitive automation, and data-centric business models. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 58-63. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220194.
 27. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Determining the price of the business share of a business in a group. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 60-70. ISSN 1804-7890.
 28. MAREČEK, Jan, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Draft method for valuation of small long-term fixed assets. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 187-192. ISSN 1804-7890.
 29. VRBKA, Jaromír a Svetlana ASHMARINA. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7468-152-3.
 30. VRBKA, Jaromír a Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-67. ISSN 1337-0839.
 31. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. 2. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7468-142-4.
 32. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 33. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0. Neuveden, 2019.
 34. PSÁRSKA, Marianna, Simona HAŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Performance management in small and medium-sized manufacturing enterprises operating in automotive in the context of future changes and challenges in SR. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 281-287. ISSN 1804-7890.
 35. PODHORSKÁ, Ivana, Katarína VALÁŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL a Tomáš KLIEŠTIK. Possibility of company goodwill valuation: Verification in Slovak and Czech Republic. Management and Marketing. Varšava, Polsko: Sciendo - Editura Economica, 2019, roč. 14, č. 3, s. 338-356. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2019-0024.
 36. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
 37. KRIŠTOFÍK, Peter, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Provision of trade credits in relation to corporate payment ability: A case study of the Visegrad four. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina, Slovensko: University of Žilina, 2019, roč. 13, č. 1, s. 96-108. ISSN 2585-7258.
 38. ROWLAND, Zuzana a Petr ŠULEŘ. Quality culture: A tool of financial management to reduce risk. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 730-737. ISSN 2286-1440.
 39. DURANA, Pavol, Pavol KRÁL, Vojtěch STEHEL, George LAZAROIU a Wlodzimierz STROKA. Quality culture of manufacturing enterprises: A possibleway to adaptation to industry 4.0. Social Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, roč. 8, č. 4, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci8040124.
 40. WHITTLE, Therese, Elena GREGOVA, Ivana PODHORSKÁ a Zuzana ROWLAND. Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 52-57. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220193.
 41. ŠULEŘ, Petr, Zsuzsanna NAÁR-TÓTH a Cristina MANOLE. Start-up programs for self-employment: Who are the successful beneficiaries of the programs for unemployed? A case study of Hungary. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 98-108. ISSN 1337-0839.
 42. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 339-345. ISSN 1804-7890.
 43. UDELL, Mitchell, Vojtěch STEHEL, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Pavol ĎURANA. Towards a smart automated society: Cognitive technologies, knowledge production, and economic growth. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 1, s. 44-49. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14120195.
 44. STEHEL, Vojtěch, Jan HEJDA a Marek VOCHOZKA. Use of objectivized value in business valuation. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 333-338. ISSN 1804-7890.
 45. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
 46. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ a Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 39-43. ISSN 1805-0603.
 47. 2018

 48. KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA a Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 s. ISBN 978-80-7468-136-3.
 49. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Duality in cyclical trends in European Union confirmed. SAGE Open. London, UK: SAGE Publications Inc., 2018, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 2158-2440.
 50. HAŠKOVÁ, Simona a Marek VOCHOZKA. Finance podniku I. In Hašková Simona. Finance podniku I. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. s. 1-204, 205 s. ISBN 978-80-7468-128-8.
 51. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA a Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7468-123-3.
 52. SOBCZAK, Pawel, Ewa STAWIARSKA, Judit OLÁH, József POPP a Tomáš KLIEŠTIK. Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A. Engineering Management in Production and Services. Kleosin, Poland: De Gruyter Open Ltd., 2018, roč. 10, č. 3, s. 7-22. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2018-0013.
 53. KLIEŠTIK, Tomáš, Jana KLIEŠTIKOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Lucia ŠVÁBOVÁ, Katarína VALÁŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA a Judit OLÁH. Prediction of financial health of business entities in transition economies. 1. vyd. New York: Addleton Academic Publishers, 2018. 479 s. ISBN 978-1-942585-39-8.
 54. ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5.
 55. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
 56. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Uncovering a New Moral Dilemma of Economic Optimization in Biotechnological Processing. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2018, roč. 24, č. 4, s. 1331-1338. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-017-9925-z.
 57. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of New Inhibitors Detection Method. Waste and Biomass Valorization. Netherlands: SPRINGER, 2018, roč. 9, č. 7, s. 1243-1246. ISSN 1877-2641.
 58. TURKOVÁ, Michaela a Eva KALINOVÁ. Vývoj znalectví a oceňování - teoretické aspekty a historický exkurz. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 3, č. 1, s. 10-20. ISSN 2533-6258.
 59. 2017

 60. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
 61. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Assessment of shockwave pretreatment in biomass processing. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, roč. 39, č. 11, s. 1195-1197. ISSN 1556-7230. doi:10.1080/15567036.2017.1302522.
 62. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 7, č. 162, s. 1-4. ISSN 2190-572X. doi:10.1007/s13205-017-0839-x.
 63. VOCHOZKA, Marek a Petr ŠULEŘ. Determining the company value using free cash flow to the equity. Vestnik of Astrakhan State University - Series: Economics. Rusko: Astrakhan State University, 2017, Neuveden, č. 1, s. 93-96. ISSN 2073-5537.
 64. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Economic aspects of carbon management in sewage sludge treatment. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia, USA: Taylor & Francis, 2017, roč. 39, č. 5, s. 485-489. ISSN 1556-7230.
 65. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Economic, environmental and moral acceptance of renewable energy: A case study - the agricultural biogas plant at Pěčín. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 24, č. 1, s. 299-305. ISSN 1353-3452.
 66. MEIXNEROVÁ, Lucie. Evaluation of selected financial aspects in the Czech Republic: a research study about the international activities of Czech business. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901020.
 67. MEIXNEROVÁ, Lucie. Financial decisions on the context of the financing of Czech companies in an international environment. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 2, s. 138-143. ISSN 2464-6733.
 68. HAŠKOVÁ, Simona. Holistic assessment and ethical disputation on a new trend in solid biofuels. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 2, s. 509-518. ISSN 1353-3452.
 69. VOCHOZKA, Marek. Inventory management using artificial neural networks in a concrete case. In Dvouletý, O.; Lukeš, M.; Mísař, J. Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017). 1. vyd. Praha: Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, Czech Republic, 2017. s. 1084-1094. ISBN 978-80-245-2216-6.
 70. GRODA, Bořivoj. Is the size of an enterprise in the construction industry an important prerequisite for its success? In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 71. HAŠKOVÁ, Simona. Komplexní analýza a predikce vývoje stavebnictví na základě finanční analýzy průměrného stavebního podniku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 13-32. ISSN 1339-3189.
 72. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULEŘ. Moral Polemics of Far-Reaching Economic Consequences of Antibiotics Overuse. Science and Engineering Ethics. Dordrecht: Springer, 2017, roč. 23, č. 4, s. 1035-1039. ISSN 1353-3452.
 73. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 168, 25. August 2017, s. 60-62. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.233.
 74. VOCHOZKA, Marek, Anna MAROUŠKOVÁ a Petr ŠULÉŘ. Obsolete Laws: Economic and Moral Aspects, Case Study - Composting Standards. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2017, roč. 23, č. 6, s. 1667-1672. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-016-9831-9.
 75. ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258.
 76. MAREČEK, Jan a Zuzana ROWLAND. The importance of ROE for calculating EVA Equity: the case of Motor Jikov Strojírenská, a.s. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901017.
 77. VOCHOZKA, Marek a Anna MAROUŠKOVÁ. Valuation of fermentation residues from biogas stations. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Philadelphia: TAYLOR & FRANCIS INC, 2017, vol. 39, issue 9, s. 905-909. ISSN 1556-7036.
 78. 2016

 79. MAROUŠEK, Josef, Simona HAŠKOVÁ, Robert ZEMAN, Jaroslav ŽÁK, Radka VANÍČKOVÁ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan VÁCHAL a Kateřina MYŠKOVÁ. Polemics on Ethical Aspects in the Compost Business. Science and Engineering Ethics. NETHERLANDS: SPRINGER, 2016, Volume 22, Issue 2, s. 581-589. ISSN 1471-5546.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 06:34