Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KRULICKÝ, Tomáš a Martina KYPRÁ. Price´s availability drugstores and the differences between online and offline shopping. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2022, roč. 15, č. 1, s. 19-32. ISSN 1805-9112.
 2. KRULICKÝ, Tomáš a Thomas SCHMALLOWSKY. Tax systems and their differences in use in selected countries, digitalization of a tax system. International Journal of Economic Sciences. Brno, Česká republika: European Research Center, 2022, roč. 11, č. 1, s. 47-67. ISSN 1804-9796.
 3. ČERMÁKOVÁ, Klára, Eduard HROMADA, Eduardo Aguiar Henrique FILHO a Tomáš KRULICKÝ. The Effects of Homeownership on Wealth Distribution. European Journal of Interdisciplinary Studies. Bukurešť, Rumunsko: Bucharest University of Economic Studies, 2022, roč. 14, č. 1, s. 68-86. ISSN 2067-3795.
 4. 2021

 5. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. Adaptation of small and medium-sized enterprises in the service sector to the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: evidence from the Czech Republic. Economic Annals-XXI. Kyjev, Ukrajina; Řešov, Polsko: Institute of Society Transformation, 2021, roč. 7-8, č. 191, s. 67-87. ISSN 1728-6239.
 6. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ a Tomáš KRULICKÝ. Advantages of fuzzy approach compared to probabilistic approach in project evaluation. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2021, roč. 9, č. 2, s. 446-456. ISSN 2345-0282.
 7. ADAMS, Donald a Tomáš KRULICKÝ. Artificial Intelligence-driven Big Data Analytics, Real-Time Sensor Networks, and Product Decision-Making Information Systems in Sustainable Manufacturing Internet of Things. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 16, č. 3, s. 81-93, 14 s. ISSN 1842-3191.
 8. SOUKUPOVÁ, Aneta a Tomáš KRULICKÝ. Automobilový průmysl jako stabilizační prvek české ekonomiky. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 49-62. ISSN 2533-6258.
 9. MITCHELL, Thomas a Tomáš KRULICKÝ. Big data-driven urban geopolitics, interconnected sensor networks, and spatial cognition algorithms in smart city software systems. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 2, s. 9-22. ISSN 1948-9145.
 10. KRULICKÝ, Tomáš a Jakub HORÁK. Business performance and financial health assessment through Artificial Intelligence. Ekonomicko - manažerské spektrum. Žilina, Slovensko: University of Zilina, 2021, roč. 15, č. 2, s. 38-51. ISSN 1337-0839.
 11. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Business performance assessment of small and medium-sized enterprises: Evidence from the Czech Republic. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 3, s. 430-439. ISSN 1727-7051.
 12. ŠULEŘ, Petr, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. Evaluation of the accuracy of machine learning predictions of the Czech Republic´s exports to the China. Journal of Risk and Financial Management. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 2, s. Nestránkováno, 28 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm14020076.
 13. VOCHOZKA, Marek, Petr JUNGA, Jaromír VRBKA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb. České Budějovice: Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb, 2021. 196 s.
 14. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Finance podniku: Komplexní pojetí. 1. vyd. Praha, Česká republika: Grada publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.
 15. HROMADA, Eduard a Tomáš KRULICKÝ. Investing in real estate in the Czech republic and analyzing the dependence of profitability and technical and socio-economic factors. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13, č. 18, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 2071-1050.
 16. HROMADA, Eduard, Klára ČERMÁKOVÁ, Tomáš KRULICKÝ, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Helena MITWALLYOVÁ. Labour market and housing unavailability: implications for regions affected by coal mining. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 3, s. 404-414. ISSN 1335-1788.
 17. KRULICKÝ, Tomáš a Marek VOCHOZKA. Modification of the comparative valuation method for valuation of a set of real estate with an insufficiently large battery of comparable property. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 150-156. ISSN 1804-7890.
 18. VIRGLEROVÁ, Zuzana, Jaroslav BELÁS, Katarzyna KURZEPA-DEDO a Tomáš KRULICKÝ. Perceiving of legal risk and the role of public sector in SMEs of v4 countries. Administratie si Management Public. Bukurešť, Rumunsko: Academy of Economic Studies from Bucharest, 2021, roč. 2021, č. 36, s. 181-195. ISSN 1583-9583.
 19. KOCOURKOVÁ, Simona a Tomáš KRULICKÝ. Přerozdělování zaměstnanců účetního oddělení společnosti GW JIHOSTRANS, A.S. v důsledku COVID-19 krize a jeho dopady. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 32-40. ISSN 2533-6258.
 20. HROMADA, Eduard, Stanislav VITÁSEK, Jakub HOLCMAN, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALDOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Residential construction with a focus on evaluation of the life cycle of buildings. Buildings. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-20, 21 s. ISSN 2075-5309.
 21. VIRGLEROVÁ, Zuzana, Eva IVANOVÁ, Jan DVORSKÝ, Jaroslav BELÁS a Tomáš KRULICKÝ. Selected factors of internationalisation and their impact on the SME perception of the market risk. Oeconomia Copernicana. Toruň, Polsko: Nicolaus Copernicus University, 2021, roč. 12, č. 4, s. 1011-1032. ISSN 2083-1277.
 22. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Petra TAUL PROCHÁZKOVÁ, Jana HINKE, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Jaromír VRBKA, Marek VOKOUN, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“ za období 2019-2021. Neuveden: Neuveden, 2021. 24 s.
 23. KUČERA, Jiří, Tomáš KRULICKÝ a Petra NAVRÁTILOVÁ. The trend of work from home and its advantages and disadvantages during the COVID-19 pandemic: a comparative study. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 145-150. ISSN 2464-6733.
 24. 2020

 25. KRULICKÝ, Tomáš, Jaromír VRBKA a Tomáš BRABENEC. A relationship between the value of the whole and separate parts. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-9, 10 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042094.
 26. KOSTIUKEVYCH, Ruslan, Leonid MELNYK, Tomáš KRULICKÝ, Alina KOSTIUKEVYCH a Larysa MELNYK. A value-oriented approach to assessing regional economic development projects. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 4, s. 155-170. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/11.
 27. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Advantages and disadvantages of automated control systems (ACS). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Switzerland: Springer, 2020. s. 416-421. ISBN 978-3-030-27014-8. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_50.
 28. MACHOVÁ, Veronika, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of gold on the New York stock exchange. Social and Economic Revue. Trenčín, Slovensko: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 61-72. ISSN 2585-9358.
 29. KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 212 - 217. ISSN 1804-7890.
 30. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ a Tomáš BRABENEC. Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 960. vyd. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10, 11 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042102.
 31. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187690.
 32. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Innovations in management forecast: Time development of stock prices with neural networks. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 324-339. ISSN 2218-4511.
 33. PARDAL, Pedro, Rui DIAS, Petr ŠULEŘ, Nuno TEIXEIRA a Tomáš KRULICKÝ. Integration in Central European capital markets in the context of the global COVID-19 pandemic. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun: Institute of Economic Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 627 - 650. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2020.027.
 34. KRULICKÝ, Tomáš, Eva KALINOVÁ a Jiří KUČERA. Machine learning prediction of USA export to PRC in context of mutual sanction. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 83-101, 9 s. ISSN 1805-9112.
 35. HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 2020.
 36. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 37. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ a Pedro PARDAL. Predicting future Brent oil price on global markets. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 3, s. 375-392. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i3.10.
 38. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ a Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 39. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 319-325. ISSN 1804-7890.
 40. ROWLAND, Zuzana a Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1213-1217. ISBN 978-605-82433-8-5.
 41. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Using RBF neural networks to identify relationship between development of oil prices in world market and value of Chinese currency. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 42. ŠULEŘ, Petr, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Validation of the prediction of ČEZ stock prices. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 194-210. ISSN 1805-9112.
 43. KUČEROVÁ, Nikola a Tomáš KRULICKÝ. Vývoj obchodní bilance států V4 v době krize. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020, roč. 5, č. 2, s. 1-14. ISSN 2533-6258.
 44. 2019

 45. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 321-325. ISSN 1804-7890.
 46. KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112.
 47. HORÁK, Jakub a Tomáš KRULICKÝ. Comparison of exponential time series alignment and time series alignment using artificial neural networks by example of prediction of future development of stock prices of a specific company. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101006.
 48. JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 101-106. ISSN 1804-7890.
 49. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Determining the price of the business share of a business in a group. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 60-70. ISSN 1804-7890.
 50. VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA a Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 364-370. ISSN 1804-7890.
 51. KALINOVÁ, Eva a Tomáš KRULICKÝ. Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby kolny a pozemku. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 4, č. 2, s. 25-37. ISSN 2533-6258.
 52. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
 53. CAHA, Zdeněk, Tomáš KRULICKÝ a Simona HAŠKOVÁ. Význam vzdělávání pro podniky v České republice se zřetelem na oblast informačních a komunikačních technologií v kontextu Průmyslu 4.0. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 39-43. ISSN 1805-0603.
 54. 2018

 55. VOCHOZKA, Marek a Tomáš KRULICKÝ. Analysis of enterprises in the manufacturing industry using artificial neural structures-kohonen networks. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 1927-1934, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 56. KALINOVÁ, Eva a Tomáš KRULICKÝ. Stanovení tržní hodnoty pozemků na konkrétním příkladu. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018, roč. 3, č. 2, s. 28 - 40. ISSN 2533-6258.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 10. 2022 10:32