Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Lukáš POLANECKÝ a Michal ŠUTA. Analysing structure of employed and unemployed population of Czech Republic as part of human capital on labour market. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, roč. 12, č. 1, s. 121-141. ISSN 1805-9112.
 2. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ a Miroslav PAĽUN. "Evaluation criteria in the quality management of manufacturing processes for the surface treatment of special wood products ". In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 15-16 November, Seville, Spain, 2018. Scopus conference. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2019. s. 3230-3237. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 3. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 4. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ a Daniel KUČERKA. Innovative Eco-Technologies to Reduce Emissions in the Manufacturing Processes of Special Wood Products. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1755-1315.
 5. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 6. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ a Daniel KUČERKA. Technological and Product Innovation in the Manufacturing Process of Ecologically Acceptable Lignocellulosic Materials. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1755-1315.
 7. 2018

 8. POLANECKÝ, Lukáš. Elementární aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v praxi. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 128-132, 6 s. ISSN 1339-3189.
 9. POLANECKÝ, Lukáš a Kateřina ZÍSKALOVÁ. Moderní ubytování v České republice podle nejnovějších světových trendů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 88-96. ISSN 1339-3189.
 10. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018. 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
 11. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA a Gabriela RUČKOVÁ. Product Innovations in Special Porous Fiber Composites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1. vyd. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6074-6078. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 12. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA a Gabriela RUČKOVÁ. Product and Technological Innovation - New Fibrous Wood Biocomposites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1. vyd. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5735-5739. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 13. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob podle základního EOQ modelu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 133-138. ISSN 1339-3189.
 14. POLANECKÝ, Lukáš a Tereza DVOŘÁKOVÁ. Value of travel time. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 81-87. ISSN 1339-3189.
 15. 2017

 16. POLANECKÝ, Lukáš. ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY „LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.“ PROSTŘEDNICTVÍM METOD FINANČNÍ ANALÝZY. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 88-96. ISSN 1339-3189.
 17. POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 s. ISBN 978-80-7468-124-0.
 18. POLANECKÝ, Lukáš a Martin MARŠÍK. Příjezdový turistický ruch a jeho dopad na vývoj národního hospodářství České republiky. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 49-53. ISSN 1339-3189.
 19. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení finanční stability firmy "Rybářství Třeboň" prostřednictvím metod finanční analýzy. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 1, s. 108-117. ISSN 1214-4967.
 20. POLANECKÝ, Lukáš. Teorie řízení zásob pohledem matematických modelů. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, s. 86-93. ISSN 1339-3189.
 21. 2016

 22. MARŠÍK, Martin a Lukáš POLANECKÝ. Analysis of inbound tourism from the People's Republic of Cina and its impact on the national economy of the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016. s. 12-20. ISBN 978-7-5103-1428-5.
 23. POLANECKÝ, Lukáš. Analýza zemědělské výroby a potravinářského průmyslu. In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. s. 85-92. ISBN 978-80-86277-82-0.
 24. LUKOSZOVÁ, Xenie a Lukáš POLANECKÝ. Innovation in Supply Chain Management. In Edited by: Martin Lukeš, Jan Mísař, Jan Mareš, Ondřej Dvouletý, Miroslav Špaček, Ivana Svobodová. Proceedings of the 4th International Conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomia, 2016. s. 406-417. ISBN 978-80-245-2153-4.
 25. POLANECKÝ, Lukáš a Xenie LUKOSZOVÁ. Inventory management theory: a Critical Review. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 79-89. ISSN 1805-9112.
 26. POLANECKÝ, Lukáš. Katedra ekonomiky. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016. s. 160-165. ISBN 978-80-86277-83-7.
 27. PÍCHOVÁ, Romana a Lukáš POLANECKÝ. Komparace využívaných analýz při zpracování marketingového auditu. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 54-66. ISSN 2464-7217.
 28. LUKOSZOVÁ, Xenie, Kateřina UHLÁŘOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Marketing Controlling in Czech Companies. In Pavel Jedlička. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 541-548. ISBN 978-80-7435-636-0.
 29. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení a ekonomické zhodnocení včelařských chovů. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 75-86. ISSN 2464-7217.
 30. STELLNER, František a Lukáš POLANECKÝ. Vývoj jihočeského pivovarství na přelomu 20. a 21. století. Kvasný průmysl. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., 2016, roč. 62, č. 2, s. 67-70. ISSN 0023-5830. doi:10.18832/kp2016011.
 31. 2015

 32. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Frančajzing kak sposob vedenija biznesa i jego primenenije na praktike. Economics and politics. Magnitogorsk: Magnitogorskij zemědělskij technickij univerzita, 2015, roč. 6, č. 6, s. 50-56. ISSN 2310-4570.
 33. POLANECKÝ, Lukáš. Hop production in the Czech Republic after 1989 in comparison with other European and world countries affected by subsidy policy. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-10, 11 s. ISSN 2464-6369.
 34. POLANECKÝ, Lukáš a Daniel RAUŠER. Self-reflection on Learning Styles of Students in the Tertiary Education Sector. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 2, s. 78-92. ISSN 1805-9112.
 35. VOKOUN, Marek, Lukáš POLANECKÝ a František STELLNER. The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic. In Sujova, A; Krajcirova, L. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT (BEM2015). Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015. s. 142-148. ISSN 2212-5671.
 36. 2014

 37. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Factoring and its use in domestic and foreign trade. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 4, s. 49-54. ISSN 2073-5537.
 38. ZEMAN, Robert a Lukáš POLANECKÝ. Heavy equipment leasing. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 2, s. 7-13. ISSN 2073-5537.
 39. KABOURKOVÁ, Kristina a Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice. Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, s. 37-44. ISSN 1336-9105.
 40. POLANECKÝ, Lukáš. Rozvoj vysokých škol v ČR po roce 1989. In Valeš Lukáš, Petráš Jiří. Sametová revoluce v českých obcích, městech a regionech aneb 25 let poté. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2014. s. 230-235. ISBN 978-80-87472-75-0.
 41. POLANECKÝ, Lukáš. Šikana a agresivita mezi dětmi. In Lidská práva v proměnách času : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014. s. 92-99. ISBN 978-80-7394-453-7.
 42. POLANECKÝ, Lukáš, Iveta KMECOVÁ a Robert ZEMAN. Use of protected geographical indication and its influence on a given product in the Czech Republic. In Big data & Analytics for Business : sborník příspěvků. 1. vyd. New Delhi: Society For Education and Research Development, 2014. s. 196-201. ISBN 978-1-63415-497-0.
 43. 2013

 44. POLANECKÝ, Lukáš. Řízení zásob. In Rudolf Kampf, Ondrej Stopka. Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 492-497. ISBN 978-80-7468-059-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 10. 2021 10:24