Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MUSÍLEK, Josef. Dynamical Model for Calculation Transverse Forces between Overhead Bridge Crane and Crane Runway. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, (11th International Conference Building Defects 2019). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012001.
 2. MUSÍLEK, Josef. Horizontal Forces on Crane Runway during motion of the Crane. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042096.
 3. 2019

 4. PLACHÝ, Jan a Josef MUSÍLEK. Analysis of Collar Roof Considering Deflection of Reinforced Concrete Rim with Cracks. In Yilmaz I.,Rybak J.,Drusa M.,Dabija A.-M.,Segalini A.,Marschalko M.,Coisson E.,Decky M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Prague: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981.
 5. MUSÍLEK, Josef. Computational Model for Calculation Horizontal Forces on Crane Runway. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052076.
 6. MUSÍLEK, Josef. Dynamical Model for Determination of Horizontal Forces on Crane Runway during motion of the Crane. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052076.
 7. MUSÍLEK, Josef. Horizontal Forces on Crane Runway Caused by Skewing of the Crane. In Yilmaz I.,Rybak J.,Drusa M.,Dabija A.-M.,Segalini A.,Marschalko M.,Coisson E.,Decky M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1. vyd. Prague: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
 8. 2017

 9. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Designing of Timber Bolt Connection Subjected To Double Unequal Shears. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981.
 10. MUSÍLEK, Josef. Interaction of collar roof with the bottom support structure of a building. In I. Juhásová Šenitková. 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). 1. vyd. Česká republika: MATEC Web of Conferences, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9032-3.
 11. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Ultimate Limit State Assessment of Timber Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Praha: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
 12. 2016

 13. MUSÍLEK, Josef a Luboš PODOLKA. Calculation and reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears with thick plates as outer members. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. s. 61-65. ISBN 978-80-7468-109-7.
 14. PLACHÝ, Jan, Josef MUSÍLEK, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. Disorders of The Building and Its Remediation - Hagia Sophia, Turkey The Most the Byzantine Building. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 2259-2264. ISSN 1877-7058.
 15. MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4. ISSN 1755-1315.
 16. MUSÍLEK, Josef a Jaroslav ŽÁK. Reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears with thick plates as outer members. In I. Juhásová Šenitková, T. Vondráčková, M. Kraus, J. Plachý. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. s. 50-54. ISBN 978-80-7468-109-7.
 17. NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 2253-2258. ISSN 1877-7058.
 18. MUSÍLEK, Josef, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. The Unique Construction of the Church of Hagia Irene in Istanbul for The Teaching of Byzantine Architecture. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 1745-1750. ISSN 1877-7058.
 19. 2015

 20. SLABEJ, Martin, Luboš PODOLKA, Michal GRINČ, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Terezie VONDRÁČKOVÁ. Advanced Progressive Road Network Diagnostics Method Used to Monitor Changes in the Quality of the Pavement Surface. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 19-24. ISSN 1878-5220. doi:10.1016/j.proeps.2015.08.006.
 21. ZÁSTĚROVÁ, Petra, Karel KUBEČKA, Petra BEDNÁŘOVÁ, Josef MUSÍLEK a Jan DURĎÁK. Analysis of the development of the coal waste dump body in the Ostrava city. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 65-71. ISBN 978-619-7105-32-2.
 22. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Calculation and Reliability Assessment of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 648-651.
 23. MUZIK, Juraj, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Dana SITÁNYIOVÁ, Jan PLACHÝ a Josef MUSÍLEK. Limestone Quarry Reserve Estimation by Laser Scanning and GIS Tools. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 382-388. ISSN 1878-5220.
 24. KUBEČKA, Karel a Josef MUSÍLEK. Load-carrying capacity of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears with thick plates as outer members. In Stefano Bertocci, Paola Puma. Contemporary problems of Architecture and Construction. Neapol: Universita degli studi, 2015. s. 59-62. ISSN 2464-9678.
 25. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Reliability of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 652-655.
 26. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Josef MUSÍLEK a Ladislav KAIS. The Issue of Soft Rocks Causing Problems in Foundation Engineering. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 54-59. ISSN 1878-5220.
 27. 2014

 28. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Calculation and reliability assessment of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
 29. MUSÍLEK, Josef. Lineární trámový spoj. 2014. Patent. Číslo: 304707. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 21. 3. 2013. Datum přijetí: 24. 7. 2014.
 30. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Load-carrying capacity of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
 31. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
 32. 2013

 33. MUSÍLEK, Josef. Příčné vodorovné síly na pozednici krovů. In Defekty budov 2012: sborník příspěvků. VŠTE v Českých Budějovicích. 2013.
 34. MUSÍLEK, Josef, Jan PLACHÝ a Karel MIKEŠ. Silové účinky hambálkové soustavy na spodní nosnou konstrukci objektu. 1.vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013.
 35. MUSÍLEK, Josef. Silové účinky hambálkové soustavy na spodní nosnou konstrukci objektu. In Quaere. MAGNANIMITAS, 2013.
 36. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě šikmých a plochých střech. Materiály pro stavbu, Praha: Springer Media, 3/2013, 19.ročník. Praha: Springer Media, 2013.
 37. PLACHÝ, Jan a Josef MUSÍLEK. Stabilizace tepelné izolace ve skladbě šikmých a plochých střech. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2013, roč. 19, č. 3, s. 33-37. ISSN 1213-0311.
 38. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 3 6 2013, s. Nestránkováno, 12 s. ISSN 1801-4399.
 39. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB info. Praha. 2013.
 40. 2012

 41. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Příčné vodorovné síly na pozednice krovů. In Defekty budov 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 12. –13. 12. 2012. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 25-33. ISBN 978-80-7468-056-4.
 42. 2009

 43. MUSÍLEK, Josef. Interakce mostového jeřábu a jeřábové dráhy. Ocelové konstrukce a mosty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 12. 2022 08:08