VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS
Name in Czech ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V NOVÝCH EKONOMICKÝCH SYSTÉMECH
Authors VÁCHAL, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Riga, Lotyšsko, Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects, p. 194 - 211, 18 pp. 2018.
Publisher ISMA University, Riga: Landmark SIA
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Latvia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001279
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-9984-891-04-0
Keywords (in Czech) řízení lidských zdrojů; hospodářské systémy; sektor služeb; konkurenční výhody
Keywords in English human resource management; economic systems; services sector; competitive advantages
Tags A_HRM, A_MAD, MAD, MAD_a, PEM, PEM_a, PRI_1, PRI_2, PRI_2a, RIV18, RLZ, STM, S_PRI_1, S_PRI_2a, S_STM
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 19/9/2018 08:38.
Abstract
Since the mid-twentieth century, in developed countries with developed market economies, we have witnessed a new view on the role of human resources being formed in corporate processes and in society. It goes without saying, that this change reflects the gradually increasing importance of information technologies in all fields. As a result, existing theories on the factors that promote the growth of economic systems are being reassessed. In the late 1990s, the position of the human factor in the world’s market economies as well as in society fundamentally changed, thereby driving changes in human resource management (HRM). This new concept, role and definition of human resources in the business environment were fostered by the newly emerging knowledge economy and are referred to as the new economy.
Abstract (in Czech)
Od poloviny 20. století jsme byli ve vyspělých zemích s vyspělými tržními ekonomikami svědky nového pohledu na roli vytváření lidských zdrojů v podnikových procesech a ve společnosti. Je samozřejmé, že tato změna odráží stále rostoucí význam informačních technologií ve všech oblastech. V důsledku toho se přehodnocují stávající teorie o faktorech, které podporují růst ekonomických systémů. Koncem devadesátých let se pozice lidského faktoru ve světových tržních ekonomikách a ve společnosti zásadně změnila, což vedlo ke změnám v řízení lidských zdrojů. Tento nový koncept, role a definice lidských zdrojů v podnikatelském prostředí podpořilo nově se rozvíjející znalostní hospodářství a bývá označováno jako nová ekonomika.
PrintDisplayed: 4/2/2023 07:19