Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. URBAN, Jan. Manažerské mýty spojené s řízením lidí: rozšířené řídící iluze začínajících podnikatelů, které zbytečně snižují výkon organizace (Management Myths: Enhanced Management Illusions for Starting Entrepreneurs That Unnecessarily Reduce Organizational Performance). In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. p. 98-105. ISBN 978-80-7468-143-1.
 2. CAHA, Zdeněk, Michaela SCHACHERLOVÁ and Luboš MIKOLÁŠEK. Následné měření podnikatelského myšlení a jednání u studujících OTH Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích (Optimal use of labor-law institutes by entrepreneurs in case of economic recession). In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice. 24. - 25. září 2019. 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. p. 6-14. ISBN 978-80-7468-143-1.
 3. 2018

 4. KMECOVÁ, Iveta and Michal ŠUTA. "Evaluating analysis of human capital of Russian students at the SSEU in Samara and foreign students at ITB in Ceské Budejovice". In neuvedeno. Mezinárodní věděcká a praktická konference - Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018). 1st ed. Jekatěrinburk, Rusko: Uralská státní ekonomická univerzita, 2018. p. 154-161, 230 pp.
 5. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 6. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 7. VANÍČKOVÁ, Radka and Gabriela GABRHELOVÁ. Outsourcing of Services: Case of the Czech Republic. In Dr. Mário Franco. Positive and Negative Aspects of Outsourcing. 1st ed. Croatia (Chorvatsko): InTech, 2018. p. 69-90. ISBN 978-953-51-3934-8.
 8. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER and Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, vol. 25, No 42, p. 258-268. ISSN 1211-555X.
 9. 2017

 10. VANÍČKOVÁ, Radka. Competencies of construction managers´personal development. In Andrea Sujová. Global Scientific Conference Management and Economics in Manufacturing. 1st. Zvolen: Technical University in Zvolen, 2017. p. 8-16. ISBN 978-80-228-2993-9.
 11. VANÍČKOVÁ, Radka. EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM. In prof. Ing. Tomáš Klieštik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences 2017: Proceedings of 17th International Scientific Conference. 1st ed. Žilina: University of Zilina, 2017. p. 2801-2808. ISBN 978-80-8154-212-1.
 12. PORUBČANOVÁ, Dáša and Radka VANÍČKOVÁ. Financial literacy in the educational process. 1. vyd. Deutsland: Karlsruhe, 2017. 164 pp. first edition. ISBN 978-3-945862-21-6.
 13. BŘEZINOVÁ, Monika, Darja HOLÁTOVÁ, Martina MINÁROVÁ, Petra PÁRTLOVÁ and Radka VANÍČKOVÁ. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS Of HRM ON LABOUR PRODUCTIVITY IN SMES IN SOUTH BOHEMIA. In Petr Novák, Zuzana Jurigová, Ludmila Kozubíková, Jana Zlámalová. FINANCE AND PERFORMANCE OF FIRMS IN SCIENCE,EDUCATION AND PRACTICE. 1. vydání. Zlín, Czech Republic: Tomas Bata University in Zlín, 2017. p. 121-128. ISBN 978-80-7454-653-2.
 14. CAHA, Zdeněk, Petra PÁRTLOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ, Jan URBAN, Jan VÁCHAL and Marek VOKOUN. Management lidských zdrojů (Human resources management). Lüdenscheid, Germany: RAM-Verlag, 2017. 292 pp. ISBN 978-3-942303-52-1.
 15. VANÍČKOVÁ, Radka. Personnel Policy in Military Unit: Case Study of Czech Army. In Phami Thi Mink Ly, Jindřich Soukup, Phan Dao, Phung ink Tuan. Proceedings of the 4th International Conference on Finance and Economics. 1st. HoChi Minh City, Vietnam: Libuše Masáková - Melandrium, 2017. p. 338-346. ISBN 978-80-87990-11-7.
 16. BÍLEK, Stanislav and Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce (Practical Aspects of Constructing a Limitation Period in an Invalid Business Arbitration Clause). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, No 3, p. 545-570. ISSN 1805-2789.
 17. VANÍČKOVÁ, Radka. Prediction of the needs of the labour market in the South Region 2015 - 2020. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2017, Neuveden, No 1, p. 52-61. ISSN 1805-3246.
 18. 2016

 19. STRAKOVÁ, Jarmila, Marek VOKOUN, Jan VÁCHAL, František STELLNER and Radka VANÍČKOVÁ. Řízení lidských zdrojů (The Human Resources Management). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016. p. 179-191. ISBN 978-80-86277-82-0.
Display details
Displayed: 3/12/2022 13:12