Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. SABAITYTĖ, Jolanta, Vida DAVIDAVIČIENĖ, Jarmila STRAKOVÁ and Jurgita RAUDELIŪNIENĖ. Decision Tree Modelling of e-Consumers’ Preferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, vol. 22, No 1, p. 206-221. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-1-014.
 2. VÁCHAL, Jan and Jarmila STRAKOVÁ. Enterprise Architecture within the Process of Permanent Change. In Horák, J. Book Series: SHS Web Conferences, vol. 61.: Innovative Economic Symposium 2018 (IES2018): Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101029.
 3. PÁRTLOVÁ, Petra. Lags as a way to European rural area development on the example region of South Bohemia. In M. Bezpartochnyi. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities. Przeworsk, Poland: Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 2019. p. 346-364. ISBN 978-83-937354-6-4.
 4. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA and Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí (Lexicon of entrepreneurial competences terms). 1st ed. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 pp. ISBN 978-80-7468-138-7.
 5. KMEC, Ján, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ and Jarmila STRAKOVÁ. Logistika materiálových toků a procesů v průmyslové výrobě (Logistics of material flows and processes in industrial production). Pustá dolina, Slovensko: Bookman s.r.o., 2019. 185 pp. vědecká monografie. ISBN 978-80-8165-378-0.
 6. STRAKOVÁ, Jarmila. Podnikové prostředí - Základ pro strategické řízení a rozhodování (Business Environment - The basis for strategic management and decision making). 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. 216 pp. ISBN 978-80-7380-755-9.
 7. 2018

 8. PÁRTLOVÁ, Petra. COMMON AGRARIAN MARKET POLICY, ITS TRANSFORMATION OVER TIME. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 273 - 288. ISBN 978-9984-891-04-0.
 9. STRAKOVÁ, Jarmila. ENTERPRISE ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE PROSPERITY AND COMPETITIVENESS OF BUSINESS SUBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR SIZE AND SECTOR DIFFERENTIATION. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 80 - 94. ISBN 978-9984-891-04-0.
 10. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
 11. STRAKOVÁ, Jarmila. Importance of Selected Corporate Functions in Creation of a Corporate Strategy by Business Entities in the Czech Republic from the Viewpoint of Their Sector Differentiation. 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2018. p. 2790-2800. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 12. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
 13. URBAN, Jan. POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT”. Studia commercialia Bratislavensia. Bratislava: Faculty of Commerce of University of Economics in Bratislava, 2018, vol. 11, No 39, p. 118-127. ISSN 1337-7493.
 14. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ (SITUATIONAL ANALYSIS, STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS DECISION-MAKING). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 205-215, 10 pp. ISSN 1339-3189.
 15. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Ján DOBROVIČ and Jan VÁCHAL. Situational analysis and its role in the process of strategic business management. Polish Journal of Management Studies. Częstochowa, Poland: Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, 2018, vol. 18, No 1, p. 353 - 364. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2018.18.1.26.
 16. VOKOUN, Marek, Zdeněk CAHA, Jarmila STRAKOVÁ, František STELLNER and Jan VÁCHAL. THE STRATEGIC IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND THE ROLES OF HUMAN CAPITAL INVESTMENT AND EDUCATION. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D. Pardubice: University of Pardubice, 2018, vol. 25, No 42, p. 258-268. ISSN 1211-555X.
 17. 2017

 18. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (ANALYSIS OF THE VALUE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 7, p. 104-113, 12 pp. ISSN 1339-3189.
 19. PÁRTLOVÁ, Petra. ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF THE IMPACT OF FACTORS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT ON SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 67-74. ISSN 1339-3189.
 20. STRAKOVÁ, Jarmila. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (ANALYSIS OF SELECTED EXTERNAL EVNIRONMENT FACTORS ON STABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 124-133. ISSN 1339-3189.
 21. VÁCHAL, Jan and Tsolmon JAMBAL. Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 215-226. ISSN 1337-7493.
 22. PÁRTLOVÁ, Petra and Monika BŘEZINOVÁ. ASSESSMENT PROPOSAL OF LAGS, AS LOCAL ENTITIES OF PUBLIC AND PRIVATE SECTOR, ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D. a doc. Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 826-832. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-108.
 23. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. BUSINESS MANAGEMENT IN NEW GLOBAL ECONOMY. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2017, 6. ročník, 1. číslo, p. 155-164. ISSN 1338-6581.
 24. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES IN THE CORPORATE ENVIRONMENT. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina: The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. p. 2524-2531, 13 pp. ISBN 978-80-8154-212-1.
 25. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL and Marek VOCHOZKA. Excellent Top Manager System (ETMS) – Quality Management Tool Tertiary Education. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Vienna: International Business Information Management Association, 2017. p. 1844-1851. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 26. STRAKOVÁ, Jarmila. Influence of the Meso-environment and the Macro-environment on the Success of Enterprises in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. 1st ed. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 1300 - 1309. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 27. STRAKOVÁ, Jarmila. Strategic analysis methods and their influence on stability and development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. Studia Commercialia Bratislavensia. Warsaw: DE GRUYTER OPEN, 2017, vol. 10, No 38, p. 196-214. ISSN 1337-7493.
 28. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ and Jan VÁCHAL. VLIV FAKTORŮ MAKROPROSTŘEDÍ A MEZOPROSTŘEDÍ NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (INFLUENCE OF MACRO ENVIRONMENT AND MESOENVIRONMENT FACTORS ON THE ECONOMIC STABILITY AND SUSTAINABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, vol. 8, No 3, p. 147-159. ISSN 1804-3682.
 29. STRAKOVÁ, Jarmila. VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (SIGNIFICANCE AND INFLUENCE OF INTERNAL ENTERPRISE SOURCES ON ECONOMIC STABILITY AND ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 75-82. ISSN 1339-3189.
 30. 2014

 31. VÁCHAL, Jan and Jiří SEDLÁK. Základní znalosti v oblasti duševního vlastnictví (Basic knowledge of intellectual property). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 166-171. ISBN 978-80-7468-063-2.
 32. 2012

 33. VÁCHAL, Jan, Jarmila STRAKOVÁ and Jakub HOŘICKÝ. Implementacija metoda Kajzen na predprijatii RM Gastro s.r.o. - Češskaja respublika (Implementation of Kaizen method in company RM Gastro Ltd. - Czech Republic). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 60-68. ISBN 978-80-7468-049-6.
 34. TUŽOVÁ, Julie, Ladislav ŠOLC and Tsolmon JAMBAL. Krizový management : studijní opora pro kombinované studium: bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 91 pp. ISBN 978-80-7468-052-6.
 35. VÁCHAL, Jan and Jarmila STRAKOVÁ. Rol’ menedžerov v turbulentnyj i diskontinual’nyj period XXI veka (The role of managers in turbulent and discontinuous times of 21st century). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. 69-79. ISBN 978-80-7468-049-6.
 36. STRAKOVÁ, Jarmila and Jan VÁCHAL. Využití metod strategického managementu v projektové výuce (The use of methods of strategic management in project teaching). In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
Display details
Displayed: 3/12/2022 14:32