MAT_3 Matematika III

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jana Vysoká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Chládek, Ph.D.
Katedra informatiky a přírodních věd - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MAT_3/S01: Pá 8:15–9:45 A4, J. Vysoká
MAT_3/S02: Pá 9:55–11:25 A4, J. Vysoká
Předpoklady
( MTT_1 Matematika pro techniky I || MTE Matematika pro ekonomy || MA_ST_II Matematika SM II || MTT_2 Matematika pro techniky II || MAT_2 Matematika II ) && FORMA ( P )
Podmínkou k zápisu předmětu Matematika III je úspěšné ukončení předmětů Matematika I, Matematika II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je doplnit partie matematiky navazující na obsah předmětů Matematika 1 a Matematika 2. Důraz bude kladen na aplikační úlohy. Obsahem předmětu je řešení obyčejných diferenciálních rovnic a jejich soustav, dále úvod do integrálního počtu funkce více proměnných.
Osnova
  • ­Obyčejné lineární diferenciální rovnice 1. řádu a vyšších řádů s konstantními koeficienty. ­Charakteristická rovnice, variace konstant, metoda odhadu ­Princip superpozice. ­Soustavy diferenciálních rovnic. ­Funkce více proměnných. ­Polární, cyklické, sférické souřadnice. ­Dvojný integrál, Fubiniova věta. ­Trojný integrál, Fubiniova věta. ­Dvojné a trojné integrály – řešení aplikačních úloh.
Literatura
    povinná literatura
  • Zindulka, O.: Matematika 3, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007, 1. vydání, 155 stran, ISBN 978-80-01-03678-5
    doporučená literatura
  • Bubeník, F., Zindulka, O., Matematika 1, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005, 1. vydání, ISBN 80-01-03309-0
  • Bubeník, F., Matematika 2, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006, 1. vydání, ISBN 80-01-03535-2
Organizační formy výuky
seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál16 
Příprava na závěrečný test10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:520
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - ústní 5 %
test - závěrečný 95 %
Podmínky testu
Zápočet se uděluje na základě docházky a výsledku písemného závěrečného testu. Od studenta je vyžadována 70% účast na seminářích. Zápočtový test obsahuje čtyři příklady s~celkovým počtem 50 bodů. K~udělení zápočtu je třeba získat celkem 30 bodů. Studenti mají možnost jednoho opravného testu.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020.