logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Katedra informatiky a přírodních věd
Ústav technicko-technologický
5610103850 Rektor VŠTE

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryIng. Jiří Čejka, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci