Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. SIMOTOVÁ, Vendula. Profilace absolventů vysokých škol – rizika a přínosy. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 126-132. ISBN 978-80-7468-063-2.
 2. 2013

 3. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
 4. 2012

 5. SIMOTOVÁ, Vendula. Aplikace výukových zásad a metod na předmět Mikroekonomie. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 11 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 6. ROUSEK, Pavel a Vendula SIMOTOVÁ. Factors influencing municipal service delivering. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 7. SIMOTOVÁ, Vendula a Kamila ZELINKOVÁ. Forschung der Wahrnehmung der Inflation. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 109-116. ISBN 978-80-7468-049-6.
 8. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 9. SIMOTOVÁ, Vendula. Vliv přijetí eura ve Slovinsku na dlouhodobý vývoj cenové hladiny. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 223-232. ISBN 978-80-87314-29-6.
 10. 2011

 11. SLABÁ, Marie a Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, č. 4, s. 65-75. ISSN 1804-3682.
 12. SIMOTOVÁ, Vendula a Marie SLABÁ. Euro a konkurenceschopnost. In Hana Vojáčková. Konkurence 2011. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 205-218. ISBN 978-80-87035-36-8.
 13. SIMOTOVÁ, Vendula a Gabriela ŠVEJDOVÁ. Projekt I MANAGEMENT : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 61 s. ISBN 978-80-87278-89-5.
 14. 2010

 15. ROUSEK, Pavel a Vendula KRÁLOVÁ. Fiskální význam daní. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 16. OPEKAROVÁ, Ludmila a Vendula KRÁLOVÁ. Selhání trhu na konkrétním případě - České dráhy. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 17. KRÁLOVÁ, Vendula a Pavel ROUSEK. Vybrané mikroekonomické aspekty přijetí eura. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 18. 2009

 19. KRÁLOVÁ, Vendula. Přijetí eura ve Slovinsku a inflace. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
 20. 2008

 21. KRÁLOVÁ, Vendula. Inflace ve Slovinsku v souvislosti s přijetím eura. In Sborník příspěvků z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. 19 s. ISBN 978-80-7318-663-0.
 22. KRÁLOVÁ, Vendula. Vývoj inflace ve státech zúčastněných v kursovém mechanismu ERM II. In Sborník příspěvků z VIII. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů IMEA 2008. první. Liberec: Technická universita v Liberci, 2008. 6 s. ISBN 978-80-7372-335-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2023 08:04