Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PAPOUŠKOVÁ, Květa, Martin TELECKÝ a Jiří ČEJKA. PROCESS EFFICIENCY ANALYSIS OF SELECTED AUTOMOTIVE COMPANIES IN EUROPE. Communications - Scientific Letter of the University of Zilina. Univerzitna 8215/1, 01026 Zilina, Slovak: University of Zilina EDIS - Publishing House, 2020, roč. 04/2020, č. 22, s. 20-27. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/com.C.2020.4.20-27.
  URL
  Název česky: Analýza efektivity procesů vybraných podniků automobilového průmyslu v Evropě
  Název anglicky: PROCESS EFFICIENCY ANALYSIS OF SELECTED AUTOMOTIVE COMPANIES IN EUROPE
  RIV/75081431:_____/20:00001862 Článek v odborném periodiku. angličtina. Slovensko.
  Papoušková, Květa (203 Česká republika, garant, domácí) -- Telecký, Martin (203 Česká republika, domácí) -- Čejka, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: automotive sector; business processes; efficiency; correlation analysis; DEA method

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 16. 12. 2020 09:52.
 2. 2019

 3. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Assessment of financial health of selected transport companies conducting business in the public line transport. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Maďarsko: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 3, s. 225-232. ISSN 0303-7800. doi:10.3311/PPtr.11167.
  URL
  Název česky: Posouzení finančního zdraví vybraných dopravních společností podnikajících ve veřejné linkové dopravě
  RIV/75081431:_____/19:00001688 Článek v odborném periodiku. angličtina. Maďarsko.
  Telecký, Martin (203 Česká republika, garant) -- Čejka, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Bankruptcy model; Financial analysis; Financial health; Intercompany comparison analysis

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:22.
 4. PAPOUŠKOVÁ, Květa a Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6783-6788. ISBN 978-84-09-12031-4.
  Název česky: Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
  RIV/75081431:_____/19:00001787 Stať ve sborníku. angličtina. Španělsko.
  Papoušková, Květa (203 Česká republika, garant, domácí) -- Telecký, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Research; analysis; time Trend; mental stress; optimization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 12. 8. 2020 12:51.
 5. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Slovensko: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2, s. 13-17. ISSN 1335-4205.
  Název česky: Vliv ekonomických a politických faktorů v rámci veřejné železniční dopravy
  RIV/75081431:_____/19:00001593 Článek v odborném periodiku. angličtina. Slovensko.
  Čejka, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Telecký, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Public rail transport; Making of decisions; Statistics; Finance

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:55.
 6. 2018

 7. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport". Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 240-245. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Vývoj makroekonomických efektů v nízce osídlených oblastech v rámci veřejné dopravy
  RIV/75081431:_____/18:00001405 Článek v odborném periodiku. angličtina. Chorvatsko.
  Čejka, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Telecký, Martin (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: microeconomic; transport; correlations analysis; statistic indicators; EU

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 3. 4. 2019 08:24.
 8. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Pedestrian Zones as an Integral Part of Territorial Development. In Ladislav Bartuška. MATEC Web of Conferences 236, 02014 (2018). Vol. 236 (2018). Francie: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
  Název anglicky: Pedestrian Zones as an Integral Part of Territorial Development
  RIV/75081431:_____/18:00001353 Stať ve sborníku. angličtina. Francie.
  Telecký, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) -- Čejka, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Pedestrain Zones
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 12. 2018 09:39.
 9. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi. první. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018. 102 s. ISBN 978-80-7204-975-2.
  Název anglicky: Implementation of Value-Creating Processes and Financial Management in Transport Practice
  RIV: Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Telecký, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) -- Čejka, Jiří (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: public transport; value for a customer; value for a transport company; provable loss; calculation; rating; scoring; optimization; quantitative methods

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 4. 4. 2018 12:53.
 10. 2016

 11. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT. In Olja Čokorilo. International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. s. 851-854. ISBN 978-86-916153-3-8.
  Název česky: Prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní aveřejné drážní dopravě
  RIV/75081431:_____/16:00000947 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Srbsko.
  Čejka, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Telecký, Martin (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: public line transport; public track-based passenger transport; public urban transport; provable loss; adequate profit; economically substantiated costs
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 23. 2. 2017 10:43.
Zobrazeno: 15. 6. 2021 04:50