Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HRUBÝ, Petr a Tomáš NÁHLÍK. MODELLING OF CRITICAL VELOCITIES OF THE CARDAN MECHANISM USING TRANSFER MATRIX METHOD. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2021, roč. 23, č. 1, s. „B-33“-„B-38“, 6 s. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.B33-B38.
 2. 2020

 3. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Effects of Boundary Conditions on the Modal and Spectral Properties of the Shaft. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2020, roč. 22, č. 1, s. 42-47. ISSN 1335-4205.
 4. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Transversal vibrations of rods with an asymmetrically located burden. In Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková, Monika Prášilová. 19th Conference on applied mathematics, Aplimat 2020, Proceedings. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2020. s. 622 - 628. ISBN 978-80-227-4983-1.
 5. 2019

 6. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical model of gear pump reaction forces. In Szarková, Richtáriková, Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 531-538. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 7. 2018

 8. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. CREATIVE APPROACH OF STUDENTS TO USE GNU OCTAVE FOR SOLVING THEIR HOMEWORK. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4702-4707. ISBN 978-84-697-9480-7.
 9. HRUBÝ, Petr. Integrální semestránlní práce jako základ pro absolvenstkou práci. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 4, s. 13-15. ISSN 1214-9187.
 10. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Mathematical modelling of shafts in drives. Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS, 2018, roč. 20, č. 4, s. 36-40. ISSN 1335-4205.
 11. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Model of rotor deformation due to the Earthquake. In neuveden. 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd, 2018. s. 31-38. ISBN 978-619-7408-44-7.
 12. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. s. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5.
 13. SMETANOVÁ, Dana, Petr HRUBÝ a Tomáš NÁHLÍK. STUDENTS’ ENGAGEMENT TO RESEARCH AND DEVELOPMENT OF GEAR PUMPS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2018 PROCEEDINGS. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 4727-4730. ISBN 978-84-697-9480-7.
 14. NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ a Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5.
 15. HRUBÝ, Petr. Zapojení studentů strojírenství do soutěže ve studentské věděcké a odborné činnosti. Media 4u magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2018, roč. 15., č. 3, s. 21-23, 4 s. ISSN 1214-9187.
 16. 2017

 17. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Calculation methods of parametrs of dynamic models of shafts in drives with hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 87-90. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 18. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 77-84, 13 s. ISSN 1339-3189.
 19. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Dynamic stress-strain analysis of shafts in drives with Hookes's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 83-86. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 20. NÁHLÍK, Tomáš a Petr HRUBÝ. KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 144-148. ISSN 1339-3189.
 21. HRUBÝ, Petr a Dana SMETANOVÁ. KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 85-91. ISSN 1339-3189.
 22. HRUBÝ, Petr, Pavla ŽIDKOVÁ a Jan PROCHÁZKA. MATEMATICKÝ MODEL PRO VÝPOČET SILOVÝCH POMĚRŮ V KINEMATICKÝCH VAZBÁCH ZUBOVÉHO ČERPADLA. 1. vyd. Hradec Králové, ČR: MaGNANIMITAS, 2017. s. 1290-1299. ISBN 978-80-87952-22-1.
 23. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6.
 24. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. Speed resonances of coupled shafts in drives with Hooke's joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2017. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 79-82. ISBN 978-0-9935191-4-7.
 25. HRUBÝ, Petr. VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 67-76. ISSN 1339-3189.
 26. SMETANOVÁ, Dana a Petr HRUBÝ. Zapojení studentů Strojírenství do vědecko-výzkumné činnosti. Media4u Magazine. Praha: Ing. J. Chromý, 2017, roč. 14, č. 3, s. 54-56, 13 s. ISSN 1214-9187.
 27. KOPŘIVA, Lukáš a Petr HRUBÝ. 3D tisk budov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 24-30. ISSN 1339-3189.
 28. 2016

 29. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Application of the finite element method in determination of modal and spectral properties of propeller shaft´s bending vibrations. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 132-135. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 30. KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 368-373. ISSN 1877-7058.
 31. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. BENDING OSCILLATIONS ANALYSIS OF KINEMATIC EXCITATED PROPSHAFT. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 141-145. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 32. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CARDAN SHAFT STEADY STATE RESPONSE ON ROTATING TORQUE EXCITATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 136-140. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 33. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. CRITICAL ANGULAR VELOCITIES OF CARDAN SHAFT BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 131-135. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 34. MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4. ISSN 1755-1315.
 35. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. DYNAMICKÁ NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1832-1837. ISBN 978-80-87952-17-7.
 36. VLČEK, Jozef, Miroslav GOMBÁR, Svatopluk MIKA a Petr HRUBÝ. Interaction Evaluation with Subsoil and Global Stability Evaluation of High MSW Structure. In Marian DRUSA, Isik YILMAZ, Marian MARSCHALKO, Eva COÏSSON and Andrea SEGALINI. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban planning Symposium 2016 WMCAUS 2016. Volume 161. Prague, Czech Republic: Procedia Engineering- Elsevier Ltd, 2016. s. 185-189. ISSN 1877-7058.
 37. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. MATEMATICKÝ MODEL JEDNOROZMĚRNÉHO KONTINUA VE STAVU KOMBINOVANÉHO OHYBOVĚ-KROUŽIVÉHO KMITÁNÍ. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1804-1813. ISBN 978-80-87952-17-7.
 38. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. MATHEMATICAL MODEL OF ONE-DIMENSIONAL CONTINUUM IN STATE OF COMBINED BENDING-GYRATORY VIBRATION. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 120-125. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 39. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. METODY VÝPOČTU PARAMETRŮ DYNAMICKÝCH MODELŮ HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1839-1845. ISBN 978-80-87952-17-7.
 40. HRUBÝ, Petr, Miroslav GOMBÁR, Ján KMEC a Pavla ŽIDKOVÁ. NÁVRH SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU. In MMK 2016 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ V􀄋DECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2016. s. 1722-1730. ISBN 978-80-87952-17-7.
 41. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. OTÁČKOVÉ REZONANCE VÁZANÉHO SYSTÉMU HŘÍDELÍ V POHONECH S HOOKEOVÝMI KLOUBY. In Magnanimitas. MMK 2016: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1824-1830. ISBN 978-80-87952-17-7.
 42. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Physical and mathematical models of shafts in drives with Hook´s joints. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 136-140. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 43. NĚMEC, František, Daniel KUČERKA, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Proposal of Database Structure for Foundation Soil for Civil Engineering Purposes. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 422-426. ISSN 1877-7058.
 44. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. The tranfer-matrix method in the application for an one-dimensional linear continuum speed resonance. In Michael McGreevy, Robert Rita. Proceedings of the 5th biannual CER Comparative European Research Conference : International scientific conference for Ph.D. students of EU countries. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 141-144. ISBN 978-0-9928772-9-3.
 45. HRUBÝ, Petr a Pavla ŽIDKOVÁ. TRANSFER MATRICES DERIVATION OF BASIC ELEMENTS OF PROPSHAFTS DYNAMIC MODELS. In Michael McGreevy, Robert Rita. CER Comparative European Research 2016. London: Sciemcee Publishing, 2016. s. 126-130. ISBN 978-0-9935191-3-0.
 46. 2015

 47. DUŇ, Sergej, Petr HRUBÝ a Anatolij PAVLENKO. Analýza faktorů ovlivňujících technické a provozní charakteristiky nákladních automobilových souprav na přepravu obilí kraz. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 1938-1946. ISBN 978-80-87952-12-2.
 48. HRUBÝ, Petr, Lenka KLEISNEROVÁ a Pavla ŽIDKOVÁ. Analýza ohybových kmitů kinematicky buzeného kloubového hřídele. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2565-2574, 15 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 49. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Aplikace metody konečných prvků při stanovení modálních a spektrálních vlastností ohybových kmitů kloubového hřídele. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2555-2564, 12 s. ISBN 978-80-87952-12-2.
 50. HRUBÝ, Petr, Ján KMEC, Daniel KUČERKA a Pavla ŽIDKOVÁ. Dimenzování svařovaných součástí rotujících členů mechanismů v pohonech strojů. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2592-2601. ISBN 978-80-87952-12-2.
 51. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Fyzikální a matematické modely hřídelí v pohonech s hookeovými klouby. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2546-2554. ISBN 978-80-87952-12-2.
 52. HRUBÝ, Petr, Zdeněk HLAVÁČ a Pavla ŽIDKOVÁ. Metoda přenosových matic v aplikaci na řešení otáčkových rezonancí jednorozměrného lineárního kontinua. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2575-2582. ISBN 978-80-87952-12-2.
 53. HRUBÝ, Petr a Lenka KLEISNEROVÁ. Ustálená odezva kloubového hřídele cardanova mechanismu na rotující momentové buzení. In MMK 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 2490-2500. ISBN 978-80-87952-12-2.
 54. 2014

 55. HRUBÝ, Petr a Lenka KLEISNEROVÁ. Kritické otáčky hřídelů. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3923-3931. ISBN 978-80-87952-07-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 6. 2023 14:08