Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Practical legal aspects of the use of publicly accessible roads in the management of agriculture and forest land. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (Tomsk State University Journal). Tomsk, Ruská federace: Tomskij Gosudarstvennyj Universitet (Tomsk State University), 2022, roč. 2022, č. 477, s. 269-276. ISSN 1561-7793.

  2021

  1. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Employee privacy protection versus interests and property employer. International Journal of Law and Management. Bingley, Spojené království: Emerald Publishing Limited, 2021, roč. 63/2021, č. 6, s. 537-552. ISSN 1754-2448.
  2. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.

  2020

  1. STELLNER, František, Radek SOBĚHART, Stanislav BÍLEK a Michal ŠUTA. Foreign e-procurement: the case of the Czech economy in the context of employing it professionals. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. SHS Web of Conferences (volume 74): The 19th International Scientific Conference "Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy", 9. - 10. 10. 2019. 74. vyd. Žilina, Slovensko: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 1-6. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404027.
  2. SOBĚHART, Radek, František STELLNER, Stanislav BÍLEK a Lenka DIENESOVÁ. Global market opportunities: analysis of the foreign language websites in the Czech economy in the context of the number of it professionals. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. SHS Web of Conferences (volume 74): The 19th International Scientific Conference "Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy", 9. - 10. 10. 2019. 74. vyd. Žilina, Slovensko: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207403011.
  3. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
  4. BÍLEK, Stanislav a František STELLNER. Válka první světová (1914-1918) (Právní a politické okolnosti). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin. XX. Svazek, Vá - Volba. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2020. s. 39-42. XX. Svazek, Vá - Volba. ISBN 978-80-7380-802-0.
  5. STELLNER, František a Stanislav BÍLEK. Vojenská ústřední správa (do roku 1918). In Schelle Karel, Tauchen Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin. XX. Svazek, Vá - Volba. 1. vyd. Plzeň, Ostrava: Plzeň: Aleš Čeněk v koedici Ostrava: KEY Publishing, 2020. s. 681-687. XX. Svazek, Vá - Volba. ISBN 978-80-7380-802-0.

  2019

  1. BÍLEK, Stanislav. Optimální použití pracovněprávních institutů podnikatelem pro případ ekonomické recese. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 1-5. ISBN 978-80-7468-143-1.

  2017

  1. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V EVROPSKÉM KONTEXTU A ČR. AUSPICIA: Recenzovaný vědecký časopis pro otázky společenských a humanitních věd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, Ročník XIV, číslo 1, s. 170-179. ISSN 2464-7217.
  2. BÍLEK, Stanislav a Radka VANÍČKOVÁ. Praktické aspekty stavění promlčecí doby při neplatné podnikatelské rozhodčí doložce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017, XXV, č. 3, s. 545-570. ISSN 1805-2789.

  2016

  1. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. European Union priorities for the conclusion of the international transatlantic trade and investment partnership and its possible implications for the EU. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, pts i-v. (Part V.). Zilina: ZU-Univerzita of Žilina, 2016. s. 2299-2306. ISBN 978-80-8154-191-9.
  2. BEZPARTOCHNYI, M., M. ŽIVITERE, V. CHYCHUN, O. KRYVORUCHKO, T. VODOLAZHSKA, S. PONIKAROVSKA, T. MOMOT, N. CHEKH, V. SHIPLKO, S. SARDAK, A. SAMOLIENKO, O. DON, I. KUNOS, M. OLKIEWICZ, V. PANTELEYEV, K. BEZVERKHIY, O. SUSCHENKO, A. TOKARZ-KOCIK, N. MAKHNACHOVA, V. MAZUR, N. MITSENKO, O. GONCHAR, E. PETKOVA, A. POHREBNIAK, S. TULCHYNSKA, D. TYMOSHENKO, L. AKIMOVA, A. YAKIMCHUK, Y. SEMENOVA, L. BOGUSH, G. KOCZISZKY, M. VERESNÉ SOMOSI, N. KORDZAIA, Y. YEMELIANOVA, O. KOZMUK, D. ZAGIRNIAK, U. BUKOWSKA, G. LUKASIEWICZ, O. FINAGINA, O. BILAN, O. RUDENKO, O. MOROZ, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Legal mechanisms for social and labour relations. Selected aspects of the rights and obligations arising from labour relations acccording to the European labour rights. 1. vydání. Riga: ISMA University, 2016. 289 s. 1.12.1936. ISSN 1862-7463.

  2015

  1. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Pracovní právo. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. ISBN 978-80-7468-093-9.

  2014

  1. DUŠEK, Jiří a kol., Radka VANÍČKOVÁ, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Hodnocení procesu transformace ČR po roce 1989 v kontextu vnitřní ekonomické nerovnováhy zemí střední a východní Evropy. In Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 24-30, 228 s. ISBN 978-80-87472-71-2.
  2. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Laesio enormis v novém občanském zákoníku. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 141-145. ISBN 978-80-87952-02-3.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Legislation general meeting of a limited company for re-codification of private law. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 3, č. 3, s. 175 - 182. ISSN 1338-4104.
  4. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Návrh zmluvy o výkone funkcie manažéra v společnosti s ručením obmedzeným. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 247 - 252. ISSN 1338-4104.
  5. VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Personální management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 s. ISBN 978-80-7468-070-0.
  6. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Právna úprava likvidácia společnosť s ručením obmedzeným zrušených právnických osób. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, 2014, Neuveden, roč. 4, s. 240 - 246. ISSN 1338-4104.
  7. BÍLEK, Stanislav, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Právní rozbor rodinného podnikání. In Manažment v 21. storočí: problémy a východiská. 1. vydání. Bratislava: Vysoká škola manažmentu v Trenčíně, 2014. s. 79 - 85, 294 s. ISBN 978-80-89306-24-4.
  8. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Recodification of civil and commercial law according to the legal nature of procuration and performance of activities related to the function proxies. Manažment podnikov. Prešov: VPS - SLOVAKIA, spol. s r. o., 2014, roč. 4, č. 3, s. 202 - 208. ISSN 1338-4104.
  9. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Robert ZEMAN, Radka VANÍČKOVÁ a Stanislav BÍLEK. Role Evropské centrální banky pro zavádění eura a postupy zavádění eura u nově vstupujících členských států EU. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 71-74. ISBN 978-80-87472-67-5.
  10. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Transatlantic Partnership and its Political-legal, Trade and Socioeconomic Impacts. In 2nd International Conference on European Integration (ICEI). 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH. UNIV. OSTRAVA, 2014. s. 740 - 745. ISBN 978-80-248-3388-0.
  11. DUŠEK, Jiří, Lubomír a kol. PÁNA, Stanislav BÍLEK, Radka VANÍČKOVÁ a Robert ZEMAN. Základní právní aspekty evropské integrace. In Reflexe evropského integračního procesu po roce 2004. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. STUDIE (kolektivní monografie), 2014. s. 9-12. ISBN 978-80-87472-67-5.
  12. VANÍČKOVÁ, Radka, Robert ZEMAN a Stanislav BÍLEK. Zákoník práce v personální praxi manažera. In Právní rozpravy 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 146-149. ISBN 978-80-87952-02-3.

  2013

  1. BÍLEK, Stanislav. Insolvenční právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 119 s.
  2. BÍLEK, Stanislav. Základy práva. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 152 s.

  2012

  1. BÍLEK, Stanislav. Dopravní právo : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 124 s. ISBN 978-80-7468-042-7.
  2. BÍLEK, Stanislav. Právo duševního vlastnictví : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 141 s. ISBN 978-80-7468-045-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 00:00