SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Advertising in Chinese Markets
Name in Czech Reklama na čínských trzích
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Norristown, Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference, p. 941-951, 11 pp. 2015.
Publisher International Business Information Management Association (IBIMA)
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50800 5.8 Media and communications
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00001226
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-0-9860419-5-2
UT WoS 000366872700091
Keywords (in Czech) reklama; média; marketingová komunikace; čínské trhy
Keywords in English advertising; media; marketing communication; Chinese markets
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAK, MAM_2, MAM_2a, MAR, MARK, MAR_a, RIV17, S_IBW_A, S_MAM, WOS
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 4/4/2018 10:41.
Abstract
China represents one of the largest economies with more than one billion customers and lots of differences and specifics. The aim of this paper is to prepare comprehensive study based on the content analysis focusing on the advertising in Chinese markets, history of advertising in China and current situation in the advertising industry. China is the world's second largest economy by the nominal gross domestic product. Therefore author create the hypothesis about positive relationship between advertising expenditure and GDP that will be tested based on the regression analysis. The results of the content analysis of different researches, statistics, journals etc. show that the advertising industry in China is one of the fastest growing industries in China. The results of regression analysis revealed a significant relationship between advertising spending and GDP in China at the 99 % confidence level.
Abstract (in Czech)
Čína představuje jednu z největších ekonomik s více než jednou miliardou zákazníků a mnoho rozdílů a specifik. Cílem tohoto příspěvku je připravit komplexní studium založené na analýze obsahu zaměřené na reklamu na čínských trzích, historii reklamy v Číně a současnou situaci v reklamním průmyslu. Čína je druhým největším hospodářstvím na světě podle nominálního hrubého domácího produktu. Autor proto vytváří hypotézu o pozitivním vztahu mezi reklamními výdaji a HDP, které budou testovány na základě regresní analýzy. Výsledky analýzy obsahu různých výzkumů, statistik, časopisů atd. Ukazují, že reklamní průmysl v Číně je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v Číně. Výsledky regresní analýzy odhalily významný vztah mezi výdaji na reklamu a HDP v Číně na úrovni spolehlivosti 99%.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:43