MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE
Name (in English) CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
Authors MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC.
Edition Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) reklama; kontroverzní témata v reklamě; prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol; Česká republika
Keywords in English advertising; controversial topics in advertising; full-time university and higher vocational school students; Czech Republic
Tags ERIH, KCRM1, MAK, MAR, MARK, MAR_a, MAV_a, MAZ, RIV17, S_MAV
Changed by Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 07:40.
Abstract
Reklamu je možné charakterizovat jako všudypřítomnou součást našich životů. Motivy používané v reklamě však někdy mohou být kontroverzní, tj. vyvolávající bouřlivé reakce. Cílem předkládaného článku je posoudit vnímání kontroverzních témat v reklamě očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol na základě hodnocení deseti vybraných kontroverzních témat, jejich předlohou se stal pravidelný výzkum „Postoje české veřejnosti k reklamě“, cílený na obecnou populaci České republiky ve věku 15 a více let (Popai.cz, 2017). Zjištěné výsledky jsou vztaženy k pohlaví respondentů, k průměrnému počtu hodin za týden strávených aktivně na internetu a k nejčastějšímu místu pobytu během akademického/školního roku.
Abstract (in English)
Advertising is a ubiquitous part of our daily lives. However, some themes in advertising may be understood as controversial, i.e. causing stormy reactions. The aim of this paper is to assess the perception of selected controversial topics in advertising from the point of view of fulltime university students and higher vocational school students from the Czech Republic. This research is prepared on the basis of the regular research called Attitudes of the Czech public towards advertising, aimed at the general population of the Czech Republic (Popai.cz, 2017). The obtained results are related to the respondents' gender, the average amount of hours per week spent actively on the Internet and the most frequent place of residence during the academic/school year.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:38