KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 102-107. ISSN 1339-3189.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití testu nezávislosti pro hodnocení podnikatelského potenciálu studentů ÚPS na VŠTE v Českých Budějovicích
Název anglicky Using of independence test for evaluation of business preconditions od students of Faculty of Corporate Strategy in ITB in České Budějovice
Autoři KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ.
Vydání Mladá veda, Prešov, Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o. 2017, 1339-3189.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Podnikání; podnikatelské potenciál; výchova k podnikavosti
Klíčová slova anglicky Business; business preconditions; entrepreneurship education
Štítky BAK, DIS, ERIH, KEM2, RIV17, RLZ_a, TIM_a, ZP_MVZ_a, ZP_SOC_a, ZP_STV
Změnil Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 13:27.
Anotace
Evropské zkušenosti ukazují, že formální vzdělávání nenapomáhá podnikání. Cílem našeho příspěvku je upozornit na význam zavádění výchovy k rozvoji podnikatelských dovedností do procesu vzdělávání. V teoretické části načrtáme potřebu inovací vzdělávaní v oblasti podnikání, vedoucí k podpoře výchovy k podnikavosti a rozvoji podnikatelských dovedností. V praktické části se věnujeme vyhodnocení dotazníkového průzkumu na zjišťování podnikatelského potenciálu. Náš příspěvek předkládá výsledky průzkumu, kde respondenty tvořili studenti ÚPS VŠTE v Českých Budějovicích. Na vyhodnocení tří otázek dotazníkového průzkumu byl použit test nezávislosti. Byla zjištěna slabá závislost mezi změnou denní rutiny jako silným motivem pro založení podniku a ochotou věnovat své úspory na založení podniku. Střední závislost mezi ochotou věnovat úspory na založení svého podniku a ochotou pracovat dlouho bez dostatečného spánku. Bylo prokázáno, že změna rutiny jako silná motivace pro založení svého podniku nesouvisí s ochotou pracovat bez dostatečného spánku v případě potřeby.
Anotace anglicky
European experience shows that formal education does not help entrepreneurship. The aim of our contribution is to highlight the importance of introducing education to develop entrepreneurial skills in the education process. In the theoretical part, we will outline the need for innovation in entrepreneurship education, leading to the promotion of entrepreneurship education and the development of entrepreneurial skills. In the practical part, we are evaluating the questionnaire survey for the identification of entrepreneurial potential. Our paper presents the results of the survey, where the respondents were students of the Intstitute of Technology and Business (Faculty of Corporate Stategy) in České Budějovice. The Independence Test was used to evaluate the three questionnaire survey questions. A weak dependence between changing daily routines has been identified as a strong motive for setting up a business and willingness to devote itself to setting up a business. The central dependence between the willingness to spend on setting up your business and the willingness to work long without adequate sleep. It has been shown that changing the routine as a strong motivation for setting up its business is not related to the willingness to work without adequate sleep when needed.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kmecova__Smetanova_1.pdf   Verze souboru Mikšíková, B. 10. 10. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Dana Smetanová, Ph.D., učo 10770
  • osoba Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 11. 2020 23:30