VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN. Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek (Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids). In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 80-82. ISBN 978-80-7435-384-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interaktivní a multimediální výuka v kontextu nových zařízení a učebních pomůcek
Name (in English) Interactive and Multi-Media Teaching in the Context of New Equipment and Teaching Aids
Authors VANÍČKOVÁ, Radka, Iveta KMECOVÁ and Robert ZEMAN.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, MVVTP 2014, p. 80-82, 3 pp. 2014.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7435-384-0
Keywords (in Czech) interaktivní výuka a multimediální výuka; učební pomůcky; technická zařízení; vzdělávací kurikulum
Keywords in English interactive and multimedia education; teaching aids; technical equipment; educational curriculum
Tags KEM2, MAD, MAD_2, MAD_a, PEK_2, PRI_1, PRI_2, PRJ_1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Changed: 30/8/2014 19:18.
Abstract
Příspěvek se zabývá přínosem zavádění interaktivních a multimediálních učebních pomůcek a modernizovaných technických zařízení využívaných při výuce všech úrovních vzdělávacího kurikula. Přidanou hodnotou interaktivního vyučování je vhodné, názorné a smysluplné využívání moderních výukových metod, didaktických technik, interaktivních modulů a učebních pomůcek.
Abstract (in English)
This report deals with the contribution to implementation of interactive and multimedia teaching aids and upgraded technical equipment used in teaching of all levels of the educational curriculum. Added value of interactive teaching is appropriate, visual and meaningful use of modern teaching methods, teaching techniques, interactive models and aids in the teaching process.
PrintDisplayed: 4/2/2023 15:45