SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice
Name (in English) Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 1805-9112.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/13:00000362
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) stakeholder; analýza stakeholderů; identifikace stakeholderů; podniky
Keywords in English stakeholder; stakeholder analysis; stakeholder identiffication; enterprises
Tags A_MAM, MAM_1, MAM_1a, MAR, MAR_a, MAV, MAV_a, MRS, riv13
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 7/4/2014 10:48.
Abstract
Analýza stakeholderů je v současné době, zejména v zahraniční literatuře, považována za velice důležitý aspekt managementu i marketingu současné turbulentní doby. V České republice analýze stakeholderů není však doposud věnována dostatečná pozornost. Tento článek se zabývá právě problematikou analýzy stakeholderů. Cílem tohoto článku je provedení identifikace a detailní analýzy stakeholderů komerčních subjektů v České republice. Veškeré podniky budou rozděleny do skupin mikro, malých, středních a velkých podniků. V rámci těchto kategorií podniků budou zkoumány skupiny stakeholderů, na něž se podniky nejčastěji zaměřují. Dále pomocí analýzy rozptylu a F-testu bude zkoumáno, zda se odpovědi jednotlivých skupin podniků statisticky významně liší, či nikoliv.
Abstract (in English)
Currently the stakeholder analysis, mainly in foreign literature, is considered as a very important aspect of management and marketing in the present turbulent times. There is not enough attention paid to the stakeholder analysis in the Czech Republic. This article deals with the problem of stakeholder analysis. The aim of this article is the stakeholder identication and the detailed analysis of stakeholders of commercial entities in the Czech Republic. All enterprises will be divided into groups of micro, small, medium and large-sized enterprises. In these categories of enterprises stakeholder groups, on which enterprises focus on mostly, will be examined. Further through the analysis of variance and F-test it will be examined if there are statistically signicant dierences among respondent’s answers in each category of enterprises.
PrintDisplayed: 4/2/2023 07:23