N_UVB Udržitelná výstavba budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2016
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c. (cvičící)
doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UVB/K2: So 26. 11. 8:00–9:30 A6, 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, 13:05–14:35 A6, Ne 11. 12. 8:00–9:30 A6, 9:40–11:10 A6, 11:25–12:55 A6, 13:05–14:35 A6, I. Juhásová Šenitková
N_UVB/P01: každé sudé úterý 8:00–9:30 A5, každé sudé úterý 9:40–11:10 A5, I. Juhásová Šenitková
N_UVB/S02: každou sudou středu 13:05–14:35 D316, každou sudou středu 14:50–16:20 D316, M. Kraus
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 60 ) && MAX_PREZENCNICH ( 56 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 116 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/116, pouze zareg.: 0/116
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz. Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze).
Osnova
  • 1:Principy udržitelné výstavby, Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti 2: Systémy environmentálního hodnocení budov u nás i ve světě 3: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (metodika, environmentální kritéria) 4: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (socio-kulturní kritéria, ekonomika a management) 5: Urbanistická koncepce v udržitelné výstavbě, faktory výběru pozemku 6: Zelená koncepce navrhovaní udržitelných lidských sídel 7: Udržitelný návrh budov 8: Obnovitelné zdroje energie 9: Materiálové hospodářství budov, environmentální značení, ekodesign 10: Odpadové a energetické hospodářství budov 11: Voda a její formy v envirosystému budov 12: Vzduch jako médium přenosu a přeměn jednotlivých agend prostředí 13: Příklady environmentálně vyhodnocených budov
Literatura
  • VONKA, MARTIN et al.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. CIDEAS, 2011. ISBN 978-80-01-04664-7. NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-74-5. KOČÍ, Vladimí
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál4076
Příprava na závěrečný test3838
Účast na přednáškách2616
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:130130
Podmínky testu
Nutno splnit: docházka 70 %, minimálně 2 konzultace za semestr. Semestrální projekt ze cvičení nutno odevzdat před zkouškou (hodnocení 0-30 bodů). Písemná zkouška obsahuje veškerou probranou problematiku (hodnocení testu 0-70 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~vypracování a obhajoby semestrálního projektu (30 - 0):A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.