ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4z/T1: Ne 28. 2. 14:50–16:20 E4, 16:30–18:00 E4, 18:10–19:40 E4, Ne 28. 3. 8:00–9:30 E4, 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, Ne 2. 5. 16:30–18:00 E4, 18:10–19:40 E4, L. Turinská
ACJ_4z/S01: Út 16:30–18:00 E4, Čt 8:00–9:30 E5, P. Sádlo
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_3z je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí z úrovně B1+ na úroveň B2- dle SERR pro jazyky.Absolvent předmětu porozumí hlavním myšlenkám komplexních textů na abstraktní i konkrétní témata a je schopen plynule a spontánně vést běžný hovor s rodilými mluvčími, rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Absolvování kurzu studentům umožní naučit se vyjádřit písemně či ústně své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění s uvedením výhod i nevýhod.
Výstupy z učení
Student - rozumí hlavním myšlenkám složitých textů a je schopen najít nejvýznamnější body v odborných textech vztahujících se k jeho studijnímu oboru - ovládá slovní zásobu do takové míry, že je schopen porozumět textům a filmům v anglickém jazyce bez většího úsilí - je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERRJ - je schopen se spontánně a aktivně účastnit konverzace s rodilým mluvčím, aniž by toto představovalo zvýšené úsilí kteréhokoli z účastníků
Osnova
 • 1. Harmonie pracovního a soukromého života

  2. Rozdíly mezi pohlavími

  3. Svět práce

  4. Pracovní porady

  5. Formální dopisy

  6. Nakupování a stížnosti

  7. Filmy

  8. Slavní lidé

  9. Zprávy

  10. Předtuchy

  11. Detektivní záhady

  12. Televize

  13. Jak napsat článek

Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194519106.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2040
Příprava na závěrečný test2744
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
Průběžné hodnocení: 30 bodů (tj. 30 %, z~toho 25 bodů ústní zkoušení v~průběhu semestru a 5 bodů písemný projev v~průběhu semestru na téma zadané učitelem) - prezenční forma studia 30 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - prezenční forma 70 %
on-line prostřednictvím IS VŠTE v~podobě „odpovědníků“ - kombinovaná forma 100 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia:

Hodnocení pro denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení:

Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev)

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 70 %

Kombinovaná forma studia:

Hodnocení pro kombinované studium se skládá ze závěrečného hodnocení. Celková klasifikace předmětu pro studenty kombinovaného studia, tj. body za test (100 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 100 %

Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat kombinací předem nahraných videí a zvukových stop přístupných kdykoli v průběhu semestru (45 min) a online výuky (procvičování, konzultace prostřednictvím MS Teams, kdy bude přenášen obraz a zvuk.
Účast na seminářích je povinná a sledována.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/ACJ_4z