ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (přednášející)
Mgr. Monika Peka Kolafová (pomocník)
Mgr. Petr Sádlo (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Mgr. Jana Vlasáková (pomocník)
Garance
Ing. Lukáš Polanecký
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4z/CCV: So 9. 11. 9:40–15:35 A3, So 7. 12. 9:40–15:35 A3, D. Raušer
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Doporučené absolvování ACJ_3z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí z úrovně B1+ na úroveň B2- dle SERR pro jazyky.Absolvent předmětu porozumí hlavním myšlenkám komplexních textů na abstraktní i konkrétní témata a je schopen plynule a spontánně vést běžný hovor s rodilými mluvčími, rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Absolvování kurzu studentu umožní naučit se vyjádřit písemně či ústně své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění s uvedením výhod i nevýhod.
Výstupy z učení
Student - rozumí hlavním myšlenkám složitých textů a je schopen najít nejvýznamnější body v odborných textech vztahujících se k jeho studijnímu oboru - ovládá slovní zásobu do takové míry, že je schopen porozumět textům a filmům v anglickém jazyce bez většího úsilí - je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERR - je schopen se spontánně a aktivně účastnit konverzace s rodilým mluvčím, aniž by toto představovalo zvýšené úsilí kteréhokoli z účastníků
Osnova
  • 1. Harmonie pracovního a soukromého života 2. Rozdíly mezi pohlavími 3. Svět práce 4. Pracovní porady 5. Formální dopisy 6. Nakupování a stížnosti 7. Filmy 8. Slavní lidé 9. Zprávy 10. Předtuchy 11. Detektivní záhady 12. Televize 13. Jak napsat článek
Literatura
    povinná literatura
  • Náhradní obsah: LATHAM-KOENIG, Christina. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194518895.
    neurčeno
  • Náhradní obsah: MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test25 
Příprava na závěrečný test2550
Účast na semináři/ cvičení/ tutoriálu5220
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2860
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - ústní 30 %
zkouška - písemná 70 %
Podmínky testu
Studenti denního studia: Absolvování průběžného hodnocení dle požadavků garanta. Nutné absolvovat před koncem semestru. Max. počet 30 bodů. Absolvování písemného testu během zkouškového období. Max. 70 bodů. Hodnocení: Student musí získat minimálně 70 bodů po sečtení ústní i písemné zkoušky dohromady. Kombinované studium: Absolvování písemného testu během zkouškového období. Max. 100 bodů. Student musí získat minimálně 70 bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.