ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2018
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Sládková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4z/D5a: So 17. 2. 8:00–9:30 A5, 9:40–11:10 A5, 11:25–12:55 A5, So 17. 3. 8:00–9:30 A5, 9:40–11:10 A5, 11:25–12:55 A5, Ne 29. 4. 9:40–11:10 A5, 11:25–12:55 A5, 13:05–14:35 A5, D. Raušer
ACJ_4z/S01: Út 9:40–11:10 D515, St 9:40–11:10 E6, P. Sádlo
ACJ_4z/S02: Út 9:40–11:10 A5, St 9:40–11:10 E4, D. Raušer
Předpoklady
Doporučené absolvování ACJ_3z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí z úrovně B1+ na úroveň B2- dle SERR pro jazyky.Absolvent předmětu porozumí hlavním myšlenkám komplexních textů na abstraktní i konkrétní témata a je schopen plynule a spontánně vést běžný hovor s rodilými mluvčími, rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Absolvování kurzu studentu umožní naučit se vyjádřit písemně či ústně své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění s uvedením výhod i nevýhod.
Výstupy z učení
Student - rozumí hlavním myšlenkám složitých textů a je schopen najít nejvýznamnější body v odborných textech vztahujících se k jeho studijnímu oboru - ovládá slovní zásobu do takové míry, že je schopen porozumět textům a filmům v anglickém jazyce bez většího úsilí - je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERR - je schopen se spontánně a aktivně účastnit konverzace s rodilým mluvčím, aniž by toto představovalo zvýšené úsilí kteréhokoli z účastníků
Osnova
  • 1. Harmonie pracovního a soukromého života 2. Rozdíly mezi pohlavími 3. Svět práce 4. Pracovní porady 5. Formální dopisy 6. Nakupování a stížnosti 7. Filmy 8. Slavní lidé 9. Zprávy 10. Předtuchy 11. Detektivní záhady 12. Televize 13. Jak napsat článek
Literatura
    povinná literatura
  • Náhradní obsah: LATHAM-KOENIG, Christina. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194518895.
    neurčeno
  • Náhradní obsah: MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test25 
Příprava na závěrečný test2550
Účast na semináři/ cvičení/ tutoriálu5220
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2860
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - ústní 30 %
zkouška - písemná 70 %
Podmínky testu
Studenti denního studia: Absolvování průběžného hodnocení dle požadavků garanta. Nutné absolvovat před koncem semestru. Max. počet 30 bodů. Absolvování písemného testu během zkouškového období. Max. 70 bodů. Hodnocení: Student musí získat minimálně 70 bodů po sečtení ústní i písemné zkoušky dohromady. Kombinované studium: Absolvování písemného testu během zkouškového období. Max. 100 bodů. Student musí získat minimálně 70 bodů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.