ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. (cvičící)
Mgr. Jitka Janoušková (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniel Raušer (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Mgr. Věra Sládková (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4z/D6: Ne 3. 3. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, 11:25–12:55 D415, Ne 17. 3. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, Ne 31. 3. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, Ne 7. 4. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, L. Turinská
ACJ_4z/S01: Po 13:05–14:35 E4, St 9:40–11:10 E5, P. Sádlo
ACJ_4z/S02: Po 13:05–14:35 E5, Čt 14:50–16:20 E5, J. Janoušková
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_3z je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí z úrovně B1+ na úroveň B2- dle SERR pro jazyky.Absolvent předmětu porozumí hlavním myšlenkám komplexních textů na abstraktní i konkrétní témata a je schopen plynule a spontánně vést běžný hovor s rodilými mluvčími, rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Absolvování kurzu studentům umožní naučit se vyjádřit písemně či ústně své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění s uvedením výhod i nevýhod.
Výstupy z učení
Student - rozumí hlavním myšlenkám složitých textů a je schopen najít nejvýznamnější body v odborných textech vztahujících se k jeho studijnímu oboru - ovládá slovní zásobu do takové míry, že je schopen porozumět textům a filmům v anglickém jazyce bez většího úsilí - je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERRJ - je schopen se spontánně a aktivně účastnit konverzace s rodilým mluvčím, aniž by toto představovalo zvýšené úsilí kteréhokoli z účastníků
Osnova
  • 1. Harmonie pracovního a soukromého života 2. Rozdíly mezi pohlavími 3. Svět práce 4. Pracovní porady 5. Formální dopisy 6. Nakupování a stížnosti 7. Filmy 8. Slavní lidé 9. Zprávy 10. Předtuchy 11. Detektivní záhady 12. Televize 13. Jak napsat článek
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 9780194519106.
    doporučená literatura
  • Náhradní obsah: MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1436
Příprava na závěrečný test2850
Účast na semináři/ cvičení/ tutoriálu10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5218
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Hodnocení pro kombinované i denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Vyžadují se znalosti na úrovni B2- podle SERRJ pro jazyky. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního i kombinovaného studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.
Navazující předměty
Informace učitele
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu ACJ_4z je 5.-7. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, zima 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.