ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (pomocník)
Garance
Mgr. Karim Sidibe
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_4z/D7: So 22. 2. 8:00–9:30 B3, 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, Ne 15. 3. 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, 13:05–14:35 B3, So 4. 4. 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, 13:05–14:35 B3, L. Turinská
ACJ_4z/S01: Út 9:40–11:10 E5, Čt 13:05–14:35 A4, D. Raušer
ACJ_4z/S02: St 13:05–14:35 E6, Čt 11:25–12:55 E6, K. Sidibe
Předpoklady
Doporučené absolvování ACJ_3z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je prohloubení jazykových znalostí z úrovně B1+ na úroveň B2- dle SERR pro jazyky.Absolvent předmětu porozumí hlavním myšlenkám komplexních textů na abstraktní i konkrétní témata a je schopen plynule a spontánně vést běžný hovor s rodilými mluvčími, rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Absolvování kurzu studentu umožní naučit se vyjádřit písemně či ústně své názorové stanovisko týkající se aktuálního dění s uvedením výhod i nevýhod.
Výstupy z učení
Student - rozumí hlavním myšlenkám složitých textů a je schopen najít nejvýznamnější body v odborných textech vztahujících se k jeho studijnímu oboru - ovládá slovní zásobu do takové míry, že je schopen porozumět textům a filmům v anglickém jazyce bez většího úsilí - je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERR - je schopen se spontánně a aktivně účastnit konverzace s rodilým mluvčím, aniž by toto představovalo zvýšené úsilí kteréhokoli z účastníků
Osnova
 • 1. Harmonie pracovního a soukromého života
 • 2. Rozdíly mezi pohlavími
 • 3. Svět práce
 • 4. Pracovní porady
 • 5. Formální dopisy
 • 6. Nakupování a stížnosti
 • 7. Filmy
 • 8. Slavní lidé
 • 9. Zprávy
 • 10. Předtuchy
 • 11. Detektivní záhady
 • 12. Televize
 • 13. Jak napsat článek
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: LATHAM-KOENIG, Christina. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194518895.
  neurčeno
 • Náhradní obsah: MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Průběžné hodnocení22
Příprava na průběžné hodnocení88
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2037
Příprava na závěrečný test2037
Závěrečný test22
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5218
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Studenti kombinovaného i denního studia: Absolvování průběžného hodnocení dle požadavků garanta. Nutné absolvovat před koncem semestru. Max. počet 30 bodů. Absolvování písemného testu během zkouškového období. Max. 70 bodů. Hodnocení: Student musí získat minimálně 70 bodů po sečtení ústní i písemné zkoušky dohromady.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2021, léto 2022.