Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KHASHIMOV, Abdukomil Risbekovich a Dana SMETANOVÁ. On the Uniqueness Classes of Solutions of Boundary Value Problems for Third-Order Equations of the Pseudo-Elliptic Type. Axioms. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1-8. ISSN 2075-1680. doi:10.3390/axioms9030080.
 2. 2019

 3. DUŠEK, Zdeněk. Homogeneous Randers spaces admitting just two homogeneous geodesics. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2019, roč. 55, č. 5, s. 281-288. ISSN 0044-8753. doi:10.5817/AM2019-5-281.
 4. DUŠEK, Zdeněk. The existence of homogeneous geodesics in special homogeneous Finsler spaces. Matematički Vesnik. Bělehrad (Srbsko): Društvo matematičara Srbije, 2019, roč. 71, 1-2, s. 16-22. ISSN 0025-5165.
 5. DUŠEK, Zdeněk. The existence of two homogeneous geodesics in Finsler geometry. Symmetry. Basilej, Švýcarsko: MDPI AG, 2019, roč. 11, č. 7, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2073-8994. doi:10.3390/sym11070850.
 6. 2018

 7. SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
 8. DUŠEK, Zdeněk. Homogeneous geodesics and g.o. manifolds. Note di Matematica. Lecce (Itálie): Universita del Salento, 2018, roč. 38, č. 1, s. 1-16. ISSN 1123-2536.
 9. NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
 10. DUŠEK, Zdeněk. The affine approach to homogeneous geodesics in homogeneous Finsler spaces. Archivum Mathematicum. Brno: Masarykova Univerzita, 2018, roč. 54, č. 5, s. 257-263. ISSN 0044-8753. doi:10.5817/AM2018-5-257.
 11. SMETANOVÁ, Dana, Petr CHLÁDEK a Marek ŠULISTA. THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 PROCEEDINGS. ICERI 2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 1834-1840. ISSN 2340-1095.
 12. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.
 13. NÁHLÍK, Tomáš a Květa PAPOUŠKOVÁ. "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS". In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6289-6294. ISBN 978-84-09-02709-5.
 14. 2017

 15. SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
 16. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
 17. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.
 18. 2016

 19. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
 20. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
 21. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization of the Second Order Lagrangians in Example. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Mathematica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2016, roč. 55/2016, č. 2, s. 157-321. ISSN 0231-9721.
 22. 2015

 23. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 9. 2021 08:00