Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. ŠARLINGROVÁ, Jana. Kontaktmittel und stilistische Figuren in den Schlagzeilen der Boulevardpresse. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 64-69. ISSN 1214-4967.
  2. GÁLOVÁ, Dana a Elena TOMÁŠKOVÁ. Language examinations and the requirements of potential employers. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2464-6369.
  3. PALMOVÁ, Jana a Andrey ARTEMOV. Sémantické aspekty konceptualizace pracovní činnosti v německém jazyce. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, vol. 12, č. 2, s. 70-78. ISSN 1214-4967.
  4. LEJSKOVÁ, Alena. Variabilität in der Valenz und Distribution ausgewählter deutscher Mengenbegriffe. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 56-63. ISSN 1214-4967.

  2014

  1. LEJSKOVÁ, Alena a Jana PALMOVÁ. Příčiny interferenčních chyb v těsném přístavku u českých studujících němčiny. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1953-1958. ISBN 978-80-87952-07-8.
  2. CAHA, Zdeněk. Sumarizace zkušeností z elektronického testování v rámci předmětů cizí jazyk na vysoké škole. In Quaere 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 843-848. ISBN 978-80-87952-04-7.
  3. ŠARLINGROVÁ, Jana a Jana PALMOVÁ. Ústní projev studentů realizovaný formou prezentace. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 1781-1783. ISBN 978-80-87952-07-8.

  2013

  1. CAHA, Zdeněk. Aplikace eletronických médií při výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 15-20. ISBN 978-80-263-0358-9.
  2. DIESS, Ludwig. DIE BILDUNGSPOLITISCHE DISKUSSION ÜBER DEN TERTIÄREN BILDUNGSBEREICH IN ÖSTERREICH ANHAND DES VOLKSBEGEHRENS “BILDUNGSINITIATIVE”. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 336-344. ISBN 978-83-61401-88-9.
  3. LEJSKOVÁ, Alena. Eurolingvistika a europeistika. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2413-2418. ISBN 978-80-87952-00-9.
  4. CAHA, Zdeněk. Fachhochschulen a jejich role v rámci švýcarského vysokoškolského systému. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2087-2091. ISBN 978-80-87952-00-9.
  5. CAHA, Zdeněk. FH sektor v Rakousku: jeho specifické rysy a komponenty reflektující potřeby praxe. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 314-325. ISBN 978-83-61401-88-9.
  6. DIESS, Ludwig. Fremdsprache Deutsch – Redemittel und Problematik bei Powerpointpräsentationen. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 304-313. ISBN 978-83-61401-88-9.
  7. PALMOVÁ, Jana. Jména a názvy v autobiografických dίlech Thomase Bernharda jako znak charakteristiky. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 108-115. ISBN 978-83-61401-88-9.
  8. CAHA, Zdeněk. Komplexní analýza jazykové učebnice se zřetelem k jejímu využití pro potřeby firemního vzdělávání. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 13-28.
  9. CAHA, Zdeněk a Olga CAHOVÁ. Koncepce a standardizace jazykového vzdělávání na profesně zaměřené vysoké škole. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 2092-2096. ISBN 978-80-87952-00-9.
  10. CAHOVÁ, Olga. Mezinárodní zkoušky jako motivační nástroj pro rozvoj jazykového vzdělávání ve vztahu k firemnímu sektoru. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 269-276. ISBN 978-83-61401-88-9.
  11. JAROLÍMOVÁ, Helena. Moderní pojetí metod ve vyučování cizích jazyků. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 213-219. ISBN 978-83-61401-88-9.
  12. CAHA, Zdeněk. Pozice absolventů profesně zaměřených vysokých škol - absolventů Fachhochschulen v Rakousku. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 254-262. ISBN 978-83-61401-88-9.
  13. DUŠEK, Radim. Požadavky malých a středních podniků ve stavebnictví na kompetence absolventů. In Viliam Záthurecký. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1) : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 74-79. ISBN 978-80-210-6187-3.
  14. PALMOVÁ, Jana. Praktické využití aktivizujících a komplexních metod vyučování. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 63 - 70.
  15. CAHA, Zdeněk. Přednášky, semináře, cvičení a ostatní výukové útvary v rakouském sektoru Fachhochschulen. In Language and the environment : sborník přednášek. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 219-223. ISBN 978-83-61401-84-1.
  16. PALMOVÁ, Jana. Převrácená polarita v autobiografických dίlech Thomase Bernharda. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 95-101. ISBN 978-83-61401-88-9.
  17. PALMOVÁ, Jana. Reflexe zkušeností z elektronického testování v rámci cizích jazyků. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 34-37. ISBN 978-80-263-0358-9.
  18. JAROLÍMOVÁ, Helena. Reflexe zkušeností z elektronického testování v rámci cizích jazyků. In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 31-33. ISBN 978-80-263-0358-9.
  19. CAHA, Zdeněk a Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, č. 2, s. 139-143. ISSN 1214-4967.
  20. CAHA, Zdeněk. Všeobecné zásady výuky, studia a hodnocení v rakouském sektoru Fachhochschulen. In Language ant the environment : sborník přísěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 228-234. ISBN 978-83-61401-84-1.
  21. CAHA, Zdeněk. Výuková aktivita " powerpointová prezentace" v rámci předmětu odborný cizí jazyk na vysoké škole. In Jiří Kohoutek. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: Teorie a praxe 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Kolín: ARC-VŠPSV, 2013. s. 11-16. ISBN 978-80-86879-39-0.

  2012

  1. HRUŠKOVÁ, Lenka. Obecná němčina. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 112 s. ISBN 978-80-87278-95-6.
  2. CAHA, Zdeněk. Reflexe prvních zkušeností z elektronického testování v rámci výuky cizích jazyků na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. In "Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání" (6.6.2012) a "Požadavky praxe" (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  3. CAHA, Zdeněk. Základní principy akreditace v rakouském sektoru Fachhochschulen. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, č. 1, s. 176-178. ISSN 1214-4967.
  4. CAHA, Zdeněk. Zaměření, organizační formy studia a akademické tituly v programech Fachhochschulen v Rakousku. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 120-127. ISBN 978-80-7468-048-9.

  2011

  1. CAHA, Zdeněk. Berufsbezogene Powerpointpräsentationen der Studenten/innen im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (VŠTE) in České Budějovice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 219-226. ISSN 1802-503X.
  2. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil I : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 33 s. ISBN 978-80-87278-71-0.
  3. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil II : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 65 s. ISBN 978-80-87278-70-3.
  4. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Deutsch als zweite Fremdsprache Teil III : Portfolio zum Fremdsprachentraining : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 92 s. ISBN 978-80-87278-72-7.
  5. CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Possibility to Use PowerPoint Presentations in Foreign Language Teaching in a Vocationally Oriented Higher Education Institution. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1586-1590. ISBN 978-80-904877-7-2.
  6. HRUŠKOVÁ, Lenka a Kamila ZELINKOVÁ. Stellung der nonverbalen Kommunikation im Unterricht. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 2, s. 188-192. ISSN 1214-4967.
  7. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Zdeněk CAHA. Visit of Erasmus Lecturer from Poland. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 353-354. ISSN 1802-503X.

  2010

  1. CAHA, Zdeněk. Bewerbungstraining : Multimediale Unterstützung des berufsbezogenen Deutschunterrichtes. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. ISBN 978-80-87278-32-1.
  2. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. E-learning Lernmaterialien für Deutsch I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87278-34-5.
  3. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. E-learning Lernmaterialien für Deutsch II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 55 s. ISBN 978-80-87278-47-5.
  4. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Lernmaterialien für Deutsch I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 72 s. ISBN 978-80-87278-40-6.
  5. CAHA, Zdeněk. Multimediální podpora výuky německého profesního jazyka. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 386-387. ISSN 1802-503X.
  6. CAHA, Zdeněk. Testen Sie Ihr Deutsch, testen Sie Ihr Wirtschaftsdeutsch! 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 70 s. ISBN 978-80-87278-36-9.
  7. CAHA, Zdeněk. Typologické odlišnosti mezi studenty Fachhochschulen a studenty univerzit v Rakousku. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 : sborník příspěvků. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 716-721. ISBN 978-80-86703-41-1.

  2009

  1. CAHA, Zdeněk. Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 85-91. ISSN 1802-503X.
  2. BERGEROVÁ, Růžena, Zdeněk CAHA, Lenka HRUŠKOVÁ a Eva MAREŠOVÁ. Deutschübungen für die Betriebswirtschaft. 1. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 47 s. ISBN 978-80-87278-05-5.
  3. CAHA, Zdeněk. Internacionální komponenty v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 79-84. ISSN 1802-503X.
  4. BERGEROVÁ, Růžena, Zdeněk CAHA, Lenka HRUŠKOVÁ a Eva MAREŠOVÁ. Německý jazyk. Studijní opora pro kombinované studium. Bakalářský studijní program. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 76 s. ISBN 978-80-87278-10-9.
  5. CAHA, Zdeněk. Odborná praxe jako integrální součást studia v rakouském sektoru Fachhochshulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 129-139. ISSN 1802-503X.
  6. CAHA, Zdeněk. Rakouské Fachhochschulen jako příklad dobře fungujících vysokých škol neuniverzitního typu. In Pět let členství ČR v EU (Bilance a perspektivy, trendy a vize). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s, České Budějovice, 2009. s. 29-37. ISBN 978-80-86708-79-9.

  2008

  1. CAHA, Zdeněk. Edutainment intercultural Business-Training. Prezentace projektu e-learningového kurzu. In Pedagogický software. České Budějovice: Scientic Pedagogical Publishing, 2008. 5 s. ISBN 80-85645-59-9.
  2. CAHA, Zdeněk. Pojednání o učebnici Unternehmen Deutsch Grundkurs. Cizí jazyky. 2008, roč. 51, č. 5, 179 s. ISSN 1210-0811.
  3. CAHA, Zdeněk. Přijímací řízení a zájem o studium v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 14 s. ISSN 1802-503X.

  2007

  1. CAHA, Zdeněk. Dosavadní vývoj a specifika neuniverzitního sektoru vysokých škol v Rakousku. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Olomouc: Votobia, 2007. 6 s. ISBN 978-80-7220-306-2.
  2. CAHA, Zdeněk a Kamila ZELINKOVÁ. Reflexe výuky němčiny na ekonomické větvi VOŠ České Budějovice. In Littera Scripta : Sborník z II. konference Problematika terciárního vzdělávání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2007. 10 s. ISBN 978-80-903888-2-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 14:06