Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ a Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 1, s. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
  URL
  Název česky: Zůstat finančně zdravý a konkurenceschopný: Role finančních prediktorů
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, garant) -- Valášková, Katarína (703 Slovensko) -- Lazaroiu, George (642 Rumunsko) -- Kováčová, Mária (703 Slovensko) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: competitiveness; bankruptcy predicion; financial distress; financial ratio; Eastern European countries

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 1. 6. 2020 13:58.
 2. 2019

 3. HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA a Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 13-18. ISSN 2329-4175.
  Název česky: Loajalita zákazníků v platformách ve sdílené ekonomice: Jak digitální osobní pověst a systémy zpětné vazby usnadňují interakci a důvěru mezi cizinci
  RIV/75081431:_____/19:00001491 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Hollowell, Jane (826 Velká Británie, garant) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Klieštikova, Jana (703 Slovensko) -- Dengov, Victor (643 Rusko)
  Klíčová slova anglicky: customer loyalty; feedback system; personal reputation; sharing economy

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 22. 4. 2020 14:11.
 4. GRAESSLEY, Scott, Petr ŠULEŘ, Tomáš KLIEŠTIK a Eva KICOVÁ. Industrial big data analytics for cognitive internet of things: Wireless sensor networks, smart computing algorithms, and machine learning techniques. Analysis and Metaphysics, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 18, December, s. 23-29. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1820193.
  URL
  Název česky: Průmyslová analytika velkých dat pro kognitivní internet věcí: Bezdrátové senzorové sítě, inteligentní výpočetní algoritmy a techniky strojového učení
  RIV/75081431:_____/19:00001707 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Graessley, Scott (840 Spojené státy, garant) -- Šuleř, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Kicová, Eva (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: industrial big data analytics; cognitive internet of things

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:36.
 5. PODHORSKÁ, Ivana, Katarína VALÁŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL a Tomáš KLIEŠTIK. Possibility of company goodwill valuation: Verification in Slovak and Czech Republic. Management and Marketing, Varšava, Polsko: Sciendo - Editura Economica, 2019, roč. 14, č. 3, s. 338-356. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2019-0024.
  URL
  Název česky: Možnost ocenění goodwillu společnosti: Ověření na Slovensku a v České republice
  RIV/75081431:_____/19:00001668 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Podhorská, Ivana (703 Slovensko, garant) -- Valášková, Katarína (703 Slovensko) -- Stehel, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: goodwill; determinants; valuation; residual income; multiple regression; verification

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:07.
 6. UDELL, Mitchell, Vojtěch STEHEL, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Pavol ĎURANA. Towards a smart automated society: Cognitive technologies, knowledge production, and economic growth. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 1, s. 44-49. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14120195.
  URL
  Název česky: Směrem k inteligentní automatizované společnosti: kognitivní technologie, tvorba znalostí a hospodářský růst
  RIV/75081431:_____/19:00001670 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Udell, Mitchell (724 Španělsko, garant) -- Stehel, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Klieštiková, Jana (703 Slovensko) -- Ďurana, Pavol (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: cognitive technology; knowledge production; economic growth

  Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:10.
 7. 2018

 8. RALSTON, Simone, Tomáš KLIEŠTIK, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Are pervasive systems of fake news provision sowing confusion? The role of digital media platforms in the production and consumption of factually dubious content. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-36. ISSN 1948-9145.
  Název česky: Přinášejí zmatek všudypřítomné systémy falešného zpravodajství? Role platformy digitálních médií při výrobě a spotřebě věcně pochybného obsahu
  RIV/75081431:_____/18:00001324 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Ralston, Simone (752 Švédsko, garant) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: consumption; digital media platform; factual content; fake news; production

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 3. 12. 2018 08:56.
 9. KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
  Název česky: Predikce bankrotu zemí Vyšegrádské skupiny pomocí vícenásobné diskriminační analýzy
  RIV: Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, garant, domácí) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Rowland, Zuzana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bankruptcy; prediction model; discriminant analysis; Visegrad group; financial analysis

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 25. 10. 2018 11:50.
 10. SOBCZAK, Pawel, Ewa STAWIARSKA, Judit OLÁH, József POPP a Tomáš KLIEŠTIK. Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A. Engineering Management in Production and Services, Kleosin, Poland: De Gruyter Open Ltd., 2018, roč. 10, č. 3, s. 7-22. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2018-0013.
  URL
  Název česky: Logistické řízení železničních spojů pomocí teorie grafů: Studie společnosti veřejné dopravy na příkladu Koleje Dolnoślaskie S.A.
  Název anglicky: Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A.
  RIV/75081431:_____/18:00001539 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Sobczak, Pawel (616 Polsko, garant) -- Stawiarska, Ewa (616 Polsko) -- Oláh, Judit (348 Maďarsko) -- Popp, József (348 Maďarsko) -- Klieštik, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Koleje Dolnośląskie; railway transport; structural analysis of networks; transport company management; transport networks

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 22. 4. 2020 14:38.
 11. VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 13, č. 4, s. 57-62. ISSN 1842-3191.
  Název česky: Účast ve vysoce automatizované společnosti: Jak umělá inteligence narušuje trh práce
  RIV/75081431:_____/18:00001395 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Vochozka, Marek (203 Česká republika, garant, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Klieštiková, Jana (703 Slovensko) -- Sion, Gratiela (642 Rumunsko)
  Klíčová slova anglicky: artificial intelligence; highly automated society; job market

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 20. 2. 2019 09:06.
 12. KLIEŠTIK, Tomáš, Jana KLIEŠTIKOVÁ, Mária KOVÁČOVÁ, Lucia ŠVÁBOVÁ, Katarína VALÁŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA a Judit OLÁH. Prediction of financial health of business entities in transition economies. 1. vyd. New York: Addleton Academic Publishers, 2018. 479 s. ISBN 978-1-942585-39-8.
  Název česky: Predikce finančního zdraví podnikatelských subjektů v transformujících se ekonomikách
  RIV/75081431:_____/18:00001420 Odborná kniha. angličtina. Spojené státy.
  Klieštik, Tomáš (703 Slovensko, garant) -- Klieštiková, Jana (703 Slovensko) -- Kováčová, Mária (703 Slovensko) -- Švábová, Lucia (703 Slovensko) -- Valášková, Katarína (703 Slovensko) -- Vochozka, Marek (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: prediction; finanční zdraví podniku; malé podniky; střední podniky; velké podniky; modely tranzitivních ekonomik

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 1. 4. 2019 09:33.
 13. HARDINGHAM, Eileen, Jaromír VRBKA, Tomáš KLIEŠTIK a Jana KLIEŠTIKOVÁ. Will cognitive technology-driven automation lead to economic growth? Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 6, č. 4, s. 13-18. ISSN 2329-4175.
  Název česky: Bude kognitivní technologicky řízená automatizace vést k ekonomickému růstu?
  RIV/75081431:_____/18:00001402 Článek v odborném periodiku. angličtina. Spojené státy.
  Hardingham, Eileen (840 Spojené státy, garant) -- Vrbka, Jaromír (203 Česká republika, domácí) -- Klieštik, Tomáš (703 Slovensko) -- Klieštiková, Jana (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: cognitive technology-driven automation; economic growth

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 20. 2. 2019 11:43.
Zobrazeno: 28. 9. 2020 16:05