SOBCZAK, Pawel, Ewa STAWIARSKA, Judit OLÁH, József POPP a Tomáš KLIEŠTIK. Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A. Engineering Management in Production and Services, Kleosin, Poland: De Gruyter Open Ltd., 2018, roč. 10, č. 3, s. 7-22. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2018-0013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Logistics management of the rail connections using graph theory: The case of a public transportation company on the example of Koleje Dolnoślaskie S.A.
Název česky Logistické řízení železničních spojů pomocí teorie grafů: Studie společnosti veřejné dopravy na příkladu Koleje Dolnoślaskie S.A.
Autoři SOBCZAK, Pawel (616 Polsko, garant), Ewa STAWIARSKA (616 Polsko), Judit OLÁH (348 Maďarsko), József POPP (348 Maďarsko) a Tomáš KLIEŠTIK (203 Česko, domácí).
Vydání Engineering Management in Production and Services, Kleosin, Poland, De Gruyter Open Ltd. 2018, 2543-6597.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001539
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.2478/emj-2018-0013
Klíčová slova česky Koleje Dolnośląskie;železniční doprava; strukturální analýza sítí; řízení dopravních společností; dopravní sítě
Klíčová slova anglicky Koleje Dolnośląskie; railway transport; structural analysis of networks; transport company management; transport networks
Štítky FIP_1, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 22. 4. 2020 14:38.
Anotace
The main purpose of the paper is the structural analysis of the connections network used by a railway carrier Koleje Dolnoślaskie S.A. operating in southern Poland. The analysis used simulation methods. The analysis and simulation are based on graph theory, which is successfully used in analysing a wide variety of networks. The paper presents indicators which allow judging the analysed connections network according to an appropriate level of transport services.
Anotace česky
Hlavním účelem příspěvku je strukturální analýza sítě spojů využívaných železničním dopravcem Koleje Dolnoślaskie S.A. působícím v jižním Polsku. V analýze jsou použity simulační metody. Analýza a simulace jsou založeny na teorii grafů, která se úspěšně používá při analýze široké škály sítí. Příspěvek prezentuje indikátory, které umožňují posoudit analyzovanou spojenou síť podle příslušné úrovně dopravních služeb.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Logistics_management_of_the_rail_connections_using_graph_theory....pdf   Verze souboru Šanderová, M. 26. 6. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534
  • osoba prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., učo 24495
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 7. 8. 2020 14:32