Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. TÖRÖK, Jozef, Monika TÖRÖKOVA, Darina DUPLAKOVA, Zuzana MURCINKOVA, Jan DUPLAK, Jakub KASCAK a Monika KARKOVÁ. Advanced Configuration Parameters of Post Processor Influencing Tensile Testing PLA and Add-Mixtures in Polymer Matrix in the Process of FDM Technology. Applied Sciences. Switzerland: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-19. ISSN 2076-3417.
  2. KARKOVÁ, Monika. Energy star. In Bożydar Ziółkowski, Boris Agarski, Juraj Šebo. Innovation in circular economy - environmetal labels and declarations. Rzeszow: Oficyna Wydawnicza Politechniky Rzeszowskej, 2021, s. 70-80. ISBN 978-83-7934-454-3.

  2020

  1. MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Jozef MAŠČENÍK. Possibility of Utilization of Gate Geometry to Modify the Mechanical and Structural Properties of Castings on the Al-Si Basis. Materials. BASEL: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2020, roč. 13, č. 16, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1996-1944. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/MA13163539.
  2. KMEC, Ján, M. GOMBÁR, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, J. KŘÍŽ, M. KADNÁR, Monika KARKOVÁ a A. VAGASKÁ. The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels. Applied Sciences (Switzerland). Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 9, s. nestránkováno, 22 s. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/app10093159.

  2019

  1. KARKOVÁ, Monika. Analysis of input - output elements in the process of water jet technology and proposal the possibility of waste elimination. In Bc. Štefan Fejedelem. 10th Anniversary of ICTEP2019 International Council on Technologies of Environmental Protection. October 2019. Košice: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019, s. 133-137. ISBN 978-1-72814-925-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICTEP48662.2019.8968983.

  2018

  1. PUZYR, Ruslan, Tetiana HEIKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Experimental Study of the Process of Radial Rotation Profiling of Wheel Rims Resulting in Formation and Technological Flattening of the Corrugations. MANUFACTURING TECHNOLOGY. Ústí nad Labem: Univerzita JE Purkyně v Ústí nad Labem, 2018, roč. 18, č. 1, s. 106-111. ISSN 1213-2489.
  2. KMEC, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján MAJERNÍK. PLANNING MANUFACTURING PROCESSES OF SURFACE FORMING WITHIN INDUSTRY 4.0. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2018, neuveden, č. 12, s. 2680-2685. ISSN 1803-1269.

  2017

  1. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230.
  2. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK a Ján KMEC. ANALYSIS OF INFLUENCING THE MACROSTRUCTURE AND HARDNESS OF CASTING SURFACE LAYER BY CHANGING CONDITIONS OF CRYSTALLIZATION. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1910-1913. ISSN 1803-1269.
  3. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. Analysis of the Impact of the Construction of a Gate on the Macroscopic Structure of a Casting and Its Influence on the Mechanical Properties of Castings. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2017, Vol. 17, No. 1, s. 62-65. ISSN 1213-2489.
  4. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Assessment of suitability of the design of gating system with the use of simulation software. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 136-141. ISSN 1013-9826.
  5. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC a Monika KARKOVÁ. CRITICAL RUNNER LENGTH AS A CONSTRAINING FACTOR IN GATING SYSTEM DESIGN. MM Science Journal. Praha: MM Science Journal, 2017, NEUVEDEN, č. 12, s. 1929-1932. ISSN 1803-1269.
  6. MAJERNÍK, Ján, Monika KARKOVÁ a Ján KMEC. Issue of design gate dimensions and experimental assessment of the suitability of analytical design. Key Engineering Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017, Neuveden, september 2017, s. 142-148. ISSN 1013-9826.
  7. KARKOVÁ, Monika. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 18-24. ISSN 1339-3189.
  8. MAJERNÍK, Ján, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Martin PODAŘIL. Possibilities for Change of Thermoplastic Tensile Properties Using Admixture of Recyclable Material. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 5, s. 778-782. ISSN 1213-2489.
  9. SYMONOVA, Anastasiya, Enrico FILIPPI, Ján KMEC, Ján MAJERNÍK a Monika KARKOVÁ. The mechanics of machining ultrafine-grained Ti-6Al-4Mo alloy processed severe plastic deformation. Manufacturing technology. Ústí nad Labem: J.E. Purkyně university in Usti nad Labem, 2017, roč. 17, č. 4, s. 586-591. ISSN 1213-2489.
  10. KARKOVÁ, Monika, Ján MAJERNÍK, Ján KMEC a Kristýna PRUŠKOVÁ. Use of the water within the waterjet technology. In 17th internatonal multidisciplinary scienctific geoconference SGEM2017. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 Technology, 2017, s. 285-292. ISBN 978-619-7408-06-5.

  2016

  1. KUČERKA, Daniel, Ondrej STOPKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Miroslav GOMBÁR, Jiří MÍKA, Petr HRUBÝ a Viktorie WEISS. Assessing the Relationship of Mineability of Rocks and Machines for Earthwork. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 368-373. ISSN 1877-7058.
  2. POÓR, Peter, Michal ŠIMON a Monika KARKOVÁ. CMMS as an effective solution for company maintenance costs reduction. In Milan Majerník, Naqib Daneshjo, Martin Bosák. Production Management and Engineering Sciences. Leiden: CRC Press, 2016, s. 241-246. ISBN 978-1-138-02856-2.
  3. PODOLKA, Luboš, Monika KARKOVÁ a Rudolf KAMPF. Comparison of Internal Friction Angles of Soils for Foundation Engineering. Online. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. vol. 44. Prague, Czech Republic: IOP Publishing Ltd., 2016, s. 1-5, 6 s. ISSN 1755-1307.
  4. KUČERKA, Daniel, Monika KARKOVÁ, Ivana ŠMÍDOVÁ a Henryk NOGA. Creation literary resource. International Journal of Education and Learning Systems. Sofia: IARAS, 2016, Neuveden, č. 1, s. 86-92. ISSN 2367-8933.
  5. PLACHÝ, Jan, Josef MUSÍLEK, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. Disorders of The Building and Its Remediation - Hagia Sophia, Turkey The Most the Byzantine Building. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 2259-2264. ISSN 1877-7058.
  6. PODOLKA, Luboš, Monika KARKOVÁ a Rudolf KAMPF. Evaluation an Indicate Moduls of Deformation for Fine-grained, Sandy and Gravelly Soils. In Yilmaz I. World Multidisciplinary Earth Sciences symposium. Prague, Czech Republic: Institute of Physics Publishing, 2016, s. 1-5. ISSN 1755-1307.
  7. VOCHOZKA, Marek, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ, Martin KŮS, Tomáš KŮS, Filip KŮST, Václav ROTHBAUER a Martin PODAŘIL. Frames for Buggy. 2016.
  8. KMEC, Ján, Štefan VALENČÍK, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Alena VAGASKÁ. Logistic Approach of Building and Development of Production System. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 145-149. ISSN 0469-6255.
  9. KMEC, Ján, Daniel KUČERKA, Miroslav GOMBÁR, Monika KARKOVÁ a Aena VAGASKÁ. Measurement of Noise during the Process of Cutting Materials by Water Jet. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyne, 2016, vol. 16, č. 2, s. 354-360. ISSN 1213-2489.
  10. KARKOVÁ, Monika a Daniel KUČERKA. MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI STROJOV PRI DELENÍ MATERIÁLOV POMOCOU VODNÉHO LÚČA. In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konštrukčných častí mechanizmov : vedecký recenzovaný zborník. 1. vydanie. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita vo Zvolene, 2016, s. 67-73. ISBN 978-80-228-2862-8.
  11. KARKOVÁ, Monika, Ján KMEC a Lýdia SOBOTOVÁ. POSSIBILITIES FOR CLASSIFICATION OF PHYSICAL FACTORS IN WATER JET TECHNOLOGY. In Zvyšovanie životnosti nástrojov a konštrukčných častí mechanizmov : vedecký recenzovaný zborník. 1. vydanie. Zvolen, Slovenská republika: Technická univerzita vo Zvolene, 2016, s. 59-66. ISBN 978-80-228-2862-8.
  12. KARKOVÁ, Monika. Riziká vyskytujúve sa pri delení materiálov vodným lúčom. první. Neuveden: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 112-117. ISBN 978-80-261-0629-6.
  13. KARKOVÁ, Monika, Ján KMEC a Daniel KUČERKA. The Cycle of Abrasives in the Process of Cutting of Materials Abrasive Waterjet Technology within the Logistics Companies. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 140-144. ISSN 0469-6255.
  14. MUSÍLEK, Josef, Luboš PODOLKA a Monika KARKOVÁ. The Unique Construction of the Church of Hagia Irene in Istanbul for The Teaching of Byzantine Architecture. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 1745-1750. ISSN 1877-7058.
  15. HALAPI, Michal a Monika KARKOVÁ. Využitie pevnostnej analýzy jako kontrolného mechanizmu na overenie životaschopnosti konštrukčného návrhu nádob na uskladnenie horľavého a výbušného média. první. Neuveden: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2016, s. 51-59. ISBN 978-80-261-0629-6.

  2015

  1. KUČERKA, Daniel, Monika KARKOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Application of knowledge gained in the use of didactic texts at secondary schools. In IATED Academy. 8 th International conference of education research and innovation. 2015. vyd. Spain: IATED Academy, 2015, s. 912-920. ISSN 2340-1095.
  2. KUČERKA, Daniel, Ludmila OPEKAROVÁ, Roman HRMO a Monika KARKOVÁ. Communication in educational practice. Open Online Journal of Research and Education. Baden: Pädagogische Hochschule Niederösterreich, 2015, Neuveden, č. 4, s. 160-166. ISSN 2313-1640.
  3. KARKOVÁ, Monika. Kolobeh abrazíva v procese delenia materiálov abrazivním vodným lúčom. In Průmyslové inženýrství 2015, Mezinárodní studentská vědecká konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. 93-97, 4 s. ISBN 978-80-261-0525-1.
  4. PÓÓR, Peter, Michal ŠIMON, Lýdia SOBOTOVÁ a Monika KARKOVÁ. Measuring devices for visualization of WJM and AWJM technologies physical factors. Online. In New Developments in Environmental Science and Geoscience; Proceedings of the International Conference on Environmental Science and Geoscience (ESG 2015). 1. vyd. 2015, s. 47-52. ISBN 978-1-61804-283-5.
  5. SOBOTOVÁ, Lýdia a Monika KARKOVÁ. Processing of waste of abrasive in water jet technology. ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. Faculty of Engineering Hunedoara, 2015, XIII/2015, č. 4, s. 43-48. ISSN 1584-2673.
  6. KUČERKA, Daniel a Monika KARKOVÁ. Rozvoj technické tvořivosti studenty středních škol. Technika a vzdělávanie. Banská Bystrica: Belianum, 2015, roč. 4, č. 1, s. 50-53. ISSN 1339-9888.
  7. KUČERKA, Daniel, Ján KMEC, Roman HRMO, Monika KARKOVÁ a Monika KUČERKOVÁ. Tvorba učebních textů v odborném vzdělávání. In Quaere 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015, s. 1181-1190. ISBN 978-80-87952-10-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 7. 2024 04:39