VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1st ed. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. p. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Name in Czech INOVAČNÍ ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
Authors VANÍČKOVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Riga, Lotyšsko, Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects, p. 318-331, 14 pp. 2018.
Publisher ISMA University, Riga: Landmark SIA
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Latvia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001280
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-9984-891-04-0
Keywords (in Czech) inovační změny; vzdělávací proces; flexibilní a smíšené učení; didaktické a simulační hry; HR Award
Keywords in English innovative changes; educational process; flexible and blended learning; didactic and simulation games; HR Award
Tags A_HRM, A_MAD, MAD, MAD_a, PEM, PEM_a, PRI_1, PRI_2, PRI_2a, RIV18, RLZ, STM, S_PRI_1, S_PRI_2a, S_STM
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 19. 9. 2018 08:41.
Abstract
With weakening of traditional ties and structures, individualization and with increasing plurality and heterogeneity up to atomization of society, demands and burdens on each person in society are increasing. Changes in economic and political life and cancelling feudal restrictions changed placement of society and also character of settlement. Formation of new industrial centres strengthened difference of each region. In demographic development there are changes in age composition of population thanks to extension of life expectancy and to reduced birth rates. Countries of Western Europe are facing effects of increased immigration which brought ethnic cultural and social issues many European countries for example burden on educational system of special groups has increased. Fast growth of the amount of new technologies, sub-sectors and key areas is still increasing and developing in line with innovative changes in quantum, atomic and molecular physics, biochemistry, social psychology and in propositional logic.
Abstract (in Czech)
Oslabením tradičních vazeb a struktur, individualizací a rostoucí pluralitou a heterogenitou až po atomizaci společnosti se zvyšuje zátěž a požadavky na každého člověka ve společnosti. Změny v hospodářském a politickém životě a zrušení feudálních omezení změnily rozmístění společnosti a také charakter osídlení. Vytvoření nových průmyslových center posílilo rozdíly mezi jednotlivými regiony. V demografickém vývoji dochází ke změnám věkové skladby obyvatelstva díky prodlužování délky života a snížení porodnosti. Země západní Evropy čelí následkům vyšší míry přistěhovalectví, což přineslo etnické, kulturní a sociální problémy mnoha evropským zemím, například zatížení vzdělávacího systému zvláštních skupin. Rychlý růst objemu nových technologií, podsektorů a klíčových oblastí se stále zvyšuje a vyvíjí se v souladu s inovačními změnami v kvantové, atomové a molekulární fyzice, biochemii, sociální psychologii a v propoziční logice.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 08:06