KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN. Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců (Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. p. 50-52. ISBN 978-80-7435-384-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců
Name in Czech Analýza komunikačních chyb řídících pracovníků očima zaměstnanců
Name (in English) Analysis of Communication Mistakes of Managers from the Employees Perspective
Authors KMECOVÁ, Iveta and Robert ZEMAN.
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, p. 50-52, 3 pp. 2014.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-7435-384-0
Keywords (in Czech) komunikace; komunikační chyby; manažer; pracovní výkon; motivace
Keywords in English communication; communication mistakes; manager; job performance; motivation
Tags KCRM6, KDO, KEM2, MAD, PRI_2
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7. 5. 2014 08:47.
Abstract
V príspevku prezentujeme vybrané výsledky prieskumu zameraného na zisťovanie názorov zamestnancov na hodnotenie komunikačných chýb riadiacich pracovníkov. Poukazujeme na dôležitosť motivácie na pracovisku. Uvádzame čiastkové výsledky, ktoré boli získané prostredníctvom dotazníkovej metódy. V závere predkladáme odporúčania pre školskú praxi.
Abstract (in Czech)
V příspěvku prezentujeme vybrané výsledky průzkumu zaměřeného na zjišťování názorů zaměstnanců na hodnocení komunikačních chyb řídících pracovníků. Poukazujeme na důležitost motivace na pracovišti. Uvádíme dílčí výsledky, které byly získány prostřednictvím dotazníkové metody. V závěru předkládáme doporučení pro školní praxi.
Abstract (in English)
This article presents the selected results of a survey aimed on the evaluation of communication mista kes made by managers. We also refer the importance of motivation at the workplace. By this article, the most important partial results obtained via a questionnaire are shown. In conclusion, we present recommendations for school practice.
PrintDisplayed: 10. 8. 2022 03:51