PEK_1 Podniková ekonomika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2011
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Mulač, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc. (cvičící)
Ing. Lukáš Kučera (cvičící)
Ing. Aleš Márovec (cvičící)
Ing. Eva Pšikalová (cvičící)
Ing. Vendula Simotová (cvičící)
Ing. Jiří Tuček (cvičící)
Ing. Robert Zeman, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Kontaktní osoba: doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEK_1/K8: So 8. 10. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 12:00–13:30 B2, Ne 18. 12. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, M. Maršík, Kombinovaná forma
PEK_1/L1: Ne 9. 10. 12:00–13:30 Bazilika, 13:40–15:10 Bazilika, Ne 13. 11. 15:15–16:45 B1, 16:50–18:20 B1, So 7. 1. 13:40–15:10 B1, P. Mulač, Kombinovaná forma
PEK_1/L2: So 8. 10. 8:00–9:30 Bazilika, 9:40–11:10 Bazilika, So 19. 11. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, Ne 18. 12. 12:00–13:30 B1, P. Mulač
PEK_1/L3: Ne 9. 10. 12:00–13:30 Bazilika, 13:40–15:10 Bazilika, So 19. 11. 15:15–16:45 B3, 16:50–18:20 B3, So 7. 1. 9:40–11:10 B3, P. Mulač, Kombinovaná forma
PEK_1/L4: So 8. 10. 8:00–9:30 Bazilika, 9:40–11:10 Bazilika, So 19. 11. 12:00–13:30 A4, 13:40–15:10 A4, So 7. 1. 15:15–16:45 A4, P. Mulač, Kombinovaná forma
PEK_1/S01: Po 11:35–13:05 B4, H. Ezrová
PEK_1/S02: Po 13:10–14:40 D515, H. Ezrová
PEK_1/S03: Út 9:55–11:25 A1, H. Ezrová
PEK_1/S04: Út 13:10–14:40 A1, L. Kučera
PEK_1/S05: Pá 9:55–11:25 D416, L. Kučera
PEK_1/S06: Po 13:10–14:40 A6, J. Tuček
PEK_1/S07: Út 16:20–17:50 B4, J. Tuček
PEK_1/S08: Út 17:55–19:25 B4, J. Tuček
PEK_1/S09: Čt 16:20–17:50 B4, J. Tuček
PEK_1/S10: Pá 9:55–11:25 B2, R. Zeman
PEK_1/S11: St 11:35–13:05 D617, R. Zeman
PEK_1/S12: Po 14:45–16:15 A5, R. Zeman
PEK_1/S14: Po 11:35–13:05 D415, R. Zeman
PEK_1/S15: Pá 13:10–14:40 B5, R. Zeman
PEK_1/S16: Út 9:55–11:25 B2, L. Kučera
PEK_1/S17: Čt 11:35–13:05 D416, J. Tuček
PEK_1/S18: Čt 9:55–11:25 B5, J. Tuček
PEK_1/S19: Čt 14:45–16:15 B4, J. Tuček
PEK_1/S20: Po 11:35–13:05 A6, J. Tuček
PEK_1/S21: Po 9:55–11:25 D415, V. Simotová
PEK_1/S22: St 8:15–9:45 D516, V. Simotová
PEK_1/S23: Čt 11:35–13:05 D616, V. Simotová
PEK_1/S24: St 9:55–11:25 A2, L. Kučera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Absolvováním předmětu získají studenti základní znalosti o ekonomice, o podstatě podnikání, typologii podniků a právních formách podnikání. Budou umět charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a faktory, které je ovlivňují. Budou chápat pojmy výnosy, náklady, výsledek hospodaření, přidaná hodnota a budou umět definovat a analyzovat bod zvratu. Osvojí si také znalosti o odbytu a výrobní zásobovací činnosti podniku. Absolvováním předmětu studenti získají nezbytné znalosti a praktické dovednosti pro studium navazujících odborných předmětů v oblasti ekonomika a řízení.
Osnova
 • 1. Podnikatelské prostředí 2. Právní formy podnikání 3. Majetková struktura podniku 4. Kapitálová výstavba podniku 5. Náklady,výnosy,hospodářský výsledek 6. Nákladové modely 7. Účelová klasifikace nákladů - kalkulace 8. Činnosti podniku 9. Inovace a marketing, odbytová činnost 10. Výrobní činnost, plánování výroby 11. Nákupní činnost podniku 12. Řízení zásob 13. Současné trendy řízení výroby a zásob
Literatura
  povinná literatura
 • MULAČ P., MULAČOVÁ V. Podniková ekonomika. České Budějovice : VŠTE, 2007, ISBN 80-903888-0-2
 • SYNEK M. A KOL. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání, Praha : C. H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-892-4.
  doporučená literatura
 • MIKOVCOVÁ H., SCHOLLEOVÁ H. Praktikum podniková ekonomika pro bakalářské studium. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, ISBN 80-86898-78-4.
  neurčeno
 • KOLEKTIV AUTORŮ: Základy marketingu. Praha: VŠE Oeconomica, 2007, ISBN 978-80-24511-69-6.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
e-learning
Přednášky jsou prezentovány formou e-learningu,na seminářích jsou prakticky procvičovány jednotlivé kapitoly
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1515
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1062
Příprava na závěrečný test1717
aktivní přístup k práci na seminářích10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5210
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 40 %
test - závěrečný 60 %
Podmínky testu
Průběžný i závěrečný test mají část teoretickou a praktickou,teoretické otázky jsou hodnoceny 5 body,příklady 10 body.Průběžný test je ohodnocen 40body,závěrečný pak 60body.V případě,že student dosáhne v~součtu 31-5O bodů,může absolvovat opravný test z~celého rozsahu látky,hodnocení 100 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.