PEK_1 Podniková ekonomika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2007
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Mulač, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jiří Tuček (cvičící)
Garance
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
požadovaná účast na cvičeních: tolerovaná neúčast 7 hodin Podmínky pro získání zápočtu: " Splněná docházka na seminářích " Prezentace (maximálně 20 bodů) " Seminární práce v předepsané podobě v rozsahu 10 stran textu + CD (maximálně 30 bodů) " Zápočtový test (maximálně 50 bodů) Pro získání zápočtu je nutné dosažení minimálně celkem 60 bodů. Cíl a zaměření předmětu: Absolvováním předmětu získají studenti základní znalosti o ekonomice, o podstatě podnikání, typologii podniků a právních formách podnikání. Budou umět charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a faktory, které je ovlivňují. Budou chápat pojmy výnosy, náklady, výsledek hospodaření, přidaná hodnota a budou umět definovat a analyzovat bod zvratu. Osvojí si také znalosti o odbytu a výrobní zásobovací činnosti podniku. Absolvováním předmětu studenti získají nezbytné znalosti a praktické dovednosti pro studium navazujících odborných předmětů v oblasti ekonomika a řízení. Anotace předmětu: Přednášky: " Podnikání, cíle podniku, jeho funkce " Podnik jako systém, typologie podniků " ¨právní formy podnikání " Majetková struktura podniku " Kapitálová struktura podniku " Výnos, náklady, hospodářský výsledek " Členění nákladů " Bod zvratu " Inovace a marketing, odbytová činnost " Výrobní činnost, plánování výroby " Nákupní činnost podniku " Řízení zásob " Současné trendy řízení výroby a zásob " Podnikatelské prostředí v ČR Semináře:
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
Komplexní výukové metody
e-learning
Přednášky jsou prezentovány formou e-learningu,na seminářích jsou prakticky procvičovány jednotlivé kapitoly
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1515
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1062
Příprava na závěrečný test1717
aktivní přístup k práci na seminářích10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5210
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 40 %
test - závěrečný 60 %
Podmínky testu
Průběžný i závěrečný test mají část teoretickou a praktickou,teoretické otázky jsou hodnoceny 5 body,příklady 10 body.Průběžný test je ohodnocen 40body,závěrečný pak 60body.V případě,že student dosáhne v~součtu 31-5O bodů,může absolvovat opravný test z~celého rozsahu látky,hodnocení 100 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.