AJP_2 Anglický jazyk první II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Alena Vachušková (cvičící)
Garance
Mgr. Karim Sidibe
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJP_2/X01: So 17. 10. 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, So 24. 10. 8:00–9:30 E6, 9:40–11:10 E6, 11:25–12:55 E6, So 14. 11. 8:00–9:30 D516, 9:40–11:10 D516, 11:25–12:55 D516, So 28. 11. 14:50–16:20 E6, 16:30–18:00 E6, A. Vachušková
AJP_2/SX01: Po 13:05–14:35 E6, St 13:05–14:35 E6, K. Sidibe
Předpoklady
doporučeno: absolvování a úspěšné zakončení předmětu AJP_1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta na úrovni odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Rozsah probraného učiva je 7. - 12. lekce. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké. Dokáže popsat své zážitky, plány a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a upevnění znalostí studujících na úroveň B1 dle SERR. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Student - rozumí mluvené i psané konverzaci na téma z každodenního života - se dokáže bez přípravy spontánně zapojit do konverzace na běžné téma - ovládá slovní zásobu v cizím jazyce natolik, aby se dokázal bez problémů dorozumět v základních situacích v zahraničí - umí vytvořit krátký text na předem známé téma bez výrazných gramatických chyb - dokáže mluvit o svých zkušenostech, plánech, vyjádřit své názory
Osnova
 • 1. Zábava a volný čas 2. Studium cizích jazyků 3. Rozhodování 4. Řešení problémů 5. Živočichové a lidé 6. Populární hudba 7. Murphyho zákon 8. Sport 9. Zdravý životní styl 10. Biologické hodiny 11. Genetika a společnost 12. Kuriózní situace 13. Povídání s přáteli
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-45988-1-1.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2850
Příprava na závěrečný test4050
průběžné hodnocení1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - ústní 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Prezenční a kombinované studium: Napsat závěrečný test a absolvovat ústní pohovor. Ústní pohovor se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní pohovor maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice). Předmět je možno uznat pouze na základě předložení platného certifikátu mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni minimálně B1 nebo dokladu o~absolvování předmětu se shodnou anotací a osnovou.
Navazující předměty
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/AJP_2